NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Satyabhama February 12 2024 Episode 41: ఆపాయంలో ఉన్న సత్యను క్రిష్ కాపాడతాడా? రేపటికి ఫ్యుజులు ఎగిరే ట్విస్ట్..

Satyabhama  Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights

Satyabhama February 12 2024 Episode 41:  హర్ష వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకువచ్చేసరికి అక్కడ క్రిష్ కుర్చీలో కూర్చొని ఉంటాడు. హర్ష క్రిష్ నీ చూసి చాలా కోపంతో రగిలిపోతూ ఉంటాడు. అక్కడే ఉన్నా ఎస్ఐ గారిని చూసి హర్ష ఏంటండీ మీరు కంపైంట్ తీసుకోండి అని అంటాడు. వెంటనే క్రిష్ పాయింట్ బ్లాక్లో గన్ పెట్టి, హర్షా నుదురు దగ్గర షూట్ చేయాలని చూస్తాడు. విశ్వనాథం పెళ్లి ఆపుతాడు బాబు ఈ గొడవలన్నీ వద్దు అని అంటాడు. గొడవలు మొదలుపెట్టిందే మీరు, ఈ క్రిష్ నీ కత్తితో చంపాలని చూస్తే బుల్లెట్ తో ముందుగా మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు అని అంటాడు. పిల్లి లాంటి మీకే ఇన్ని తెలివితేటలుంటే పులి లాంటి వాడిని నాకు ఎన్ని తెలివితేటలూ ఉండాలి అని అంటాడు. నాన్న మీరు వాడి మాటలు పట్టించుకోవద్దు కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అని అంటాడు హర్ష.. దమ్ముంటే కంప్లైంట్ ఇవ్వండి తర్వాత జరిగేది నేను చూసుకుంటాను మీకు నేను చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదు కదా అని అంటాడు క్రిష్.

Satyabhama  Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights
Satyabhama Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights

బాబు మాకు ఎలాంటి గొడవలు అవసరం లేదు. నేను మీ మీద కేసు పెట్టాలని అనుకోవడం లేదు. మీరు మా మీద పెట్టిన కేసు వాపస్ తీసుకోండి చాలు అని విశ్వనాథం క్రిష్ తో అంటాడు. హలో మాస్టారు మీరు చెప్పిందే నేను చేస్తాను. కాస్త మీరు కూడా మా గురించి ఆలోచించండి మీ అమ్మాయి నేను ప్రేమించుకున్న మా పెళ్లి చేయండి అని క్రిష్ చెబుతాడు. ఇక హర్ష కోపంగా క్రిష్ వైపు చూస్తూ బయటకు వస్తాడు.

Satyabhama  Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights
Satyabhama Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights

హర్షను తీసుకొని విశ్వనాథం ఇంటికి వచ్చేస్తాడు. ఇక ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కేసు గురించి ఏమైంది అని అడుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు విశ్వనాథం మనకంటే ముందే వాళ్ళు మనమీద కేసు పెట్టారు అని ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్తే.. ఇక నేనే కేసు వద్దు అని హర్ష జైలుకు వెళ్లకుండా ఆ కేసు పెట్టకుండా ఇంటికి తీసుకువచ్చాను అని చెబుతాడు. అందుకే హర్షికి కోపంగా ఉంది అని విశ్వనాథం ఇంట్లో వాళ్లతో చెబుతాడు. కానీ నేను అలా చేసి ఉండకపోతే రేపు మన సత్య పెళ్లి కూడా వాళ్ళు ఆపేస్తారు హర్ష. నువ్వు ఆ విషయాన్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు అని విశ్వనాథం అంటాడు. రేపు వాడు ఇంకా ఏదైనా చేయరానిది చేస్తే అప్పుడు మనమేం చేస్తాం నాన్న ఆ విషయం గురించి మీరు ఎందుకు ఆలోచించలేకపోతున్నారు అని హర్ష విశ్వనాధుని ప్రశ్నిస్తాడు.

Satyabhama  Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights
Satyabhama Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights

అన్నయ్య ఆత్మాభిమానం కల అమ్మాయి తన కుటుంబం బాగుండాలని ఆలోచిస్తుంది. ఇంట్లో ఎవర్ని బాధ పెట్టాలని అనుకోదు. ఆ రౌడీ గాడు చేసినవన్నీ నేను ముందే నాన్నకి చెప్పి ఉంటే బాగుండేది. నేను ముందే చెప్పి ఉంటే ఈ సమస్యలు ఈమి ఉండేవి కాదు. కానీ ఇప్పుడు జర్తుగుతున్నవనీ అని నా వల్లనే అని సత్య అంటుంది. నువ్వు నాన్న మీద కోపపడకు అని హర్ష తో సత్య చెబుతుంది. రావణుడు సీతను ఎందుకు ఎత్తుకెళ్లిపోయాడా అని నేను ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాను కానీ ఇప్పుడు సీతలాంటి నిన్ను ఆ క్రిష్ లాంటి రావణాసురుడు ఎత్తుకెళ్లాలని చూస్తున్న మనం ఏమీ చేయలేకపోతున్నాము. ఈ విషయం ఎప్పుడూ అంతమవుతుందో అప్పటివరకు మా ఇంట్లో రావణ కష్టా తప్ప మరొకటి ఉండదు అని హర్ష అంటాడు ముందు ఈ విషయం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు తెలుసో తెలియదో అని హర్ష అంటాడు. ఈ విషయం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకి తెలిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడాలి అని అన్నా హర్ష చెప్పిన మాటలు విన్న సత్య వెంటనే క్రిష్ వాళ్ళింటికి వెళ్తుంది.

Satyabhama  Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights
Satyabhama Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights

మహాదేవయ్య ఇంటికి వెళ్లిన సత్య క్రిష్ గురించి తప్పుగా చెప్తుంది. తన కొడుకు గురించి ఎవరో అమ్మాయి వచ్చి ఇంటి ముందు మాట్లాడడం మహాదేవ సహించలేక పోతాడు. మహదేవయ్య కోపానికి కృష్ణుడా భయపడతాడు. సత్య గురించి మహాదేవయ్యకి నచ్చ చెప్పాలని చూస్తాడు. సత్య తను ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయి అని మహదేవయ్యతో క్రిష్. చెప్పాలనుకుంటాడు. అప్పటికే సత్యా అనే మాటలకు మహదేవయ్య చాలా కోపంగా ఉంటాడు. సత్య మాత్రం మహాదేవయ్య కోపాన్ని పట్టించుకోకుండా కొడుకుని పెంచడం చేతకాలేదు, పశువుని పెంచినట్టుగా పెంచావు. ఊరి మీద వదిలేస్తే నాలాంటి ఆడపిల్లలు ఎంతమందిని బలి చేసుకుంటున్నాడు. నీకు తెలుసా అసలు ఇలానే నా కొడుకుని పెంచేది అని అంటుంది.

Satyabhama  Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights
Satyabhama Today Episode February 12 2024 Episode 41 Highlights

అప్పుడు అక్కడ సత్య ని చూసి క్రిష్ చాలా హ్యాపీ అవుతాడు. ఎవరండి ఈ అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చి గొడవ చేస్తుంది అని నందిని అడుగుతుంది. సత్యను నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి అని క్రిష్ అందరి ముందు సత్యా అంటే తనకు ఇష్టమని చెబుతాడు. కానీ సత్యం మాత్రం క్రిష్ అంటే తనకు ఇష్టం లేదని తనే తన వెనకమాల పడి ప్రేమించమని వేధిస్తున్నాడని.. అంతేకాకుండా తనతో పాటు తన కుటుంబ సభ్యుల పరువు కూడా తీశాడని క్రిష్ తో పాటు వాళ్ళ నాన్నను కూడా నోటికి వచ్చినట్లు చెడమడ తిడుతుంది. మహాదేవ ఇప్పటికే నువ్వు చాలా మాట్లాడావమ్మా ఈ ఇంట్లో ఆడవాళ్లు అసలు మాట్లాడిందే లేదు నువ్వు ఎప్పటికీ చాలా మాటలు మాట్లాడేసావ్ ఇంకా ఆపేస్తే మంచిదని సత్యతో చెబుతాడు.

సత్య కూడా వాధిస్తూ ఉంటాడు. మా నాన్నతో ఏమీ మాట్లాడొద్దని కానీ సత్య వినకుండా మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది. ఇంట్లో అందరూ కూడా మహదేవ ఏం చేస్తాడు సత్యం అని భయపడుతూ ఉంటారు. అనుకున్నట్టుగానే మహదేవ్ ఇంకొక మాట నా కొడుకు గురించి మాట్లాడుతూ నేను షూట్ చేస్తాను అని గన్ తీస్తాడు. సత్య మాత్రం ఏమాత్రం భయపడకుండా ఎదురు నిలబడుతుంది.

రేపటి ఎపిసోడ్ లో సత్య రింగ్ తీసుకొని వాళ్ల నాన్న వాళ్లు కుదిర్చిన సంబంధం అతనితో రింగ్ తొడిగించుకోవాలని అనుకుంటుంది అప్పుడు అతను నీ చెయ్యి ఎప్పటికీ వదలను సత్య అని అంటాడు మరోవైపు క్రిష్ కి సత్యని వాళ్ల వాళ్ళు ఎవరో చంపేయాలని అనుకుంటున్నారు అని తెలుసుకుంటాడు. మరి క్రిష్ సత్యను కాపాడతాడా లేదా అనేది చూడాలి.

author avatar
bharani jella

Related posts

Operation Valentine: వరుణ్ తేజ్ “ఆపరేషన్ వాలెంటైన్” ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి చీఫ్ గెస్ట్ గా చిరంజీవి..!!

sekhar

టాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ వీఎన్‌. ఆదిత్య‌కు అమెరికా జార్జ్ వాషింగ్ట‌న్ వ‌ర్సిటీ గౌర‌వ డాక్ట‌రేట్‌..!

Saranya Koduri

Bhimaa Trailer: మాస్…యాక్షన్…డివోషనల్ తరహాలో గోపీచంద్ “భీమా” ట్రైలర్ రిలీజ్..!!

sekhar

VN Aditya: అమెరికా జార్జ్ వాషింగ్టన్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ పీస్ నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ పొందిన ప్రముఖ దర్శకులు వీఎన్ ఆదిత్య

siddhu

Naga Panchami February 24 2024 Episode 288: భార్గవ్ కి వరుణ్ కి విడాకులు ఇస్తామంటున్న జ్వాలా చిత్ర..

siddhu

Mamagaru February 24 2024 Episode 144: గంగకి నిజం చెప్పిన గంగాధర్, ఇంట్లో వాళ్లకి నిజం చెప్పేస్తా అంటున్న సిరి..

siddhu

Kumkuma Puvvu February 24 2024 Episode  2113: అంజలికి శాంభవి నిజస్వరూపం తెలియనుందా లేదా.

siddhu

Mahesh Babu: మహేష్ పై కన్నేసిన బందర్ నాని.. అరే ఏంట్రా ఇదీ..!

Saranya Koduri

Madhuranagarilo February 24 2024 Episode 296: రాధకి శ్యామ్ కి శోభనం జరగకుండాద ని రుక్మిణి ఏం చేయనున్నది..

siddhu

Malli Nindu Jabili February 24 2024 Episode 581: నా భర్తను చంపిన ఈ చేతులతోటే నన్ను చంపేయండి అంటున్నాం మాలిని..

siddhu

Guppedantha Manasu February 24 2024 Episode 1008: రవీంద్ర మహేంద్ర తో చెప్పబోతున్న సీక్రెట్ ఏంటి.

siddhu

Jagadhatri February 24 2024 Episode 162: యువరాజుని అరెస్టు చేసిన జగదాత్రి, కేదార్ సుధాకర్ కొడుకుని తెలిసిన వైజయంతి ఏం చేయనున్నది..

siddhu

Vijay devarakonda: ఫ్యాన్ గర్ల్ మూమెంట్..విజయ్ రాకతో షాక్ అయినా ఆశిష్ వైఫ్.. వీడియో…!

Saranya Koduri

Trinayani February 24 2024 Episode 1172: ఉలోచిని కాటు వేసిన పెద్ద బొట్టమ్మ, ఉలొచిని నైని కాపాడుతుందా లేదా?..

siddhu

Paluke Bangaramayenaa February 24 2024 Episode 160: సెక్షన్ల గురించి మాట్లాడి లాయర్ ని బెదిరించిన స్వరా, వైజయంతిని చూసి షాక్ అయిన విశాల్…

siddhu