NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Naga Panchami April 3 2024 Episode 321: కరాలి పంచమి మీదికి మళ్లీ ఏ దుష్ట ప్రయోగం చేయదలచుకుంది.

Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights

మోక్ష పంచమిని తీసుకువచ్చి గుడి దగ్గర దింపుతాడు పంచమి అబ్బా ఎన్ని రోజులైంది మోక్ష బాబు గుడికి వచ్చి ఇప్పుడు నా మనసు ఎంత తృప్తిగా ఉందో తెలుసా అంటుంది. మోక్ష సరె పంచమి నువ్వు ఇక్కడే గుళ్లో ఉండు నేను పని చూసుకుని వచ్చేస్తాను అంటాడు. పంచమి అలాగే వెళ్లి రా మోక్ష బాబు నేను ఇక్కడే ఉంటాను అని అంటుంది. మోక్ష వెళ్లిపోతాడు. పంచమి వెళ్లి సుబ్రహ్మణ్య సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దగ్గర కూర్చొని స్వామిని మొక్కుతూ ఉంటుంది. వెంటనే పంచమి శరీరం మీద ముంగిసలు చేసిన గాయాలు మాయమైపోతాయి. పంచమి వెంటనేకళ్ళు తెరిచి చూసుకొని సంతోష పడుతూ ఉంటుంది.

Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights
Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights

అప్పుడే సుబ్బు తన దగ్గరికి వస్తాడుపంచమి ఏంటి ఎటు కానీ టైంలో గుడికి వచ్చావు ఏంటి అని అడుగుతాడు. పంచమిఅవును సుబ్బు నేను గుడికి రాక చాలా రోజులైంది ఎలాగైనా ఈరోజుగుడికి వచ్చి తీరాలి అని అనిపించింది అందుకే మోక్ష బాబును నన్ను గుడి దగ్గర దింపుమని అడిగాను తీసుకువచ్చి నన్ను గుడి దగ్గర దింపాడు సుబ్బు ఇప్పుడు నేను ఇదిగో ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని కల్లారా చూశాక నీతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను కదా నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా ఇదిగో నా ఒంటి నా మీదికి ఆ కరాలి ముంగిసలను పంపించింది ఆ ముంగిసలు చేసినా గాయాలన్నీ మాయమైపోయాయి అందుకే ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం నేను ఇక్కడికి వస్తే చాలు ఏది గుర్తుకు రాదు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అంటే నాకు అంత ఇష్టం అంటుంది పంచమి. సుబ్బు చూడు పంచమి ప్రతి దాన్ని మీద ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకోవద్దు అలా పెట్టుకున్నాం మరుక్షణం దానివల్లే ఎక్కువగా నష్టపోతూ ఉంటాము అందుకనే దేని మీద నైనా సరే ఎక్కువగా ఆశలు పెట్టుకోవద్దు సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు మోక్ష బాబు కోసం నాగలోకాన్ని వదిలి ఇక్కడే ఉండిపోయావు మోక్ష బాబుతో కలిసి గర్భం ధరించావు రేపటి రోజున నీకు బిడ్డ కావాలా భర్త కావాలా అనే ప్రశ్న వస్తే అప్పుడు నువ్వు దేనికి నిలబెడతావు అని అడుగుతాడు పంచమి చూడు సుబ్బు నాకు మోక్ష బాబుకి మాకు పుట్టబోయే బిడ్డ మీద చెప్పలేనంత ప్రేమ ఉంది అని అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights
Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights

సుబ్బు అది కాదు పంచమి ఇప్పుడు డాక్టర్ని తీసుకో ఒక స్త్రీ డెలివరీ టైమ్ లో ఇబ్బంది పడుతుంటే అప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఆ స్త్రీ భర్త దగ్గరికి వచ్చి డెలివరీ కష్టంగా ఉంది ఇద్దరిలో ఒకరే బతుకుతారు అని చెబితే అప్పుడు ఆ భర్త ఏమంటారు తెలుసా ఎలాగైనా సరే నా భార్యను బ్రతికించండి అని అంటాడు ఎందుకో తెలుసా ఆ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఉంటే ఎన్నో ప్రాణాలను భూమి మీదికి తీసుకువస్తారు అందుకే భార్య భర్తల బంధం అంత గొప్పది అంటారు బిడ్డలు మధ్యలో వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు వాళ్ళ వయసు వచ్చాక వారికి తగ్గ వారిని చూసుకొని వేరే ఇంటికి వెళ్లిపోతారు కానీ చివరి వరకు తోడుగా ఉండేది భర్తకు భార్య భార్యకు భర్త మాత్రమే పంచమి అని చెబుతాడు.

Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights
Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights

కట్ చేస్తే నాగేశ్వరి తమ విశాలాక్షిని రమ్మని పిలుచుకుంటుంది. విశాలాక్షి ఆత్మ వెంటనే ప్రత్యక్షమవుతుంది ఏంటి నాగేశ్వరి నన్ను ఎందుకు పదేపదే తలుచుకుంటున్నావు నేను ఇలా ప్రతిదానికి ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటే నా ఆత్మ బలహీన చెంది కోరిక తీరకుండా ప్రేతాత్మనే ఈ గాలిలో తిరగాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అత్యవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నన్ను తలుచుకో అని చెబుతుంది విశాలాక్షి. నాగేశ్వరి నిజమే మహారాణి కానీ మీతో ఒక విషయం మాట్లాడడానికి పిలిచాను ఆ కరాలి పంచమిని పంచమి కడుపులో ఉన్న మిమ్మల్ని చంపడానికి చూస్తుంది తన మంత్ర శక్తితో నేను ఒక్కదాన్నే ఎలా పోరాడగలను అలసిపోతున్నాను ఓడిపోతానో ఏమో అని భయం వేస్తుంది అని అంటుంది. విశాలాక్షి చూడు నాగేశ్వరి నువ్వు చేసే ఈ సహాయం ఏ జన్మకైనా నేను పంచమి నీ రుణం తీర్చుకుంటాము కానీ నువ్వు నిరాశపడి పోకు నీ శక్తిని అంత ఉపయోగించి పంచమిని అలాగే నన్ను కాపాడు ఆ కరాలిది దుష్టశక్తి నీది దైవ శక్తి నీ దైవ శక్తికి ఇంకింత శక్తి కావాలి అంటే మన నాగదేవతను ప్రార్థించు కు నీకు కావలసిన శక్తులని తీసుకో తన సహాయాన్ని పొందు మమ్మల్ని ఎలాగైనా కాపాడు అని అంటుంది విశాలాక్షి. నాగేశ్వరి సరే అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights
Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights

కట్ చేస్తే కరాలి పంచమి కడుపులో పెరుగుతున్నది నాగులోకపు యువరాణి అని ఫణింద్రకు తెలియజేయాలి లుస్తుంది కరాలి.ఫణీంద్ర రమ్మని పిలిచావు ఏంటి విషయం అని అడుగుతాడు. కరాలి నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి పనింద్ర ఇంతకుముందే నాగేశ్వరి నా దగ్గరికి వచ్చి వెళ్ళింది నాకు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది పంచమి జోలికి వస్తే నువ్వు వదిలిపెట్టను అని చెప్పింది.ఫణీంద్ర అలాంటప్పుడు ఆ నాగేశ్వరిని చంపక నువ్వు ఎందుకు వదిలి పెట్టావు అని అంటాడు. కరాలి నాగేశ్వరుని ఎదుర్కోవడానికి ఇప్పుడు నాకు ఉన్న శక్తులు సరిపోవు ఫణింద్ర కానీ నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి పంచమి కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ ఎవరో తెలుసా మీ నాగులోపకు మహారాణి విశాలాక్షి అని చెబుతుంది ఫణింద్ర షాక్ అవుతాడు.కరాలిఅవును ఫణీంద్ర మీనాగలోకపు మహారాణి విశాలాక్షి పంచమి కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ ఆ విషయం నాకు నాగేశ్వరి చెప్పింది ఆ బిడ్డ జోలికి గాని పంచమి జోలికి గాని వస్తే వదిలిపెట్టను అని చెప్పింది అని అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights
Naga Panchami Today Episode April 3 2024 Episode 321 highlights

ఫణీంద్ర అవునా అయితే మా మహారాణి ఏ పంచమి కడుపులో పుట్టి మళ్లీ నాగలోకానికి మహారాణి అవుతుంది అంటే నేను తన దగ్గర పని చేయాలి నాగులోకానికి యువరాజునైన నేను పంచముని పెళ్లి చేసుకుని నాగలోకానికి రాజుని పరిపాలించాలి అనుకున్నా కానీ అది నెరవేరలేదు ఎలాగైనా సరే ఆ పంచమి మీద పగ తీర్చుకునే ఇక్కడి నుండి వెళ్తాను సరే కరాలి నేను ఆ నాగేశ్వరి దగ్గరికి వెళుతున్నాను నేను మళ్ళీ తిరిగి వస్తానో లేదో తెలియదు ఒకవేళ వస్తే ఆ నాగేశ్వరి నా చేతిలో చచ్చినట్టే నేను రాలేదు అనుకుంటే నేనే నాగేశ్వరి చేతిలో చచ్చినట్లు నువ్వు ఆ పంచమి పనిలో ఉండు అంటూ ఫణింద్ర నాగేశ్వరి దగ్గరికి బయలుదేరుతాడు

Related posts

Gaami OTT: ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న గామి మూవీ.. 100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ క్రాస్ చేసిన రికార్డ్..!

Saranya Koduri

OTT Hot And Spicy Movies: ఓటీటీలో హాట్ సినిమాలు గా పేరు సంపాదించుకున్న మూవీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Yuva OTT: థియేటర్లలో దుమ్మురేపిన 20 రోజుల అనంతరం ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న కాంతారా హీరోయిన్ మూవీ.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Naga Panchami April 19  2024 Episode 335: వైదేహి పంచమిని అబార్షన్ కి తీసుకు వెళ్తుందా లేదా

siddhu

My Dear Donga OTT: డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోకి వస్తున్న కామెడీ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Ram Pothineni: షాకిస్తున్న రామ్ రెమ్యున‌రేష‌న్‌.. అగ్ర హీరోల‌నే మించిపోతున్నాడుగా!?

kavya N

Family Star OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ ” ఫ్యామిలీ స్టార్ “.. రెండు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్..!

Saranya Koduri

Jithender Reddy Mangli Song: తెలంగాణ నుంచి రిలీజ్ అయిన జితేందర్ రెడ్డి సాంగ్.. హైలెట్ గా నిలిచిన మంగ్లీ వాయిస్..!

Saranya Koduri

Malli Nindu Jabili April 19 2024 Episode 627: గౌతమ్ ని క్షమించమని మల్లి కాళ్ళ మీద పడిందేమో అంటున్న వసుంధర..

siddhu

Kumkuma Puvvu April 19 2024 Episode 2158: అంజలి సంజయ్ ల నిశ్చితార్థం జరుగుతుందా లేదా

siddhu

Madhuranagarilo April 19 2024 Episode 342: రెండోసారి నా మెడలో తాళి కట్టిన వాడు రాధ మెడలో ఎలా కడతాడు అంటున్న రుక్మిణి..

siddhu

Guppedanta Manasu April 19 2024 Episode 1054: దత్తత గురించి మను మహేంద్రను ఎలా నిలదీయనున్నాడు.

siddhu

Karthika Deepam 2 April 19th 2024 Episode: శౌర్య కి కార్తీక్ ని దూరంగా ఉండమన్న దీప.. జ్యోత్స్న ని బాధ పెట్టొద్దు అని కోరిన కాంచన..!

Saranya Koduri

Manamey Teaser: ఆక‌ట్టుకుంటున్న శ‌ర్వానంద్ `మ‌న‌మే` టీజ‌ర్.. ఇంత‌కీ ఆ బుజ్జిబాబు ఎవ‌రంటే?

kavya N

Naa Peru Meenakshi: గప్చిప్ గా పెళ్లి చేసుకుని ఫ్యాన్స్ కి షాక్ ఇచ్చిన బుల్లితెర నటుడు.. ఫొటోస్..!

Saranya Koduri