శంషాబాద్: క్వారీలోముగ్గురు మృతి.

శంషాబాద్: క్వారీలోముగ్గురు మృతి.