NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Naga Panchami March 4 2024 Episode 295: మేఘనతో పెళ్లికి ఒప్పుకున్నా మోక్ష,  ప్రేమ నిజమైతే విడిపొరు అంటున్న సుబ్బు..

Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights

Naga Panchami March 4 2024 Episode 295:  మీరు ఇంకేమీ మాట్లాడకండి నిజంగా నామీద నీకు ప్రేమ ఉంటే నన్ను ప్రాణాలతో చూసుకోవాలిని అనుకుంటే మీరు మేఘనని పెళ్లి చేసుకోవాలి కాదని మొండికేస్తే నేను ఇప్పుడే నాగలోకానికి వెళ్ళిపోతాను అని పంచమి అంటుంది. నేను పంచమిని ఎలాగైనా సరే మార్చుకుంటాను కానీ ఈలోగా పెళ్లి చేయాలని అంటుంది ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు మోక్ష.మిమ్మల్ని ప్రాణాలతో చూడాలి అంటే నాకు అంతకంటే మార్గం కనిపించట్లేదు అని పంచమి అంటుంది.సరే పంచమి నీ ఇష్టప్రకారం మేఘనని పెళ్లి చేసుకుంటాను కానీ నువ్వు పెళ్లి అయ్యేంతవరకు నాతోటి ఉండాలి అని మోక్ష అంటాడు. మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడం కోసం నాకు ఇంతకంటే వేరే మార్గం కనిపించలేదు అని పంచమి మోక్షని పట్టుకుని ఏడుస్తుంది. నాకు తెలుసు పంచమి మన ఇద్దరిదీ ఒకటే గుండె నేను నిన్ను మార్చుకుంటాను అలా జరగని రోజున నేనే ఉండను అని మోక్ష అనుకుంటాడు. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights

వైదేహి ఏడుస్తూ ఉంటుంది.  ఇంతలో రఘు వస్తాడు. వస్తున్నట్టు ఒక మాట కూడా చెప్పలేదు అని వైదేహి అంటుంది. నువ్వు ఏడుస్తున్నావ్  వైదేహి ఇంట్లో అందరినీ భయపడతావు కదా అని రఘు అంటాడు. ఆ పంచమి నన్ను ఎదిరిస్తుందండి అందరి ముందు చులకన అయిపోయాను అని వైదేహి అంటుంది. పంచమి మోక్షల మధ్య మన జోక్యం అనవసరం వైదేహి అని రఘు అంటాడు. ఇంట్లో పంచమి వల్ల అందరికీ సందేహాలు కలుగుతున్నాయండి అని వైదేహి అంటుంది. ఏంటది వైదేహి అని రఘు అంటాడు. ఏదైనా దుష్ట శక్తి తనలో చేరిలా చేస్తుందో తెలియదు కానీ మోక్షతో కలిసి జీవితాన్ని పంచుకోడానికి వీల్లేదు అని వైదేహి అంటుంది. అది మోక్షా నిర్ణయించుకోవాల్సిన విషయం అని రఘు అంటాడు. మీరన్నది కరెక్టే ఏ భార్యాభర్తలు అయిన నిర్ణయం తీసుకుంటారు కానీ పంచమి విషయంలో అలా కాదు పంచమిని మోక్ష తట్టుకోలేడు ఇప్పటికే తన మాయలో పడి విలవిలలాడుతున్నాడు మనం అలాగే వదిలేస్తే మన మోక్ష మన కళ్ళ ముందు ఉండడు అని వైదేహి అంటుంది. వెంటనే పంచమి ఇంట్లో నుంచి పంపించకపోతే మోక్ష మీద ఆశ వదులుకోవాల్సిందే అని వైదేహి బాధపడుతుంది. అలా ఎప్పటికీ జరగదు వైదేహి ఉదయం  అన్ని విషయాలు అందరితో మాట్లాడి ఏదో ఒకటి తేల్చేద్దాం అని రఘు నచ చెబుతాడు వైదేహి కి. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights

మోక్ష తో మాట్లాడాలని రఘు పిలుస్తాడు. నీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి రఘు అని శబరి అంటుంది. వైదేహి అన్ని చెప్పింది మోక్ష విషయమే కదా అమ్మ అని రఘు అంటాడు. మోక్షకి మరో పెళ్లి చేయమని నువ్వు కూడా చెప్పావంట కదా అన్నయ్య అని మీనాక్షి అంటుంది. మామయ్య ఆ పంచమి రాకముందు ఈ ఇల్లు ఎలా ఉండేది అని చిత్ర అంటుంది. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆ పంచమి కారణం మామయ్య అని చిత్ర అంటుంది. సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ మామయ్య ఇంట్లో ఏదో జరుగుతుంది అని జ్వాల అంటుంది. పంచమి నిన్ను చంప పోయింది అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను జ్వాలా అని రఘు అంటాడు. ఒక నిమిషం జ్వాల ఏం చేస్తుందో తనకి అర్థం కావట్లేదు తనని ఏదో ఒక శక్తి ఆవహించినట్టు అయిపోతుంది అని వరుణ్ అంటాడు. ఇంట్లో జరిగే పరిస్థితులు వల్ల అందరికీ భయం పుడుతుంది పెదనాన్న అని భార్గవ్ అంటాడు. వాటన్నిటికీ పంచమే కారణం అంటున్నారా అని రఘు అంటాడు. పంచమి నా ఫ్రెండ్ అంకుల్ తను చాలా మంచిది మీకు నమ్మకం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఏదో ఒక దుష్ట శక్తి పంచమిని పట్టి పీడిస్తుంది అని మేఘన చెబుతుంది. అందుకోసం ఏదైనా పెద్ద మాంత్రికుని పిలిపించి పూజ చేయడం మంచిది రఘు అంతే కానీ ఒక అమాయకురాలైన అమ్మాయి జీవితాన్ని బలి చేయకూడదు అని శబరి అంటుంది. మీ మనవడి జీవితం బలైపోయిన పర్వాలేదా అని వైదేహి అంటుంది. మోక్ష తో మాట్లాడిన తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి వద్దాం వరుణ్ వెళ్లి మోక్షాన్ని పిలవరా అని రఘు అంటాడు. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights

ఇంతలో మోక్ష అక్కడికి వస్తాడు. పంచమిని చూపించి అందరూ భయపడుతున్నారు ఏం చేద్దాం మోక్ష అని రఘు అంటాడు. ఏ విషయం నాన్న అని మోక్ష అంటాడు. మేఘనతో నీ పెళ్లి విషయం అని వైదేహి అంటుంది. అంతకంటే ముందు పంచమి విషయంలో నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అని రఘు అడుగుతాడు. నేను మేఘన ని పెళ్లి చేసుకుంటాను నాన్న అని మోక్ష అంటాడు. కానీ మా పెళ్లి వరకు పంచమి ఇక్కడే ఉంటుంది అందుకు మీరు ఒప్పుకోవాలి అని మోక్ష అంటాడు. నేను కోరుకున్నది ఇదే మోక్ష వెంటనే పంతులు గారికి ఫోన్ చేస్తాను రేపే నిశ్చితార్థం అని వైదేహి అంటుంది. వైదేహి తొందరపడకు మరొకసారి ఆలోచించుకొని అని రఘు అంటాడు. మీరు ఇంకేం మాట్లాడకండి వాడు మనసు మారక ముందే నిశ్చితార్థం పెళ్లి రెండు అయిపోవాలి అని వైదేహి పంతులు గారికి ఫోన్ చేసి రేపు నిశ్చితార్థం జరిపించి పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టి వెల్దురు తొందరగా రండి అని చెబుతుంది. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights

పంచమి కోసం మోక్ష వెతుకుతూ ఉంటాడు. అక్కడే పూల తోటిలో నెమలి పించం కనబడుతుంది అది తీసి పంచమి ఇచ్చిన నెమలిపించాం కదా ఇక్కడ పడి ఉంటుంది అని మోక్ష అటు ఇటు చూస్తాడు. మోక్ష బెంచ్ మీద కూర్చొని నెమలి ప్పించని చూస్తూ ఉంటాడు. ఇంతలో సుబ్బు మోక్ష దగ్గరికి వస్తాడు. ఇన్నాళ్ళకి మా ఇల్లు గుర్తొచ్చిందా రా లోపలికి వెళ్దాం అని మోక్ష అంటాడు. పర్వాలేదు ఇక్కడే కూర్చుందాం అని సుబ్బు అంటాడు. సరే ఏంటి విశేషాలు నివేదాలు నేర్చుకోవడం అయిపోయాయా అని మోక్ష అంటాడు. నా విషయం పక్కన పెట్టు నీ విషయాలు ఏంటి పంచమి నువ్వు సంతోషంగా ఉంటున్నారా అని సుబ్బు అడుగుతాడు. అంత అదృష్టం లేదు సుబ్బు పంచమి నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోవడం లేదు అని మోక్ష అంటాడు. ఆ మాట తిరిగేసి చెప్పు అని సుబ్బు అంటాడు. అంటే నేను పంచమి ని సరిగా అర్థం చేసుకోవడం లేదు అని సుబ్బు అంటాడు. అదే నిజం మోక్ష పంచమిని అంచనా వేయడానికి ఒక జీవితం సరిపోదు అని సుబ్బు అంటాడు. నువ్వు చెప్పింది నిజమే సుబ్బు నేను కూడా తన మాటకి ఎదురు చెప్పలేకపోతున్నాను అని మోక్ష అంటాడు. వీటన్నింటికి సర్వరోగ నివారిణి ప్రేమ అని సుబ్బు అంటాడు. ఆ ప్రేమే పంచమి ని నన్ను ఇంకా కలిపి ఉంచుతుంది అని మోక్ష అంటాడు. మీది  నిజమైన ప్రేమ అయితే విడిపోయే పరిస్థితి రాదు అని సుబ్బు అంటాడు. ఇష్టంతో చేస్తే స్వార్థం అవుతుంది ఫలితం దక్కదు దేవుడికి పూజ చేసిన ప్రేమతోనే చేయాలి నువ్వేం చేసినా ప్రేమతో చేయి మోక్ష పంచమి మీద ఇష్టంతో కాదు అప్పుడు పంచమి నీకు దూరం కాదు అని సుబ్బు అంటాడు. నీ మాట విన్నాక పంచమిని దూరం చేసుకోనని ధైర్యం వచ్చింది సుబ్బు చాలా థాంక్స్ అని మోక్ష అంటాడు. నాకు సమయం అయింది మోక్ష అంటూ సుబ్బు వెళ్ళిపోతాడు. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 4 2024 Episode 295 Highlights

వైదేహి అందరిని పిలుస్తుంది. మేఘన నీకు బట్టలు కొనాలి వెళ్దామా అని వైద్యహి అంటుంది. మేఘన వెళ్లి పంచమిని పిలుచుకు రా అని మోక్ష అంటాడు. శుభకార్యం జరుగుతుంటే తనెందుకు అని వైదేహి అంటుంది. ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా పంచమి ఉండాలి అని మోక్ష అంటాడు. మీకు శుభకార్యం జరుగుతుంటే పక్కన ఉండి కుళ్ళుకుంటుంది అని వైదేహి అంటుంది. ఇంతలో పంచమి వచ్చి మోక్ష బాబు పిలిచారా అని అడుగుతుంది. మేఘనకు నాకు నిశ్చితార్థం కదా బట్టలు తీసుకోవాలి నువ్వు కూడా ఉంటే మంచిదాని రమ్మన్నాను అని మోక్ష అంటాడు. అందుకు నేనెందుకు మోక్ష బాబు, మీరు వెళ్ళండి అని పంచమి అంటుంది. ఏంటి పంచమి నీ భర్తను మేఘనకు అప్పగించబోతున్నావు అని మోక్ష అంటాడు..

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella