NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Naga Panchami: వైదేహిని బెదిరించిన పంచమి….

Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights

Naga Panchami నిశ్చితార్థం పెళ్లి నేను అనుకున్న సమయానికి జరుగుతాయి అని వైదేహి చెబుతుంది. ఇంతలో మోక్ష వచ్చి జరగదు అని చెప్తాడు. నిశ్చితార్థమే జరగనప్పుడు పెళ్లి ఎలా జరుగుతుంది నాకు మేఘనకు ఈ పెళ్లి జరగదు అని అంటాడు మోక్ష. పెళ్లి అంటే పిల్ల చేష్టలు కాదు మోక్ష నువ్వు మేఘనని చేసుకుంటాను అన్న తర్వాత పంతులుని పిలిపించి తేదీ కాయం చేయించాను అని వైదేహి చెప్తుంది. నేనిప్పుడు చెప్తున్నాను అమ్మ నేను పెళ్లి చేసుకోను అని అంటాడు మోక్ష. మీ మోక్ష ఆ పంచమిని మర్చిపోయి మేఘనని చేసుకుంటాను అంటే అసలు నమ్మే మాటేనా అత్తయ్య ఆ పాముల పిల్ల పెద్ద మాయలాడి అంత సులువుగా మోక్షని ఆ మాయలో నుండి బయట పడేయలేరు అని చెప్తుంది చిత్ర. చేసుకోను అని ఒక్క మాటతో తేల్చేసావు మోక్ష రెండో పెళ్లి అని చూడకుండా నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్న మేఘన పరిస్థితి ఏంటి అని వైదేహి అంటుంది. ఈ పెళ్లి జరగదని మేఘనకి కూడా తెలుసు అమ్మ అని అంటాడు మోక్ష. పంచమి మేఘన మంచి స్నేహితురాళ్ళు నేను మేఘనని చేసుకోబోతున్నాను అని తెలిస్తే ఏ క్షణమైనా పంచమి తన మనసు మార్చుకొని వస్తుందని ఈ పెళ్లికి మేఘన ఒప్పుకుంది ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా అమ్మ ఈ నిశ్చితార్థం పెళ్లి అంతా డమ్మీ అని అంటాడు మోక్ష.

Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights
Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights

నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు మోక్ష పంచమి ముందు నువ్వు ఈ పెళ్ళికి ఒప్పుకున్నావు తనే దగ్గరుండి మీ పెళ్లి జరిపించాలి అనుకుంది అలాగే తనని కూడా ఒప్పించావు అని వైదేహి అంటుంది. చివరి క్షణం లోనైనా పంచమి మనసు మార్చుకుంటుంది అని అనుకున్నాను కానీ పంచమి ఈ విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంది అందరిలో నిశ్చితార్థం జరిగితే నలుగురికి తెలుస్తుంది మేఘన పరువు పోకూడదని అని ఈ నిశ్చితార్థం ఆపమంటున్నాను అని మోక్ష అంటాడు. పంచమిని వదులుకోకుండా మంచి పని చేశావు మోక్ష అని శబరి అంటుంది. ఈ జన్మకి పంచమి మోక్ష మాత్రమే భార్యాభర్తలు నా మనసులో పంచమికి తప్ప వేరొకరికి స్థానం లేదు అని అంటాడు శబరి. విన్నావు కదా వదిన అందరం కలిసి పంచమిని ఒప్పిద్దాము అని అంటుంది. మీకు ఎవ్వరికీ పౌరుషం లేదేమో కానీ నాకుంది ఈ జన్మలోనే కాదు ఏ జన్మలోనూ నేను దాన్ని కోడలుగా ఊహించుకోను అని అంటుంది వైదేహి. నీ కొడుకు ప్రాణాలు కాపాడే సమయంలో పంచమి నీకు దేవత ఇప్పుడు నీ కంటికి దయ్యం ఇదెక్కడి న్యాయం వైదేహి అని అంటుంది శబరి. నా కొడుకు ప్రాణాలు నాకు ఎంత ముఖ్యమో వాడి జీవితం కూడా అంతే ముఖ్యం ప్రాణాలు కాపాడుతాడు అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ దేవుడు అందుకని తెచ్చి పూజ గదిలో పెట్టుకోము కదా పంచమిది ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో ముగిసిన అధ్యాయం అని వైదేహి అంటుంది. నాకు మీ గుండె కావాలి అంటే మీరందరూ ఒక్కక్షణం ఆలోచిస్తారేమో కానీ పంచమి ఆ క్షణమే ఇచ్చేస్తుంది నేను వద్దు అనుకున్న పంచమి నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళదు ఆ నమ్మకం నాకుంది అని అంటాడు మోక్ష.

Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights
Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights

 

నువ్వు తల్లి మనసు అర్థం చేసుకోవడం లేదు మోక్ష నీకు నేను శత్రువుని కాదు పంచమితో నువ్వు సంతోషంగా ఉండలేవు అని నేను నిర్ధారించుకున్న తరువాతనే మళ్లీ నీకు పెళ్లి చేయాలి అనుకున్నాను అని వైదేహి అంటుంది. నువ్వు నాకు జన్మను ఇచ్చింది నా శరీరానికి మాత్రమే అమ్మ నా మనసుకి కాదు అందుకే తల్లిదండ్రులు పిల్లల శారీరక సుఖశాంతులకు లోటు రాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటారు కానీ వాళ్ల మనసులని పట్టించుకోరు అని అంటాడు మోక్ష. పంచమి విషయంలో మోక్ష చాలా క్లారిటీగా ఉన్నాడు వాళ్ల మధ్యలో మనం వెళ్లడం అనవసరం అనిపిస్తుంది అని అంటాడు మోక్ష వాళ్ళ తమ్ముడు. బలవంతంగా మరొకరితో పెళ్లి చేసిన సంతోషంగా ఉంటాడనే గ్యారెంటీ లేదు ఈ సమస్యను మోక్షకి వదిలేయడమే మంచిది అని అంటాడు వాళ్ళ అన్నయ్య. వదిలేయకపోతే అత్తయ్య చెప్పినట్టు జరుగుతుందా ఏంటి అని అంటుంది చిత్ర. మేఘనతో మోక్ష పెళ్ళి జరిపిస్తాను అని వైదేహి అంటుంది. కొడుకును కాబట్టి నా మీద మీకు అధికారం ఉంటుంది కానీ మేఘనను బలవంతం పెట్టి తన జీవితాన్ని నాశనం చేయొద్దు అని వెళ్ళిపోతాడు మోక్ష. ఫణీంద్ర మన గురించి పంచమికి చెప్పలేదు అంటే మనం మాట్లాడుకున్నది తను వినలేదు అనుకుంటా అని నంబూద్రి అంటాడు.

Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights
Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights

తను పాముగా ఉన్నాడు కాబట్టి మన మాటలు అర్థం కాలేదు అనుకుంటా అన్నయ్య అని అంటుంది ఖరాలి. పంచమికి నువ్వంటే ఎంత కోపం చూసావా ఖరాలి అని అంటాడు నంబూద్రి. అది కోపం కాదు అన్నయ్య నేనంటే పంచమికి భయం అందుకే మోక్షని కాపాడుకోవడానికి ఏవో ఎత్తులు వేస్తోంది కానీ మోక్షని ఎవ్వరూ కాపాడలేరు అని ఖరాలి అంటుంది. ఇంతలో వైదేహి మేఘనని పిలుస్తుంది. మేఘన నువ్వు కూడా నన్ను మోసం చేయడానికి తయారయ్యావా పంచమిని మోక్షని కలపటానికి నువ్వు మోక్షని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నావు నువ్వు మోక్ష కలిసి నా దగ్గర నాటకం ఆడారు అని అంటుంది వైదేహి. మోక్ష మనసులో నాకు స్థానం లేదని అర్థమయింది తను పంచమిని మర్చిపోలేక పోతున్నాడు అని మేఘన అంటుంది. అందుకని పంచమిని మోక్షని కలపటానికి నాతో అబద్ధం ఆడతావా అని అంటుంది వైదేహి. అయినా మేఘన తప్పేమీ లేదు అత్తయ్య ఇప్పటికీ మోక్ష పెళ్లికి ఒప్పుకుంటే మేఘన తనని పెళ్లి చేసుకుంటుంది అని జ్వాల రూపంలో ఉన్న నంబూద్రి అంటాడు. అందరూ నంబూద్రి అన్న మాట విని జ్వాల వంక చూస్తారు. ఎందుకలా అందరూ చూస్తున్నారు మేఘన నాకు మంచిది అనిపిస్తుంది తనని చూస్తుంటే నాకు జాలేస్తుంది అని అంటుంది జ్వాల. నువ్వు మారిపోయావు అక్క నిన్ను చూస్తుంటే భయమేస్తుంది నీకు ఒకరి మీద జాలి ఎప్పుడూ కలగలేదు అని చిత్ర అంటుంది. మేఘన నువ్వు మోక్షని పెళ్లి చేసుకోవడానికి గట్టిగా నిలబడితే మీ పెళ్లి చేసే బాధ్యత నాది అని వైదేహి అంటుంది. మేఘన మౌనమే అంగీకారం అత్తయ్య తన తరపున నేను చెప్తున్నాను మోక్షని చేసుకోవడానికి మేఘన సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్తుంది జ్వాల.

Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 HighliNaga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlightsghts
Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights

ఇంతలో పంచమి లోపలికి వచ్చి నేను మోక్షని ఒప్పిస్తాను అత్తయ్య అని అంటుంది. ఎవరు నీకు అత్తయ్య ముందు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళు ఇంకొకసారి నీ నోట్లో నుంచి ఆ మాట వస్తే చంపేస్తాను అని అంటుంది వైదేహి. ఏంటి ఇంకా ఇంట్లో నిలబడ్డావు అని గెంటేస్తుంది వైదేహి. వైదేహి పంచమి చెంప పగలగొడుతుంది. మళ్లీ నా మీదకి చెయ్యి ఎత్తితే ఈ ఇంట్లో మీకు మర్యాద ఉండదు అని అంటుంది పంచమి.ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ అని చేయ్ ఎత్తుతుంది వైదేహి.ఈ ఇంట్లో మీకు ఎంత హక్కు ఉందో కోడలిగా నాకు అంతే హక్కు ఉంది ఇంకొకసారి నా మీదకి చేయి ఎత్తితే అత్తయ్య అనే గౌరవాన్ని కోల్పోతారు అని అంటుంది పంచమి.నేను ఒప్పుకుంటే మోక్ష బాబు ఎప్పుడో మిమ్మల్ని అందరిని వదిలేసి నా దగ్గరికి వచ్చేసేవాడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వినండి నేను మోక్ష బాబు గారి భార్యని ఇక నుంచి నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఎవరు నా జోలికి వచ్చిన ఎవరికీ మర్యాద ఉండదు ముఖ్యంగా మీకే చెప్తున్నాను జాగ్రత్త అని వైదేహితో అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights
Naga Panchami Today Episode February 11 2024 Episode 276 Highlights

నీ కళ్ళముందే నన్ను అన్ని మాటలు అంటూ ఉంటే ఏం మాట్లాడవేంటి మోక్ష అని అంటుంది వైదేహి. కోడలిగా తనకి ఏ రోజైనా గౌరవం ఇచ్చావా ఇస్తే తను ఈరోజు ఇలా మాట్లాడదు అయినా మీ అత్తా కోడళ్ళ మధ్యలో నేను రాను అని వెళ్ళిపోతాడు మోక్ష. ఇప్పుడు నా మనవరాలు వినిపించుకున్నావు పంచమి పౌరుషం అంటే ఇలా ఉండాలి అని శబరి అంటుంది. మేఘన పంచమిని తీసుకొని లోపలికి వెళుతుంది. ఇదంతా విన్న ఫణీంద్ర బయటికి వెళ్లి పంచమిలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి తనని నాగ లోకానికి తీసుకెళ్లడం కష్టం అనిపిస్తుంది అని అనుకుంటాడు.నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది పంచమి నువ్వు చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావు అని అంటుంది మేఘన.

Related posts

Operation Valentine: వరుణ్ తేజ్ “ఆపరేషన్ వాలెంటైన్” ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి చీఫ్ గెస్ట్ గా చిరంజీవి..!!

sekhar

టాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ వీఎన్‌. ఆదిత్య‌కు అమెరికా జార్జ్ వాషింగ్ట‌న్ వ‌ర్సిటీ గౌర‌వ డాక్ట‌రేట్‌..!

Saranya Koduri

Bhimaa Trailer: మాస్…యాక్షన్…డివోషనల్ తరహాలో గోపీచంద్ “భీమా” ట్రైలర్ రిలీజ్..!!

sekhar

VN Aditya: అమెరికా జార్జ్ వాషింగ్టన్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ పీస్ నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ పొందిన ప్రముఖ దర్శకులు వీఎన్ ఆదిత్య

siddhu

Naga Panchami February 24 2024 Episode 288: భార్గవ్ కి వరుణ్ కి విడాకులు ఇస్తామంటున్న జ్వాలా చిత్ర..

siddhu

Mamagaru February 24 2024 Episode 144: గంగకి నిజం చెప్పిన గంగాధర్, ఇంట్లో వాళ్లకి నిజం చెప్పేస్తా అంటున్న సిరి..

siddhu

Kumkuma Puvvu February 24 2024 Episode  2113: అంజలికి శాంభవి నిజస్వరూపం తెలియనుందా లేదా.

siddhu

Mahesh Babu: మహేష్ పై కన్నేసిన బందర్ నాని.. అరే ఏంట్రా ఇదీ..!

Saranya Koduri

Madhuranagarilo February 24 2024 Episode 296: రాధకి శ్యామ్ కి శోభనం జరగకుండాద ని రుక్మిణి ఏం చేయనున్నది..

siddhu

Malli Nindu Jabili February 24 2024 Episode 581: నా భర్తను చంపిన ఈ చేతులతోటే నన్ను చంపేయండి అంటున్నాం మాలిని..

siddhu

Guppedantha Manasu February 24 2024 Episode 1008: రవీంద్ర మహేంద్ర తో చెప్పబోతున్న సీక్రెట్ ఏంటి.

siddhu

Jagadhatri February 24 2024 Episode 162: యువరాజుని అరెస్టు చేసిన జగదాత్రి, కేదార్ సుధాకర్ కొడుకుని తెలిసిన వైజయంతి ఏం చేయనున్నది..

siddhu

Vijay devarakonda: ఫ్యాన్ గర్ల్ మూమెంట్..విజయ్ రాకతో షాక్ అయినా ఆశిష్ వైఫ్.. వీడియో…!

Saranya Koduri

Trinayani February 24 2024 Episode 1172: ఉలోచిని కాటు వేసిన పెద్ద బొట్టమ్మ, ఉలొచిని నైని కాపాడుతుందా లేదా?..

siddhu

Paluke Bangaramayenaa February 24 2024 Episode 160: సెక్షన్ల గురించి మాట్లాడి లాయర్ ని బెదిరించిన స్వరా, వైజయంతిని చూసి షాక్ అయిన విశాల్…

siddhu