ఇండోనేషియాలోని జావా, సుమత్రా దీవుల్లో సునామీ ; 222 మంది మృతి, 1000 మందికి పైగా గాయాలు