పోలవరం స్పిల్‌వేలో క్రస్ట్‌ గేట్లు అమర్చే ప్రక్రియను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు