విజయవాడ: నాయకుల అరెస్టు, అగ్రిగోల్డు బాధితుల ఆమరణ ధీక్ష భగ్నం