NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Krishna Mukunda Murari: ముకుందను ఇరికించిన కృష్ణ…ఆదర్శ్ ని గాయపరిచి పూజ నుండి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ముకుంద!

Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights

Krishna Mukunda Murari Today Episode March 4 2024 Episode 409: ఇక అందరూ గుడికి వెళ్తారు కృష్ణా ముకుందా, మురారి ఆదర్శ నలుగురు గుడిలో దర్శనం చేసుకొనగా అప్పుడే పంతులుగారు వచ్చి దంపతులు ఒకరికొకరు ఎదురుగా నిలబడి, ఒకరి కాల మీద ఒకళ్ళు నుంచోని ప్రదక్షిణాలు చేస్తే మంచి జరుగుతుందని చెప్తాడు ఆ మాటలకి ముకుంద షాక్ అవుతుంది అలా చేస్తే దంపతులు చక్కగా అన్యోన్యంగా ఉంటారని పంతులు చెబుతూ ఉంటారు. ముకుంద మాత్రం ఇదేంటి ఈయన ఇంత మాట అనేసాడు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఇక కృష్ణ మాత్రం ఇలాగే చేస్తే కానీ ముకుందకు బుద్ధి రాదు అని అనుకుంటుంది ఇక పూజ అయిపోయిందమ్మా మీరు నేను చెప్పినట్లు ప్రదక్షిణాలు చేసి రండి అని అంటాడు.

Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights

పంతులు చెప్పిన మాటకి కృష్ణ చాలా సంతోషపడుతుంది కానీ ముకుంద మాత్రం ఇప్పుడు పూజ అయిపోయిందనుకుంటే మళ్లీ ఇలాగ చేస్తున్నారేంటి అసలు ఆదర్శ అంటేనే నాకు ఇష్టం లేదనుకుంటే ఇక ఆదర్శ్ ని హద్దుకొని ప్రదక్షిణాలు చేయాలా ఏంటి ఇదంతా అని ముకుందా ఆలోచిస్తూ ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇదంతా మురారి ప్లాన్ అయితే కాదు కదా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఏది జరగకూడదు అనుకున్నాను అలాంటిదే చేయాల్సి వస్తుంది. ఏదో ఒకటి చేసి, ఈ ప్రదక్షిణాల గోల ఆపాలి అని అనుకుంటుంది.

Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights

ఇక గుడిలో ప్రదక్షిణాలు ఇట్లా చేస్తే ఎలా కృష్ణ అని అంటుంది. ముకుంద అడిగిన ప్రశ్నకి దంపతులు ఇద్దరినీ కలపడం కూడా ఒక యజ్ఞం లాంటిదే అని కృష్ణ సమాధానం చెబుతుంది. అక్కడే ఉన్న రేవతి మనం జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు పెళ్లిలో ఒకరి కళ్ళల్లోకి ఒకరు చూసుకోమని చెప్తారు. అలా చూసుకుంటే వాళ్ళు అన్యోన్యంగా జీవితాంతం ఉంటారని అర్థం మరియు ఒక ఐదు నిమిషాలు చూసుకున్నందుకే జీవితాంతం సంతోషంగా ఉంటే ఇక ఇప్పుడు ప్రదక్షిణాలు చేసే అంత టైం మొత్తం మీరు ఒకరి కళ్ళల్లోకి ఒకరు చూసుకుంటూ ఉంటే ఇంకా సంతోషంగా ఉంటారు కదా అని రేవతి వదిలిస్తుంది. ఇక అదంతా విన్న మధు ఇంత చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది పెద్దమ్మ అసలు ముకుందా వద్దని ఎందుకు అంటుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అని అంటాడు వెంటనే ముకుందా నేనేం వద్దని లేదే అని అంటుంది.

Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights

ఒకరి పాదాల మీద నిలబడడం అంటే అవతల వాళ్ళకి నొప్పులు పుడతాయి కదా అని అంటుంది వెంటనే రేవతి బంధం అంటే అలానే ఉంటుంది. మన వల్ల అవతలి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారేమో అని అనుకోవడమే బంధం అని అనగానే నేను ఏది మాట్లాడినా వీలు వాళ్లకి తగినట్టుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు అని బాధపడుతుంది. ఇక ముకుందా మాటలకు ఆదర్శ మురారి ఇద్దరూ మాకు లేని బాధ మీకు ఎందుకు మోసే వాళ్ళం మేము కదా అని అంటారు ఇక ఎక్కడా దించకుండా ప్రదక్షిణాలు చేయాలి అని మురారి కృష్ణకు చెప్తాడు కృష్ణ కూడా మేము అసలు వదిలిపెట్టకుండా పట్టుకుంటాము అని అంటుంది. చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారో అని కృష్ణ మురారి ఇద్దరు పందెం వేసుకుంటారు ఇదంతా చూసి ముకుంద కోపంతో రగిలిపోతూ ఉంటుంది.

Krishna Mukunda Murari Episode 408: ముకుంద కి వార్నింగ్ ఇచ్చిన మురారి.. రేపటికి సూపర్ ట్విస్ట్

Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights Written Update
Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights Written Update

ఇక ముచ్చట్లు ఆపి ప్రదక్షిణాలు మొదలుపెట్టండి అని రేవతి అంటుంది కృష్ణ మురారి పాదాల మీద తన పాదాలు పెట్టి రెడీ అని అంటుంది. ముకుంద మాత్రం అతి కష్టంగా ఆదర్శం మీద చెయ్యి వేసేందుకు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఇలాగ చెయ్యి వేయాలంటేనే నాకు చాలా కంపరంగా ఉంది అని అనుకుంటూ ఉంటుంది పెళ్లిలో చక్రపాదాలు తొక్కినట్టుగా సుకుమారంగా ఒక కాలు మీద ఇంకొక కాలు పెడుతున్నావేంటి ముకుందా? నేనెలా నిల్చున్నాను అలా నించు అని అంటుంది. నాకు ఇంతకన్నా రావట్లేదు అని ముకుందా అంటే కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చి తను ఎలా నించిందో అలా ముకుందని ఆదర్శ దగ్గర నిలబెట్టి ఆదర్శిని ముకుంద మీద చెయ్యి వేయమని చెప్తుంది ముకుందా, నడుముల మీద చెయ్యి వెయ్యి అని అంటుంది. ముకుంద కు ఇష్టం లేకపోయినా అందరి ముందు నటిస్తూ ఆదర్శ్ మీద చేయి వేస్తుంది. వెంటనే మురారి ఇదే జీవితం అంటే ఇలానే సర్దుకుపోవాలి అని అంటాడు ఇక ఇద్దరు ప్రదక్షిణాలు చేసేందుకు మొదలుపెడతారు.

Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights Written Update
Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights Written Update

ఇక మురారి వెంట, ఆదర్శ వాళ్ళు కూడా ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ముకుంద మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది ఇంకా నా వల్ల కాదు ఈ క్షణమే ఆదర్శం నన్ను వదిలేలా ఏదో ఒకటి చేయాలి అని ముకుంద ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఏం చేయాలో తెలియక తన చేతి గాజులు తీసుకొని దాని ముక్కలుగా చేసి ఆదర్శకి గుచ్చుకునే విధంగా కింద వేస్తుంది ఆదర్శ్ చూసుకోకుండా ఆ గాజు మొక్కల మీద నడుస్తాడు వెంటనే కాలికి గాయం అవుతుంది మురారి వచ్చి కాలి గాయం చూస్తాడు గాజులు ఎక్కడివి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాయి అని అంటే ముకుంద తనగాజులే అని చెప్తుంది వెంటనే సారి అది ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది. ఎక్కడ పడిపోయిందో అని భయంతో గట్టిగా పట్టుకునే సరికి గాజు పగిలిపోయింది ఇదంతా నా వల్లే వచ్చింది అని బాధపడుతున్నట్లు నటిస్తుంది.

Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights Written Update
Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights Written Update

ఆదర్శ్ మరేం పర్లేదులే ముకుందా అని చెప్తూ ఉంటాడు. ముకుంద మురారి నువ్వు చెప్పిందే నిజం మీరు ఈజీగా మావయ్య గలుగుతారు కానీ పట్టుకోవడమే చాలా కష్టంగా ఉంది అందుకే మీరే గెలిచారు మేము ఓడిపోయాము సారీ అని అంటుంది. తనకేం కాలేదని ప్రదక్షిణాలు కంటిన్యూ చేద్దామని ఆదర్శ అంటే ముకుందా వద్దులే నువ్వు బాధపడతావు నీ బాధని నేను చూడలేను అని అంటుంది రెండు ప్రదక్షిణాలు చేశాను కదా ఇక మరో ప్రదక్షిణ చేస్తే అయిపోతుంది అని అంటాడు కానీ ముకుంద మాత్రం అందుకు ఒప్పుకోదు ఆదర్శ్ కూడా నాకేం పర్వాలేదు ముకుందా వెళ్దాం పద అంటే వద్దులే అని ముకుంద చెప్పడంతో ఆగిపోతాడు.

Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today March 4 2024 Episode 409 Highlights

ఇక గుడిలో కొంతమంది కాయిన్స్ ని నిలబెడుతూ ఉంటారు ఎవరు ఏ కోరిక కోరుకొని ఇలా కాయిన్ నిలబెడితే అప్పుడు వాళ్ళ కోరిక తీరుతుంది అని కృష్ణ రేవతి చెప్తారు. ఇక కాయిన్ నిలబెడితే కోరిక తీరుతుందా పడిపోతే కోరిక నెరవేరుద అని అడుగుతుంది అవును నెరవేరదు అని రేవతి చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇది చేస్తే ఓపిక ఎవరికి లేదు వెళ్లిపోదాం పదండి అని అంటారు ఆదర్శ ముకుంద మాత్రం నేను చేస్తా నేను చేస్తాను అని అంటుంది. కృష్ణ టెన్షన్ పడుతూ ఇప్పుడు ముకుంద ఏం కోరి కోరుకొని కాయిన్ నిలబెడుతుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఇక మధు నువ్వు ఆదర్శం పట్టుకో అని ఆదర్శ్రిని మధు దగ్గరకి వదిలిపెట్టి, మురారి దగ్గరికి వచ్చి కాయిన్ అడుగుతుంది ముకుంద కృష్ణ ఇవ్వద్దని సరిగా చేస్తుంది కానీ నా కోరిక తీరబోతుందని ముకుంద చాలా సంతోషపడుతూ మురారి దగ్గర నుంచి కాయం తీసుకొని మురారి మనసు మారాలి తను నాకే సొంతం కావాలి అని ముకుందాన్ని నిలబెట్టాలి అని అనుకుంటుంది కృష్ణ కూడా కాయిన్ అడుగుతుంది. మురారి మన కోరిక ఏంటో మనకి తెలుసు కదా అని అంటే కృష్ణ తన కోరిక నెరవేరుదని మన కోరిక నెరవేరుతుందని రుజువు చేయాలి కదా అని అంటుంది.

author avatar
bharani jella

Related posts

NTR: ఎన్టీఆర్ తో సెల్ఫీ…. సారీ చెప్పిన బాలీవుడ్ హీరోయిన్..!!

sekhar

Manchu Manoj: కూతురు పుట్టిన వెంటనే మంచు మనోజ్ చేసిన పనికి అవాక్ అయిన మౌనిక.. కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఎమోషనల్..!

Saranya Koduri

Mogalirekulu: మొగలిరేకులు సాగర్ భార్యను చూశారా?.. ఈమె ముందు స్టార్ హీరోయిన్స్ కూడా బలాదూర్.‌.!

Saranya Koduri

Kumkuma Puvvu April 15 2024 Episode 2155: ఆశ కిటికీ లోనుండి బంటి ని చూస్తుందా లేదా.

siddhu

Guppedanta Manasu April 15 2024 Episode 1050: మహేంద్ర ఫణీంద్ర అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతాడా లేదా.

siddhu

Malli Nindu Jabili April 15 2024 Episode 623: గెట్ రెడీ గౌతమ్ రోజు నీకు నరకం చూపిస్తూ చచ్చి బ్రతికేలా చేస్తాను అంటున్న అరవింద్..

siddhu

Rashmika Mandanna: త‌న కెరీర్ లో ర‌ష్మిక మోస్ట్ ఫేవ‌రెట్ మూవీ ఏదో తెలుసా.. అస్స‌లు గెస్ చేయ‌లేరు!

kavya N

Love Guru: సినీ ప్రియుల‌కు బంప‌ర్ ఆఫ‌ర్‌.. ఈ మూవీ చూస్తే మలేషియా, కశ్మీర్, ఊటికి ఫ్రీగా ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌!

kavya N

Longest Run Movies: థియేట‌ర్స్ లో అత్య‌ధిక రోజులు ఆడిన టాప్ 5 తెలుగు సినిమాలు ఇవే..!!

kavya N

Mamagaru April 15 2024 Episode 186: పెళ్లి పేరుతో అందరినీ కలపాలనుకుంటున్నావా అంటున్న చంగయ్య,చంగయ్య ని మోసం చేసిన ఒక వ్యక్తి..

siddhu

Naga Panchami April 15 2024 Episode 1331: వైదేహి పంచమి కడుపులో ఉన్న బిడ్డను తీయించేస్తుందా లేదా.

siddhu

Nindu Noorella Saavasam April 15 2024 Episode 211: అరుంధతి అమ్మ గారే ఉంటే కాళికా రూపం ఎత్తి పెళ్లిని ఆపేది ని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్న రాథోడ్.

siddhu

Janhvi Kapoor: ఎన్టీఆర్‌, చ‌ర‌ణ్‌తో పాటు మ‌రో స్టార్ హీరోను మ‌డ‌తెట్టేసిన జాన్వీ క‌పూర్‌.. ఇంత స్పీడ్‌గా ఉందేంట్రా బాబు..?!

kavya N

Madhuranagarilo April 15 2024 Episode 338: రుక్మిణి పండు ఆపరేషన్ కి డబ్బు సహాయం చేసిందని శ్యామ్ రాధకి చెప్తాడా లేదా..

siddhu

Aishwarya Rajinikanth: రెండో పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న ధ‌నుష్ మాజీ భార్య‌.. ఐశ్వ‌ర్య‌కు కాబోయే వ‌రుడు ఎవ‌రంటే?

kavya N