కర్నాటక : బాగల్‌కోట్‌లోని ఒక చక్కెర కర్మాగారంలో బాయిలర్ పేలి ఆరుగురు మృతి, ఐదుగురికి గాయాలు