NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Kumkuma Puvvu November 29 2023 Episode 2039: కావేరి ఆశ బంటి ల పెళ్లి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో చేయాలన్న నిజం అమృత వాళ్లకి తెలుస్తుందా లేదా.

Kumkuma Puvvu Today Episode  November 29 2023 Episode 2039 Highlights

Kumkuma Puvvu November 29 2023 Episode 2039: అంజలి సాగర్ ని నా ఒంటి మీదనుంచి చెయ్ తీయండి అంటుంది.సాగర్ అదేంటి లక్ష్మి నేను ఇచ్చిన మల్లెపూలు పెట్టుకొని చక్కగా రెడీ అయ్యి నా కోసమే కదా గదిలోకి వచ్చావు మళ్లీ ఏంటి నన్ను ముట్టుకోవద్దని ఇలా బెట్టు చేస్తున్నావ్ అంటాడు సాగర్.సాగర్ నువ్వే కదా నేను లక్ష్మిని అంజలిని కాదు సాగర్ నా భర్త స్వేత నా కూతురు అని అమృత వాళ్లకి తెగేసి చెప్పి ఇంట్లోనే తిష్ట వేశావు కదా ఇప్పుడు నా గదిలోకి వచ్చి మళ్లీ ఈ దృష్టి ఏంటి అంటాడు.అంజలి నువ్వు శ్వేతకు ఒక మంచి తండ్రిగా పూర్తి బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే నేను నీకు దగ్గరవుతాను అప్పటివరకు నీకు నాకు ఈ దూరం తప్పదు అంటుంది అంజలి.సాగర్ ఏంటే నీ డ్రామా అంతా నాకు తెలిసి పోతుందనా నువ్వు అంజలి అనే నిజం బయటపడుతుందని అంటాడు.అంజలి ఇప్పుడు నాకు అదంతా అనవసరం నువ్వు నా దగ్గరికి రావడానికి నేను ఒప్పుకోను అంటుంది అంజలి.సాగర్ ఏంటే నువ్వు ఒప్పుకోకపోయేది అంటూ అంజలి ని బలవంతం చేయబోతాడు సాగర్.అంజలి తన చేతికి దొరికిన ఫ్లవర్ వాల్ తీసుకుని సాగర్ తల పగలగొడుతుంది.కట్ చేస్తే తెల్లవారినాక ఆశ రాత్రి సాగర్ ఇంట్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి తొందర పడుతూ సాగర్ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంది.

Kumkuma Puvvu Today Episode  November 29 2023 Episode 2039 Highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode November 29 2023 Episode 2039 Highlights

ఆశ అమ్మో నా తలకు అయినా ఈ గాయం చూసి సాగర్ అడిగితే ఏం చెప్పాలి అనుకుంటు సీన్ రీ క్రియేట్ అయింది అని చెప్తే ఇక ఏం లే ఈ సాగర్ గాడి చేతిలో నా పని అవుటే ఎలాగైనా బంటి నన్ను మెట్ల మీద నుంచి తోసి వేశాడని నిజం చెప్పకూడదు సాగర్ కి ఏదో చూసుకోకుండా గోడ తలకి తగిలింది అని ఏదో ఒక అబద్ధం చెప్పి తప్పించుకోవాలి అనుకుంటూ ఇంట్లోకి వస్తుంది ఆశఆశ ఏంటి బాబు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు అనుకుంటే ఇలా దిగాలు పడి సోఫాలో కూర్చున్నాడు ఏంటి అసలు ఏం జరిగిందో నైట్ తెలుసుకుందాం అంటూ సాగర్ ఏం చేస్తున్నావ్ అంటుంది ఆశ.సాగర్ ఆశ వచ్చినా పట్టించుకోకుండా తన పని తను చేసుకుంటూ కూర్చుంటాడు.
ఆశ వీడేంటి నేను వచ్చి ఇంతగా పిలుస్తున్న కనీసం నా వైపు కూడా తిరిగి చూడడం లేదు అంటూ గట్టిగా సాగర్ సాగర్ అని దగ్గరికి వెళ్లి పిలుస్తుంది.సాగర్ లేచి ఆశ చెంప పగలగొడతాడు.ఆశ ఏ ఏంటి నీకు పిచ్చి పట్టిందా నన్నెందుకు కొడుతున్నావ్ అంటుంది.సాగర్ కొట్టకపోతే చంపేయాలా అంటూ నువ్వు ఇచ్చిన చెత్త డ్రామా వల్ల నా ఒళ్ళు అంతా ఓనం అయిపోయింది అంటాడు.

Kumkuma Puvvu Today Episode  November 29 2023 Episode 2039 Highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode November 29 2023 Episode 2039 Highlights

ఆశ ఏంటి సాగర్ ఏం జరిగింది నైట్ అంతా ఓకేనా అంటుంది.సాగర్ ఏంటి అంతా ఓకే రాత్రి నా గదిలోకి బాగానే వచ్చింది వచ్చి నా ఒంటి మీద చెయ్యి వేయొద్దు అంటూ మళ్ళీ తిరగబడి ఫ్లవర్ వాళ్ళు తీసుకొని నా తల పగల కొట్టింది చూడు అంటూ తలకు తగిలిన గాయాన్ని ఆశకి చూపిస్తాడు.అంజలి బయటికి వచ్చి హాల్లో ఉన్న ఆశ నిసాగర్ ని ఏంటి ఏదో సౌండ్ వినిపించింది అని అడుగుతుంది.సాగర్ అబ్బే అదేం లేదు లక్ష్మి ఏదో ఆశ వస్తే మాట్లాడుతున్నాను మాకేం చప్పుడు వినిపించడం లేదే అంటాడు.అంజలి లేదు ఎవరో చెంప పగల కొట్టిన సౌండు నాకు క్లియర్ గా వినిపించింది అంటుంది అంజలి.సాగర్ అదేం లేదు లక్ష్మి నువ్వు వెళ్లి నాకు ఆశ కి టీ పట్టుకు రా అంటాడు.అంజలి సరేనండీ అంటూ వెళ్లి టీ తీసుకుని వచ్చి ఆశ కిసాగర్ కి ఇస్తుంది.

Kumkuma Puvvu Today Episode  November 29 2023 Episode 2039 Highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode November 29 2023 Episode 2039 Highlights

అంజలి శరీరంలో ఉన్న లక్ష్మీ ఆత్మ మనసులో సాగర్ ను నన్ను క్షమించండి నేను ఆత్మను మాత్రమే నీ శరీరము అంజలి ది నాది కానీ శరీరాన్ని నేను అపవిత్రం చేయలేను కదా నేను మీరు పూర్తిగా శ్వేత బాధ్యత తీసుకునేంతవరకు మిమ్మల్ని మార్చడానికి అంజలి శరీరంలోకి వచ్చాను బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఎలాగో మీకు ఎదురు సమాధానం చెప్పలేదు మిమ్మల్ని మార్చాలని నా కోరిక అందుకనే నాకు ఈ అంజలి శరీరం అవసరం అంతే తప్ప నేను తన శరీరాన్ని అపవిత్రం చేయలేను అందుకనే మిమ్మల్ని రాత్రి దూరం పెట్టాను అంటూ నన్ను క్షమించండి అని మనసులో అనుకుంటుంది లక్ష్మీ ఆత్మ.ఆశ పూర్తిగా లక్ష్మీ గా అంజలి ప్రవర్తనను చూసిన ఆశ ఇంకాసేపు నేను ఇక్కడే ఉంటే నాకు పిచ్చెక్కి లా ఉంది అనుకుంటూ మనసులో సాగర్ నేను వెళ్ళొస్తాను అంటూ వెళ్ళిపోతుంది.ఓయమ్మ అసలు ఇది లక్ష్మి న అంజలి నా లేదంటే ఏదైనా దెయ్యమా అంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను అంటూ లక్ష్మి చనిపోయింది అది క్లియర్ అంజలి బ్రతికే ఉంది అది కూడా క్లియర్ కానీ ఈ షాక్ ల మీద షాక్ లు ఏంటి అసలు నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లాలా లేకుంటే ఏదైనా పిచ్చాసుపత్రికి వెళ్లాలా ఈ అంజలి చేసే ప్రవర్తన ఏంటో నాకు ఏమీ అర్థం కావడం లేదు అంటూ వెళ్లబోతుండగా అంజలి మళ్ళీ ఆశ ముందుకు వచ్చి ప్రత్యక్షమవుతుంది ఆశా షాక్ అవుతుంది.అంజలి ఏ ఆశ నువ్వే కదా నా భర్త సాగరితో ఎలాగైనా ఈ రాత్రికి తన దగ్గరికి వెళ్ళు అని చెత్త ఐడియా ఇచ్చింది అంటుంది అంజలి.ఆశ అయ్యో అదేమీ లేదు లక్ష్మి సాగర్ నీ మీద ఇష్టంతో బాధపడుతుంటేను నేనేదో అలా చిన్న ఐడియా ఇచ్చాను అంతే నా తప్పేమీ లేదు అంటుంది.

Kumkuma Puvvu Today Episode  November 29 2023 Episode 2039 Highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode November 29 2023 Episode 2039 Highlights

అంజలి ఆశ చెంప పగలగొట్టి ఏ ఛీ అసలు నువ్వు ఆడదానివేనా ఒక ఆడదాన్ని ఇలా వశపరచుకోమని ఒక మగాడికి సలహా ఇస్తావా ముందు నీకు ఈ ఐడియాలు రాకుండా ఉండాలి అంటే ముందు నువ్వు బంటి ని త్వరగా పెళ్లి చేసుకో అప్పుడు కానీ ఇలాంటి చెత్త వీడియోలు రాకుండా ఉంటాయి అంటుంది అంజలి.ఆశ మళ్లీ షాక్ అవుతుంది ఓయమ్మో అంజలి ఏంటి ఇన్ని ట్విస్టులు ఇస్తుంది అసలు నిజంగా పిచ్చి దీనికి ఎక్కిందా నాకెక్కిందా నా తల పగిలిపోయేలా ఉంది ముందు ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలి అనుకుంటుంది.ఆశ అలాగే లక్ష్మి నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటుంది.అంజలి చేసుకో కానీ ఇంకోసారి మా ఇంటి వైపు గాని మా జీవితంలోకి రావాలని చూసావనుకో నీ ఒళ్ళు ఊనమైపోద్ది గుర్తుపెట్టుకో అంటుంది.కట్ చేస్తే పద్మావతి కొండమ్మ కూరగాయల మార్కెట్ కి వెళ్లి వస్తూ,పద్మావతి కొండమ్మ అసలు నేను ఇదంతా చూసి నమ్మలేకపోతున్నాను అంజలి మొత్తం మన లక్ష్మీ లాగా మారిపోవడమేంటి అసలు సాగర్ అంటే పడని అంజలి సాగర్ ని ప్రేమగా తన భర్త లాగా చూసుకోవడం ఏంటి అంటుంది అనుకుంటున్నాను.కొండమ్మ నమ్మాలమ్మా తప్పదు శ్వేతమ్మ కోసము ఆ అంజలి అమ్మ తను పూర్తిగా మన లక్ష్మమ్మ లాగా మారిపోయింది అంటుంది కొండమ్మ.పద్మావతి అంతేనంటావా కొండమ్మ అసలు సాగర్ తెచ్చిన మల్లెపూలు పెట్టుకుని వాడి దగ్గరికి వెళ్లడం ఏంటి అంజలి ఇంతలా మారిపోయిందా నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో ఇలాగే ఉంటే ఇక మన ఇంట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు శ్వేత గురించి ఏ దిగులు ఉండదు అంటుంది.

Kumkuma Puvvu Today Episode  November 29 2023 Episode 2039 Highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode November 29 2023 Episode 2039 Highlights

పద్మావతి కొండమ్మ మాట్లాడుకుంటూ వెళుతుండగా కావేరి దంపతులు ఎదురవుతారు.వారిని చూసిన పద్మావతి గారు కావేరి గారు బాగున్నారా అని అడుగుతుంది.కావేరి మాకేం బాగానే ఉన్నాం చచ్చిన పీనుగా బొందపెట్టిన వాసన కొట్టకుండా ఉంటుందా అన్నట్టు అంజలి బ్రతికి అక్కడ కొద్దిసేపు ఇక్కడ కొద్దిసేపు నటిస్తూ ఇలా సాధించుకు తింటుంది కదా ఇంకా ఎలా బాగుంటాం అంటుంది కావేరి.పద్మావతి అయ్యో కావేరి గారు మీరు అంజలి గురించి ఇక భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంజలి ఇప్పుడు పూర్తిగా లక్ష్మీ గా మారిపోయింది మీకు అంజలి ద్వారా ఎలాంటి భయము లేదు నన్ను నమ్మండి అంటూ బంటి ఆశల పెళ్లి ఎప్పుడు చేస్తున్నారు అని అడుగుతుంది.కావేరి పెళ్లి ఎక్కడిది పెళ్లి ఉంది కదా మీ ఇంట్లో తిష్ట వేసుకున్న లక్ష్మీ లాంటి అంజలి అది అక్కడ లక్ష్మి ఇక్కడ అంజలిని అంటూ పెళ్లి ఎక్కడ జరగనిస్తుంది నా బొంద కాకపోతే అంటుంది కావేరి.
కొండమ్మ అయ్యో కావేరమ్మ గారు మీరు అలాంటి భయాలు ఏవి పెట్టుకోవద్దు మా లక్ష్మమ్మ సాగర్ బాబు ఇద్దరూ భార్య భర్తల్లాగా మంచిగా కలిసిపోయి ఉన్నారు వాళ్లని చూడడానికి మా ఈ రెండు కళ్ళు సరిపోవటం లేదనుకోండి అసలు అంజలి అమ్మ మీకు ఎలాంటి అడ్డు చెప్పదు మీరు నిశ్చింతగా ఆ బంటి ఆశమ్మల పెళ్లి జరిపించేయండి అంటుంది.పద్మావతి అవును కావేరి మీరు రిజిస్టర్ ఆఫీసులో పెళ్లి చేయండి వాళ్ళకి సాక్షి సంతకాలుగా అంజలిని సాగర్ ను తీసుకువస్తాము అప్పుడు వాళ్ళు సంతకాలు పెడతారు తర్వాత అంజలి మళ్ళీ నేనే అంజలిని అంటూ వచ్చిన తన సంతకం సాక్షిగా అక్కడ ఉంటుంది కదా అప్పుడు తను ఏమి చేయలేదు అని ఐడియా ఇస్తుంది పద్మావతి.
కావేరి కావేరి భర్త ఈ ఐడియా ఏదో బాగానే ఉంది వర్క్ అవుట్ అవుతుందంటారా అని అడుగుతారు.
పద్మావతి మీరేం దిగులు పెట్టుకోకండి మీరు రేపు ఆశని బంటిని రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కి తీసుకొచ్చేయండి నేను ఇటు నుంచి సాక్షి సంతకాల కోసం అంజలి సాగర్ ను తీసుకొచ్చేస్తాను అంటుంది పద్మావతి.
కావేరి దంపతులు ఓకే చెప్పి వెళతారు

Related posts

12th fail movie: 12th ఫెయిల్ మూవీ లో మేధా శంకర్ పాత్రను మిస్ చేసుకున్న హీరోయిన్.. అన్ లక్కీ ఫెలో..!

Saranya Koduri

Brahmamudi March 1 2024 Episode 346: ఇందిరా దేవి సూపర్ ప్లాన్..? భాస్కర్ మీద కోపంతో కళావతి ఇంటికి రాజ్.. అప్పు సలహా..?

bharani jella

Krishna Mukunda Murari march 1 2024 Episode 407: మురారి అడుగుల్లో అడుగులు వేసిన ముకుంద.. కృష్ణ ఎలా బుద్ధి చెప్పనుంది.?

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema march1 2024 Episode 560: భర్తలతో భార్యలకు తినిపించిన విక్కి ఫ్యామిలీ.. అరవిందను అక్కా అని పిలిచిన దివ్య

bharani jella

Sunflower 2: సన్ఫ్లవర్ 2 వెబ్ సిరీస్ లో తన పాత్రను వెల్లడించిన అదా శర్మ.. కామెంట్స్ వైరల్..!

Saranya Koduri

Pushpa 2: 30 నిమిషాల సీన్ కోసం 50 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్న దర్శకుడు సుకుమార్..?

sekhar

Gaami: విశ్వక్ సేన్ “గామి” ట్రైలర్ ఈవెంట్ లో ప్రభాస్..!!

sekhar

Naga Panchami February 29 2024 Episode 292: మోక్షా చావుకి ముహూర్తం పెట్టిన ఫణీంద్ర, మోక్షని చంపేస్తాడని భయపడుతున్న పంచమి..

siddhu

Kumkuma Puvvu February 29 2024 Episode 2117: యుగంధర్ వేసిన ప్లాను కు అంజలి బంటి దొరికిపోతారా లేదా.

siddhu

Nindu Noorella Saavasam February 29 2024 Episode 172:అంజలి నీ గదిలో బంధించిన ఖాళీ, సరస్వతిని చంపింది ఈ అంకులే అంటున్న అంజలి..

siddhu

Guppedantha Manasu February 29 2024 Episode 1012: వసుధారకు నిజం చెప్పినందుకు మను ని శైలేంద్ర ఏం చేయదలచుకున్నాడు.

siddhu

Mamagaru February 29 2024 Episode 148: ప్రెసిడెంట్ కి యావదాస్తిని రాసిచ్చిన చంగయ్య, గంగాధర్ ని వదిలిపెట్టను అంటున్న ప్రెసిడెంట్..

siddhu

Operation Valentine: “ఆపరేషన్ వాలెంటైన్” ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెప్పిన నాగబాబు..!!

sekhar

Prabhas: ఆ విషయంలో ప్రభాస్ నే ఢీ కొడుతున్న సాయి పల్లవి.. డార్లింగ్ పరువు మొత్తం పోయింది గా..!

Saranya Koduri

Kalki 2898 AD: చిక్కుల్లో పడ్డ కల్కి మూవీ.. టెన్షన్ లో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్..!

Saranya Koduri