NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Naga Panchami: గుడిలో ఉన్న పంచమి మోక్షకు కనిపిస్తుందా లేదా.

Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights

Naga Panchami: వైదేహి పంచమి కోసం వెతుకుతూ ఇంటికి వస్తుంది. శబరి వచ్చావా వైదేహి పంచమి ఏది వెళ్లేటప్పుడు ఇద్దరు కలిసే వెళ్లారు కదా అని అడుగుతుంది వైదేహి అత్తయ్య అది నన్ను మోసం చేసి హాస్పిటల్ వరకు తీసుకువెళ్లి అక్కడి నుండి తప్పించుకుపోయింది నన్ను మోసం చేసింది పంచమిని వదిలిపెట్టను అంటుంది వైదేహి. జ్వాలా ఇంకేం చేస్తావ్ అత్తయ్య ఏమి చేయలేవు అది ఎక్కడికో పారిపోయి అక్కడ బిడ్డని కనేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న మోక్ష మాత్రం మటాష్ అయిపోతాడు అంటుంది జ్వాల.వైదేహి వదిలిపెట్టెను అదిఎక్కడ ఉన్న వెతికి పట్టుకొని గర్భం తీయించేస్తాను నాకు నా కొడుకు ప్రాణాలు ముఖ్యం అంటుంది వైదేహి.

Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights
Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights

శబరి ఏంటి వైదేహి నువ్వు చెప్పేది నువ్వు పట్టిన మొండి పట్టు వల్లే ఇప్పుడు పంచమి వెళ్లిపోవడానికి కారణమయ్యింది నీ మొండితనం మార్చుకో వైదేహి గురువుగారు చెప్పిన మాటల్లో నాకు కొంచెం సందేహాలు ఉన్నాయి మళ్లీ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్లి నా సందేహాలు తీర్చుకొని వచ్చేంతవరకు నువ్వు ఇక గర్భం తీయించాలనే విషయం పక్కన పెట్టు అంటుంది శబరి. రఘురాం అవును వైదేహి నువ్వు ఇక ఆ విషయం పక్కన పెట్టు అంటాడు. వైదేహి లేదండి నేను అంత ఈజీగా మర్చిపోలేను ఎలాగైనా బిడ్డను తీయించే తీరుతాను అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights
Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights

కట్ చేస్తే మోక్ష అప్పుడే ఇంటికి వస్తాడు శబరి నాన్న అత్తయ్య పంచమి ఇంటికి వచ్చిందా అని అడుగుతాడు. మీనాక్షి లేదు మోక్ష పంచమి ఇంటికి రాలేదు అని చెబుతుంది.మోక్ష ఇంటికి రాలేదా అయితే కొంచెం ఎటు వెళ్లినట్టు నేను అంతా వెతికాను పంచమి నాకు ఎక్కడా కనిపించలేదు అంటూ ఏడుస్తూ ఇదంతా నీ వల్లే అమ్మ పంచమి కనిపించకుండా పోవడానికి కారణం నువ్వే తను ఎక్కడికి వెళ్లిందో ఏంటో అని అంటాడు.వైదేహి లేదురా అది మనల్ని మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది అని అంటుంది. మోక్ష అమ్మ ఇంకొక మాట నువ్వు పంచమి గురించి మాట్లాడితే నేను ఊరుకోను అంటాడు. జ్వాల ఏంటి మోక్ష ఊరుకోకపోతే ఏం చేస్తావ్ ఆ పంచమి వల్లే కదా ఇంట్లో పాములు గొడవ ఆమె కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ వల్లే కదా ఇంట్లో అణువణువునా గండాలు తాండవం చేస్తున్నాయి ఎప్పుడు ఏ గండం వచ్చి పడుతుందో అని భయంతో చేస్తున్నాము అని అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights
Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights

మోక్ష ఇక ఆపుతారా మీ అందరికీ పంచమి గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదు ప్రాణం ఇవ్వాలి అంటే ఎవరైనా వెనకడుగు వేస్తారు కానీ పంచమి అలా కాదు తన వల్ల ఏదైనా మంచి జరుగుతుంది అని తెలిస్తే ప్రాణం ఇవ్వడానికైనా సిద్ధం అవుతుంది పంచమి నాకోసం తన ప్రాణాలు కూడా ఇస్తుంది నీ ఏంటమ్మా అలా చూస్తున్నావ్ తల్లి మనసు బాధపడకూడదు అని తన కడుపులో బిడ్డను చంపుకోవడానికి బయలుదేరింది పంచమి కానీ నువ్వు మాత్రం ఒక ఆడదానిగా ఆలోచించలేకపోయావు తలుచుకుంటుంటే నాకే సిగ్గు వేస్తుంది. నన్ను కన్నతల్లి మనసులో ఇలాంటి క్రిమినల్ కూడా దాగి ఉందని ఇప్పుడే తెలుస్తుంది నా చంపడానికి నువ్వు వెనకడుగు వెయ్యలేదు నువ్వు ఒక హంతకురాలివి నాకు దృష్టిలో ఎప్పటికీ నువ్వు ఒక హంతకురాలివె ఇంకా సరిగా ఊపిరి కూడా పోసుకొని నా బిడ్డను హత్య చేయడానికి చూశావు నువ్వు నువ్వు పాపం మూట కట్టుకుంటున్నావ ముందే చెబుతున్నాను పంచమిని వెతకడానికి మళ్లీ వెళుతున్నాను ఒకవేళ పంచమి నాకు కనిపించలేదు అనుకో ఈ మోక్ష కూడా ప్రాణాలతో ఉండడు. ఒకవేళ పంచమి బ్రతికే ఉంటే ఈ మోక్షపురాణాలు కూడా బ్రతికే ఉంటాయి అది గుర్తుపెట్టుకో అంటూ వెళతాడు మోక్ష.

Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights
Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights

కట్ చేస్తే పంచమి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి వెళ్లి అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని దర్శించుకొని ఆ స్వామితో అయ్యా నాకు ఎందుకు ఇన్ని పరీక్షలు పెట్టావు నా ఒక్క ప్రాణానికి ఎన్ని రెండు ప్రాణాలు ముడి పెట్టావు ఒకవైపు నా కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ వల్ల నా భర్తకి గండం ఉందని మరొకవైపు నా కడుపులో పెరుగుతున్నది మా అమ్మ విశాలాక్షి అని తెలిసింది కానీ బిడ్డ వల్ల తండ్రికి గండమని అందరూ నా గర్భం తీయించాలని అనుకుంటున్నారు ఒకవైపు కడుపులో పెరుగుతున్నది నా తల్లి తనను పోగొట్టుకోలేను మరోవైపు నా మెడలో తాళి కట్టిన నా భర్త తనని పోగొట్టుకోలేను ఈ ఒక్క ప్రాణానికి రెండు ప్రాణాలు ముడిపెట్టి ఉన్నావు. దీనికి పరిష్కారం నేను ఎలా వెతకను అంటూ కళ్ళు తిరిగి అక్కడి పడిపోతుంది పంచమి. అప్పుడు విగ్రహం నుండి పంచమి దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చే సుబ్బు అవతారంలో ఆ స్వామి వచ్చి పంచమిని లేపుతాడు. పంచమి నిద్రలేచి సుబ్బు నువ్వా ఎప్పుడు వచ్చావు అని అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights
Naga Panchami Today Episode April 23 2024 Episode 339 highlights

సుబ్బు నేను ఇప్పుడే వచ్చాను కానీ నీ బాధ ఏంటి పంచమి చెప్పు అంటాడు. పంచమి నా కడుపులో పెరుగుతుంది నా తల్లి విశాలాక్షి కానీ బయట సోది అమ్మ గురువుగారు చెప్పిన మాటల ప్రకారం నా బిడ్డ వల్ల నా భర్తకు గండం ఉందని మా ఇంట్లో వాళ్ళు బిడ్డను తీయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ అందుకు నా భర్త ఒప్పుకోవడం లేదు నేను ఒప్పుకోలేక పోతున్నాను దీనికి పరిష్కారం ఏంటి సుబ్బు అని అడుగుతుంది పంచమి. సుబ్బు చూడు పంచమి ఏ పండు ఎవరికి ఇప్పుడు ఆహారం అవ్వాలో అది దేవుడు రహస్యం అది నిర్ణయించడానికి ఏ మానవుడి తరం కాదు చావు పుట్టుకలు విధి నిర్ణయం ఎప్పుడూ ఏం జరగాలో అదే జరిగి తీరుతుంది అని అంటాడు సుబ్బు పంచమి అలా అయితే నా కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ప్రాణం పోసుకుని భూమ్మీదికి రావడం విధి నిర్ణయమైనా అంటుంది. సుబ్బు అది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది జరుగుతుంది కాబట్టి నువ్వు హాస్పటల్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చావు నీ బిడ్డను కాపాడుకున్నావు అంటాడు సుబ్బు. పంచమి ఏమో నాకు తెలియని భయం కలుగుతుంది సుబ్బు నన్ను నా బిడ్డను నువ్వే కాపాడాలి అంటూ అక్కడే పడుకుంటుంది పంచమి

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella