జమ్ముకాశ్మీర్ : కొనసాగుతున్న ఎదురు కాల్పులు – ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు మృతి