జీఎస్ఎల్‌వీ ఎఫ్‌ 11 ప్రయోగం విజయవంతం ; భూకక్ష్యలోకి చేరిన జీశాట్‌ 7ఏ ఉపగ్రహం

29 views