ముంచుకొస్తున్న పెథాయ్ ; తుఫానుగా మారిన తీవ్ర వాయుగుండం