NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Madhuranagarilo April 23 2024 Episode 345:  శ్యామ్ కి వార్నింగ్ ఇచ్చినా రుక్మిణి, భిక్షు చేతిలో రుక్మిణి బలవుతుందా లేదా..

Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights

Madhuranagarilo April 23 2024 Episode 345:  చెప్పిన పని చేయడం తప్ప ఎందుకు ఏమిటి అని అడగకూడదు అని రుక్మిణి అంటుంది. అలాగే అమ్మ చెప్పిన పని చేస్తాను అని చలపతి అంటాడు. ఈ సూట్ కేస్ నేను చెప్పిన అడ్రస్ దగ్గర ఇచ్చేసి రా అని రుక్మిణి చెబుతుంది.అడ్రస్ ఎక్కడోచెప్పమ్మా అని చలపతి అంటాడు. రుక్మిణి అడ్రస్ చెప్పడంతో చలపతి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు. ఎవరు తీసుకున్న గోతిలో వాళ్లు పడతారు అనడం పాతకాలం మాట కొత్తగా ఇప్పుడు చంపకు రా చచ్చేవు అనేది కొత్త మాట రుక్మిణి నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చి రాత్రి చంపమన్న వాడితోనే నిన్ను చంపిస్తున్నాను అని శ్యామ్ అనుకుంటాడు. కట్ చేస్తే, చలపతి రుక్మిణి ఇచ్చిన అడ్రస్ దగ్గరికి వెళ్లి బిక్షు ఉన్నాడా అని అడుగుతాడు. అక్కడ ఉన్న మనుషులు తెలుసుకొని బిక్ష దగ్గరికి చలపతిని పంపిస్తారు. భిక్షు గారు మా అమ్మాయి మీకు డబ్బులు ఇచ్చి రమ్మని చేపింది తీసుకోండి అని చలపతి అంటాడు.

Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights
Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights

డబ్బులు అందాయి కదా నీ పని అయిపోయినట్టే ఇక వెళ్ళండి అని భిక్షు అంటాడు.రుక్మిణి ని ఫోన్ చేసి డబ్బులు అందయా నీకు పని మొదలుపెట్టు అని అంటుంది. మేడం డబ్బులు అందే కదా ఇక అదే పని మీద ఉంటాను అని భిక్షు అంటాడు. రాధా నిన్ను చంపకూడదు అనుకున్నానే కానీ చంపించాల్సి వస్తుంది దగ్గర కాలేడు అందుకే నిన్ను భిక్షువు చేత చంపిస్తున్నాను అనుకుంటుంది. కట్ చేస్తే, పండు నీ తలుచుకొని రాదా బాధపడుతుంది.అత్తయ్య జీవితంలో పండును వదిలిపెట్టి ఉండవలసి వస్తుందని నేను అసలు ఊహించలేదు చిన్నప్పటినుంచి వాడిని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకున్నాను కలలో తప్ప వాని చూసే అదృష్టాన్ని నోచుకోలేకపోయాను వాడిని మళ్లీ చూస్తాను లేదో అత్తయ్య అని ఏడుస్తుంది రాదా. ఎందుకు రాదా బాధపడుతున్నావ్ నీ కొడుకు నా కొడుకు దూరమవుతాడని అనుకున్నావా కాలం అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేము అని మధుర అంటుంది.

Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights
Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights

ఇంక నేను ఎవరి కోసం బ్రతికుండ అలా తయారైన పండు లేనప్పుడు నా బ్రతికే వేస్ట్ అని రాదా బాధపడుతుంది. అలా అనుకోని మరణిస్తే బాగుంటుందా అమ్మ మనకు ఊరుకో తల్లి పండు ఎప్పటికైనా నీ దగ్గరికి వస్తాడు అని ధనుంజయ్ అంటాడు.కట్ చేస్తే,పండు పాలు టిఫిన్ ఏమి తాగను తినను అమ్మ కావాలి అని మారం చేస్తూ ఉంటాడు. పండు మీ అమ్మ రాధ కాదురా నేనే మీ అమ్మని అని రుక్మిణి అంటుంది. నువ్వు కాదు మా అమ్మవి రాదమే మా అమ్మ నాకు మా అమ్మే కావాలి అని పండు అంటాడు.  కోపం తో రగిలి పోతున్న రుక్మిణి పండుమిదికి చేయలేపుతుంది. ఇంతలో శ్యామ్ వచ్చి తన చేయి పట్టుకుని అసలు కన్నతల్లివేనా చిన్నపిల్ల వాడి మీదకి చెయ్యి ఎత్తడానికి నీకు మనసు ఎలా వచ్చింది అని శ్యామ్ అంటాడు. వాడికి ఎన్నిసార్లు రాధ కాదురా మీ అమ్మ నేనే కన్నతల్లిన అంటే వినట్లేదు అని రుక్మిణి అంటుంది. వాడి చిన్ని మనసుకి నువ్వు తల్లివని చెప్తే అర్థమవుతుందా చిన్నప్పటి నుంచి రాదే కన్నా తల్లీల పెంచింది అని శ్యామ్ అంటాడు.

Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights
Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights

వాడికి అర్థమయ్యేలా నువ్వే చెప్పాలి నువ్వేం చేస్తావో ఏమో నాకు తెలియదుపండు నన్ను మమ్మీ అని నన్ను మాత్రమే పిలవాలి ఆ రాధని అమ్మ అని అస్సలు పిలవకూడదు అని వార్నింగ్ ఇస్తుంది శ్యామ్ కి. కట్ చేస్తే,ఏంటి నాన్న పెద్దమ్మ అలా అంటుంది అమ్మ మన దగ్గరికి రాదా అమ్మ లేకుండా ఎప్పటికీ పెద్దమ్మ దగ్గరే ఉండి పోవాలా నేను ఉండను నాన్న నాకు అమ్మ కావాలి అని పండు ఏడుస్తాడు. పండు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అని పండుకి నాన్న విధాల చెప్తాడు శ్యామ్. ఓకే డాడీ నువ్వు చెప్పినట్టే నేను వింటాను అని పండు అంటాడు. పిన్ని అందరికీ టిఫిన్ పెట్టు అని రుక్మిణి అంటుంది. దాక్షాయని శ్యామ్ కి సద్దన్నం పెడుతుంది. పిన్ని నా భర్తకి చద్దన్న పెడతావ్ ఏంటి తీసేయ్ అని రుక్మిణి అంటుంది. నేనే అత్తయ్యని సద్దన్నం పెట్టమన్నాను నా తల్లిదండ్రులు అక్కడ అన్నం లేక ఇబ్బంది పడుతుంటే నేను ఇక్కడ పంచభక్ష పరమాన్నాలు తిని సంతోషించాలా అని అంటాడు.

Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights
Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights

ఇది తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమేనా అంటావా మా అని దాక్షాయిని అంటుంది. ఇది రాధ మీద ప్రేమ అందుకే దాన్ని చంపేయాలనుకుంటున్నాను అని రుక్మిణి అంటుంది. చంపేయడమేంటమ్మా  అని దాక్షాయని అంటుంది. అవన్నీ నీకు అనవసరం ఇంట్లో పని చేసుకో అని రుక్మిణి అనడంతో దాక్షాన్ని వెళ్ళిపోతుంది.కట్ చేస్తే,భిక్షు రుక్మిణి ఇచ్చిన అడ్రస్ దగ్గరికి వచ్చి తనని చంపడానికి బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంతలో రుక్మిణి ఫోన్ చేసి ఎంతవరకు వచ్చింది పని అని అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఇంటి దగ్గరే ఉన్నా మేడం తను బయటికి రాగానే వేసేస్తాం అని భిక్షు అంటాడు.

Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights
Madhuranagarilo Today Episode April 23 2024 Episode 345 highlights

ఇంట్లో అందరూ ఉంటారు జాగ్రత్తగా వేసేయండి అని రుక్మిణి చెబుతుంది. ఇంతలో శ్యామ్ పండుని తీసుకొని స్కూల్ కి బయలుదేరుతుండగా ఒరేయ్ అతన్ని దెగరకు వెళ్లి ఇంట్లో ఉందో లేదో కనుక్కొని రారా అని భిక్షు తన మనిషిని పంపిస్తాడు.శ్యామ్ వెళ్తూ ఉండగా ఆ రౌడీమనిషి వచ్చి సార్ ఇంట్లో మేడం ఉందా అని అడుగుతాడు. ఉంది పది నిమిషాల్లో బయటకు వస్తుంది వెయిట్ చేయండి అని శ్యామ్ అంటాడు . వీళ్లే అనుకుంటే ఆ బిక్షువు వాళ్ళు తనే డబ్బిచ్చి తనే చావబోతోంది అని అనుకుంటాడు..

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella