NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Malli Nindu Jabili : గౌతమ్ మల్లి కి ఇచ్చిన సర్ప్రైజ్, నీ భర్తని నలుగురు రౌడీలు కొట్టే చంపేశారు అంటున్న పెద్ద ఆవిడ..

Malli Nindu Jabili January 24 2024 Episode 554

Malli Nindu Jabili:నైట్ వెళ్ళాడా అప్పుడు నా దగ్గరే ఉన్నాడు కదా అని మాలిని అంటుంది.ఏ టైం కి వెళ్ళాడు అని శరత్ అంటాడు.11 గంటలకు వెళ్ళాడు సార్ అప్పటినుంచి ఈసారి ఇప్పటిదాకా తిరిగి రాలేదు అని సెక్యూరిటీ చెబుతాడు.సరే నువ్వు వెళ్ళు అని వసుంధర అంటుంది.నైట్ 11 గంటలకు వెళ్లిన వాడు ఇప్పటిదాకా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు ఏమై ఉంటుంది అని మాలిని అంటుంది. ఇంకేముంది ఆ మల్లి దగ్గరికి వెళ్లి ఉంటాడు అని వసుంధర అంటుంది. ప్రతి విషయంలోనూ మల్లి ని ఎందుకు తీసుకొస్తారు అమ్మగారు అని మీరా అంటుంది. గతంలో కూడా ఇలాగే అర్ధరాత్రి వెళ్లి శాలువా కప్పివచ్చాడు కదా అని వసుంధర అంటుంది. మీలో మీరు గొడవ పడితే అరవింద్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎలా తెలుస్తుంది అని శరత్ అంటాడు. కట్ చేస్తే, మల్లి తలదుకొని పూలు పెట్టుకుని జడ వేసుకొని గౌతమ్ గుడికి వెళ్దామని చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు తెచ్చుకొని సంతోషపడుతుంది. వదిన రెడీ అయ్యావా లేట్ అవుతుంది అన్నయ్య నీకోసం వాహనం తయారు చేశాడు అని నీలిమ అంటుంది. ఏంటా వాహనం అని మల్లి అడుగుతుంది. నేను చెప్పడం కన్నా నువ్వు చూస్తేనే బాగుంటుంది అని నీలిమ అంటుంది. మల్లి నీలిమా అక్కడికి వెళ్తారు. ఏం వాహనం అది బండ కార్ అని మల్లి అడుగుతుంది. పుష్పక వాహనం కంటే గొప్పగా ఉంది వదిన అని నీలిమ అంటుంది.మన దగ్గర ఇప్పుడు బైకులు లేవు కార్లు లేవు ఇదిగో ఇదే నీ కోసం నేను తయారు చేసిన వాహనం అని గౌతమ్ సైకిల్ ని చూపెడతాడు. చాలా గొప్పగా ఉందండి నా కోసం తయారు చేశారా కార్ అయినా బైక్ అయినా  సైకిల్ అయినా ఒకటే నండి  అని మల్లి అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 24 2024 Episode 554 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 24 2024 Episode 554 Highlights

నీ స్థాయికి నువ్వు ఎంతకైనా దిగజారి పోతావు కానీ నా కొడుకు అలా కాదు కదా అని కౌసల్య అంటుంది. అమ్మ ఏంటమ్మా ఇది అని గౌతమ్ అంటాడు. అదే నేను అడుగుతున్నాను నీకేమైంది నువ్వు దీన్ని సైకిల్  మీద ఎక్కించుకొని ఊరంతా తిరిగితే నలుగురు ఏమనుకుంటారు అని కౌసల్య అంటుంది. సైకిల్ వేసుకొని తిరిగే వాళ్ళందరికీ పరువు లేదని ఉద్దేశం అని నీలిమ అంటుంది. అమ్మ ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉంటామా మేమొ గుడికి వెళ్లొస్తాం అంటూ గౌతమ్ మల్లి నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. కట్ చేస్తే, అరవింద్ ని చంపినప్పుడు గుడిలో చూసిన ఆవిడ వసుంధర వాళ్లకు చెప్పడానికి ఆటో కట్టుకొని వస్తూ ఉంటుంది. దారిలో ఆటో ఆగిపోతుంది. ఏమైంది బాబు అని ఆవిడ అడుగుతుంది. చూస్తున్నాను అమ్మ అని అతను అంటాడు. ఇంతలో గౌతమ్ మల్లి సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోతూ నిన్న నువ్వు అరవింద్ ని నిలదీసినందుకు ఇక మన జోలికి రాడ్ అనిపిస్తుంది మల్లి అని గౌతమ్ అంటాడు. అవునండి ఇన్ని రోజులు ఏదో చిన్నగా చెప్పాను కానీ నిన్న గట్టిగా నిలదీసి మాట్లాడాను ఇక మన జోలికి రాడు అని మల్లి అంటుంది. చంపింది ఆ రౌడీలే అయినా చంపించింది మాత్రం ఆ కార్ లో కూర్చున్న వాడే అని ఆటోలో కూర్చొని ఆ పెద్దావిడ అనుకుంటుంది. కట్ చేస్తే, శరత్ అరవింద్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫోన్ చేసి వచ్చాడా అని అడుగుతాడు వాళ్ళు ఎవరు అరవింద్ రాలేదని చెబుతారు. అరవింద్ ఎక్కడికి వెళ్లాడు మామ్ నేను వెంటనే చూడాలి తనకు ఏమై ఉంటుంది అని మాలిని బాధపడుతుంది.

Malli Nindu Jabili January 24 2024 Episode 554
Malli Nindu Jabili January 24 2024 Episode 554

మాకు ఎవరికీ చెప్పకుండా వెళ్ళాడు అంటే అర్థం ఉంది కానీ కడుపుతో ఉన్న నీకైనా చెప్పి వెళ్లాలి కదా అని వసుంధర అంటుంది. మీరే మీ బాధపడకండి అమ్మగారు అరవింద్ బాబు వచ్చేస్తారు అని మీరా అంటుంది. నా కూతురే మనసులో అనుమానం సృష్టించి మళ్లీ పాజిటివ్ గా మాట్లాడితే తను భయపడక ఏం చేస్తుంది అని వసుంధర అంటుంది. అన్నిసార్లు అలాగే జరుగుతుందని అనుకోకమ్మ అని మీరా అంటుంది. వాళ్లు అలా బాధపడుతూ ఉండగా ఆ పెద్ద ఆవిడ ఆటో దిగి ఇంట్లోకి వస్తుంది. బాబు గారు మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి లోపలికి రావచ్చా అని అడుగుతుంది ఆవిడ. అసలే మా అల్లుడు ఏమైపోయాడు అని తెలియక బాధపడుతున్న ఇప్పుడు దానం చేయమంటూ విసిగించకు వెళ్ళు అని వసుంధర అంటుంది. మీ అల్లుడు గురించి చెబుదామనే వచ్చానమ్మా అని ఆవిడ అంటుంది. మా అల్లుడు గురించా అని అందరూ షాక్ అయిపోయి తనని లోపలికి రమ్మంటారు. నా అరవింద్ ని నువ్వు చూసావా ఎక్కడ చూసావ్ అని మాలిని అడుగుతుంది. ఈ ఫోటోలో ఉన్న అతని చూశానమ్మా అని ఆవిడ తన దగ్గర ఉన్న ఫోను పర్సు అన్ని తీసి మాలిని కి ఇచ్చి ఇవి నీ భర్త ఏ కదా అమ్మ అని అడుగుతుంది. అవును ఇవి నా అరవింద్ య్ నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చాయి అని మాలిని అంటుంది. ఎవరో ఒక నలుగురు రౌడీలు వచ్చి మీ ఆయనని కొట్టి చంపేసి నీళ్లలో పడేసారమ్మ అని ఆ పెద్ద ఆవిడ చెబుతుంది. మాలినికి గుండె ఆగిపోయినంత పని అయిపోయి అరవింద్ అని ఏడుస్తుంది. మాలిని అరవింద్ నీకేమీ కాదు ఊరుకోమా అని వసుంధర మీరా అంటారు.మమ్మీ అరవింద్ చనిపోలేదు ఆవిడ అబద్ధం చెపుతుంది నన్ను నా బిడ్డని అనాధని చేసి అరవింద్ ఎక్కడికి వెళ్ళడు అరవింద్ కి ఏమి కాలేదు మామ్ అని మాలిని ఏడుస్తుంది. లేదమ్మా నా కళ్ళారా నేను చూశాను నీ భర్తనే వాళ్ళు కొట్టి చంపేశారు నీ భర్త అని చెప్పడానికి ఆ సాక్షాలే ఆధారాలు అమ్మ అని ఆవిడ అంటుంది. అవి నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చాయో నాకు తెలియదు కానీ అరవింద్ కు మాత్రం ఏమీ జరగలేదు తను బ్రతికే ఉన్నాడు అని మాలిని ఏడుస్తూ ఉంటుంది.దీనితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది

Malli Nindu Jabili January 24 2024 Episode 554
Malli Nindu Jabili January 24 2024 Episode 554

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella