NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Guppedanta Manasu March 15  2024 Episode 1025: శైలేంద్ర అరేంజ్ చేసిన విలన్ మను ని చంపేస్తాడా లేదా.

Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights

Guppedanta Manasu March 15  2024 Episode 1025: రాజీవ్ అలా ఎన్నాళ్లు కాపాడుతావ్ రా అంటాడు రాజీవ్ అయినా నీకు వసుధారకి ఏంట్రా సంబంధం అంతగా రెచ్చిపోతున్నావు అంటాడు రాజువ్.మను ఒక ఆడపిల్లని కాపాడడానికి సంబంధం అవసరం లేదు అదే వసుధార మేడం ఉన్న ప్లేసులు వేరే ఏ అమ్మాయి ఉన్న ఇలాగే కాపాడే వాన్ని అంటాడు మను రాజు సరే చూద్దాం నీ అంతు చూస్తాను రా అంటాడు రాజువ్ మను అంతదాకా వస్తే నీ ప్రాణాలు తీయడానికి అయినా వెనకాడను అంటాడు మను రాజీవ్ చూద్దాం అది కూడా చూద్దాం అంటూ ఇద్దరూ గల్లాలు పట్టుకొని వార్నింగ్ లు ఇచ్చుకుంటారు.

Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights

కట్ చేస్తే వసుధార మను తో మాట్లాడడానికి ఫోన్ చేస్తుంది.మను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తాడు. వసుధార హలో మను గారు నేను వసుధారణ మాట్లాడుతున్నాను అంటుంది మను మేడం మీ నెంబరు మా ఫోన్లో సేవింగ్ లో ఉంది మీరు కొత్తగా పరిచయం చేసుకోవడం అవసరం లేదు అంటాడు. వసుధర అయితే ఓకే అండి మీతో కాసేపు మాట్లాడొచ్చా అంటుంది. మను చెప్పండి మేడం అంటాడు. వసుధార అదేనండి మీరు ఈరోజు చేసిన పనికి నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను నాకెందుకో మిమ్మల్ని ఒక సహాయం అడగాలని అనిపిస్తుంది అంటుంది వసుధార.మను అడగండి మేడం అది నా సాధ్యమైతే చేస్తాను అంటాడు వసుధర అదేం లేదండి నేను రిషి సార్ గురించి వెతుకుతున్నానుఅందులో మీరు నాకు సహాయం చేస్తారేమో అని అడుగుతున్నాను అంటుంది. మను మేడం నేను అదే పనిలో ఉన్నాను రిషి సార్ ని వెతికే పనిలోనే ఉన్నాను మీకు నేను ఆ పనిలో కచ్చితంగా సహాయం చేస్తాను ఎలాగైనా రిషి సార్ ని వెతికి తీసుకువద్దాము అని అంటాడు. వసుధార చాలా సంతోషపడుతుంది.వసుధార సరేనండీ ఉంటాను అంటే ఫోన్ కట్ చేస్తుంది అనుపమ కూరగాయలు కట్ చేస్తూ ఉంటుంది.

Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights

వసుధార అనుపమ దగ్గరకు వచ్చి మేడం ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అని అడుగుతుంది.అనుపమ నేనా అదేం లేదు వసుధారా నేను నార్మల్గానే ఉన్నాను అంటూ సరే వసుదారా నా గురించి పక్కన పెట్టు ఏంటి ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అని అడుగుతుంది. వసుధార అవును మేడమ్ నేను ఈరోజు సంతోషంగా ఉండడానికి కారణం మను గారు ఎందుకంటే రిషి సార్ లేనిదే నాకు ఏ సంతోషం లేదు అన్న ఒక్క మాట పట్టుకొనే మను గారు నాకు రిషి సార్ నా పక్కనే ఉన్నాడు అని ఎంతలా నా బర్త్ డే ఫంక్షన్ ని జరిపించాడు అందుకే ఈ సంతోషం అంటుంది వసుధార. మీరు చెప్పండి మేడం మను గారు ఎలాంటి వారు అని అడుగుతుంది అనుపమ అంటే ఏంటి వసుధారా నువ్వు అడిగేది. వసుధార అదే మేడం మన గారి స్వభావం ఎలాంటిది అని అడుగుతుంది. అనుపమ మను చాలా మంచి అబ్బాయి ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే వారిని తోడుగా నిలబడతాడు ఎవరైనా బాధపడుతున్నారు అని తెలిస్తే వాళ్ళ బాధను ఎలా దూరం చేయాలని చూస్తాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తనలో మంచి స్వభావమే ఎక్కువగా ఉంది అంటుంది

Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights

అనుపమ. వసుధార అవును మేడం మీరు చెప్పింది నిజమే కానీ మీరెందుకు మను గారి విషయం రాగానే టాపిక్ డైవర్ట్ చేస్తారు అతన్ని ఏ ప్రశ్నలు అడిగినా మీరు వాటిని దాటిస్తారు ఏం జరిగింది మీకు మనుకి ఏదైనా గతం ఉందా గతంలో మీ ఇద్దరికీ ఏమైనా గొడవలు అయ్యాయా మను రాకముందికు అనుపమ మేడం వేరే మను వచ్చిన తర్వాత అనుపమ మేడం వేరే ఎందుకంటే మీరు అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు నాకు ఎవరూ లేరు నేను ఒంటరిదాన్ని అంటారు కానీ మను దగ్గరికి రాగానే మీ ఫేస్ లో రీడింగ్స్ మారిపోతాయి ఒక్కోసారి తనమీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి అప్పటికప్పుడే కోపం చూపిస్తున్నట్లు చేస్తారు ఏంటో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఒకప్పుడు రిషి సార్ జగతి మేడం ల మధ్య కూడా ఇదే చూశాను తర్వాత కొన్నాళ్లు గడిచిపోయాక వాళ్ళిద్దరూ తల్లి కొడుకులని అర్థమయింది అలాగే నీకు పెళ్లి కాలేదు అంటున్నారు కానీ నా ఆలోచన ప్రకారం మీకు పెళ్లి అయ్యింది అని అనుకుంటున్నాను అంటుంది.అనుపమవసుధారా ఇవన్నీ నీకెందుకు చెప్పు అయినా ఏమీ లేదని చెబుతుంటే వినిపించుకోవా నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు అలాగే ఉండాలి నాకు మీరందరూ సంతోషంగా ఉండాలని నా కోరిక అందులో రిషి కూడా ఉంటే ఈ ఇల్లు చాలా బాగుంటుంది అనేది నా కోరిక అంటుంది అనుపమ.

Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights

కట్ చేస్తే రాజువ్ శైలేంద్ర ఇద్దరూ ఒక చోటికి చేరుకుంటారు రాజువ్ ఏంటి భయ్యా ఈ మను గాడు నాకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు ఏంటి భయ్యా ఇక తట్టుకోలేను ఓర్చుకోలేను వాడిని ఏదో ఒకటి చేయాల్సిందే అంటాడు రాజువ్. శైలేంద్ర ఓర్చుకో భయ్యా కాస్త ఓర్చుకో వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు అలా మాట్లాడడం వరకే అయినా మనకు వాడితో అంత అవసరమేంటి చెప్పు వదిలే లైట్ తీసుకో అంటాడు శైలేంద్ర.రాజీవ్ లేదు భయ్యా వాడిని అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టలేక పోతున్నానువాడేమన్నాడు తెలుసా నా చావు వాడి చేతిలోనే రాసిపెట్టిందట గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఎక్కడనైనా అడిగించుకో పచ్చ రాయి కలిగిన ఉంగరం పెట్టుకున్న వాడి చేతిలో నీ చావు రాసిపెట్టి ఉంటుందని చెబుతాడు అని మరీ నాకు వారిని ఇచ్చాడు భయ్యా అంటాడు శైలేంద్ర అవునా వాడు వాని డైలాగ్స్ అన్ని వదిలేయాలి భయ్యా పట్టించుకోవద్దు అంటాడు శైలేంద్ర.

Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  March 15  2024 Episode 1025 highlights

రాజువ్ అలా పట్టించుకోకుండా ఎన్నాళ్ళు భయ్యా ఇంకెన్నాళ్లు వాడు హీరోలాగా వార్నింగ్ లేస్తూ డైలాగ్స్ చెప్తూ ఉంటే మనం విలన్స్ లాగా ఊడిపోతూ వాని కింద ఎన్నాళ్లు అలా పడుతూ ఉండాలి నావల్ల కాదు భయ్యా వాణ్ని ఇప్పుడే ఆన్ ది స్పాట్లో ఏసేయాలి అంతే అంటాడు రాజువ్. శైలేంద్ర అయితే ఏం చేద్దాం నాకు తెలిసినా ఒక విలన్ ఉన్నాడు వాడిని దించుదామా మన చేతులకు మట్టి అంటకుండా పని కాని చేస్తాడు అని అంటాడు.రాజీవ్ ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకువాడికి ఫోన్ చేసి త్వరగా మ్యాటర్ చెప్పు అంటాడు రాజు శైలేంద్ర అలాగే భయ్యా అంటూ ఒక విలన్ కి ఫోన్ చేసి నేను ఒక ఫోటో పంపిస్తున్నాను ఆ ఫోటోలో ఉన్న ఆ పర్సన్ రేపు సూర్యోదయాన్ని చూడకూడదు అని అంటాడు. ఆ విలన్ సరే సార్ ఫోటో చూశాను కదా రేపు వాడు ఉదయాన్నే చూడడు పని ముగించుకున్నాక ఫోన్ చేస్తాను సార్ అంటూ విలన్ ఫోన్ కట్ చేస్తాడు. రాజువ్ వావ్ నువ్వు సూపర్ భయ్యా అలా అనుకున్నామో లేదో ఇప్పుడే వాడికి స్పాట్ పెట్టేసావ్ కదా అంటాడు రాజువ్. శైలేంద్ర సరే భయ్యా ఇక నువ్వు ఇంటికి బయలుదేరు అంటాడు

Related posts

Satyabhama: స‌స్పెన్స్ థ్రిల్ల‌ర్ స‌త్య‌భామ మూవీకి కాజ‌ల్ భారీ రెమ్యున‌రేష‌న్‌.. కెరీర్ లో ఇదే హైయ్యెస్ట్..!?

kavya N

Karthi: బ‌ర్త్‌డే స్పెష‌ల్‌.. న‌టుడు కాకముందు హీరో కార్తి ఏం పని చేసేవాడో తెలుసా..?

kavya N

Sukriti Veni: సుకుమార్ కూతురు ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉందేంట్రా.. మొన్న ఉత్త‌మ న‌టిగా అవార్డు.. ఇప్పుడు ఏకంగా..?

kavya N

Karthika Deepam 2 May 25th 2024: జన్మ రహస్యం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దీప.. శౌర్యని అడ్డం పెట్టుకుని పగ సాధించడానికి చూస్తున్న నరసింహ..!

Saranya Koduri

Devara: ప‌ది ఊర్ల‌కు కాప‌రిగా ఎన్టీఆర్‌.. పదివేల మందితో యాక్షన్ సీన్.. లీకైన దేవ‌ర ఫుల్ స్టోరీ!

kavya N

Brahmamudi May 25 Episode  419:కావ్యా రాజ్ కి విడాకులు ఇప్పిస్తున్న అపర్ణ.. ఫ్యూజులు ఎగిరే ట్విస్ట్ రేపటికి..

bharani jella

Krishna Mukunda Murari May 25 Episode 479: ప్రభాకర్ కి తెలిసిన నిజం.. ఆదర్శ్ ముకుందా ఫోటోషూట్.. పెళ్లి ఆపడానికి ముకుంద మాస్టర్ ప్లాన్..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema May 25 Episode 633: బిడ్డని చంపుతానని అరవింద ని బెదిరించిన కృష్ణ.. మేనకోడల్ని అనాధాశ్రమంలో చేర్చిన విక్కీ..

bharani jella

Manam Movie: మనం రీ రిలీజ్ షో లో పాల్గొన్న చైతు.. సమంతతో పెళ్లి సీన్ రాగానే ఫైర్..!

Saranya Koduri

X Movie Review: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన హర్రర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. ఎలా ఉందంటే..?

Saranya Koduri

Punarnavi: ఎట్టకేలకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ని పరిచయం చేసిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ.. ఫొటోస్..!

Saranya Koduri

Keerthi Bhat: డబ్బు కోసం దొంగతనం కూడా చేశా.. సీరియల్ యాక్టర్స్ కీర్తి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!

Saranya Koduri

Biggest Flop Movie: ఇండియాలోనే భారీ బడ్జెట్ మూవీ.. డిజాస్టర్ అవ్వడంతో దివాలా తీసిన నిర్మాత ‌..!

Saranya Koduri

Tollywood Actress: 40లోనూ అందాల‌తో అల్లాడించేస్తున్న ఈ హీరోయిన్ ను గుర్తుప‌ట్టారా.. తెలుగులో ఒక్క సినిమాతోనే సూప‌ర్ క్రేజ్ తెచ్చుకుంది!

kavya N

Laapataa Ladies: ఓటీటీలో సంచ‌ల‌నం రేపుతున్న లాపతా లేడీస్.. యానిమ‌ల్ రికార్డును చిత్తు చేసిన చిన్న సినిమా!

kavya N