ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో ఎపిలో కొనసాగుతున్న రాష్ట్ర బంద్: ఆందోళనకారులను అరెస్టు చేస్తున్న పోలీసులు