నాపై ‘మౌన ప్రధాని’ అన్న ముద్ర వేశారు.. కానీ నేనెన్నడూ మోదీలాగా మీడియా ముందుకు రావడానికి భయపడలేదు : మన్మోహన్ సింగ్