వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వైష్ణవ ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు