అతి పెద్ద హిందూ దేవాలయం మన దేశంలో లేదా? వేల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ విష్ణు ఆలయం గురించి నమ్మలేని నిజాలు…ఆంగ్‌కార్ వాట్ (పార్ట్-1)

ఆంగ్‌కార్ వాట్ (పార్ట్-1), Angkor Wat Temple: హిందూ సంస్కృతి, ఆనవాళ్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యాపించి ఉన్నాయి. అవి సాక్ష్యాలతో సహా రుజువయ్యాయి. వందల వేల ఏళ్ల క్రితమే మన హిందూ సంస్కృతి ప్రపంచ నలుమూలలకు విస్తరించి ఉంది. మన వైభవాన్ని, చరిత్రను చెప్పింది. ఇందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలస్తున్న ఆలయాల్లో కంబోడియాలోని అంగ్‌కోర్ వాట్ ఆలయం. హిందూ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కలిగిన ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన చాలా వరకు … Continue reading అతి పెద్ద హిందూ దేవాలయం మన దేశంలో లేదా? వేల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ విష్ణు ఆలయం గురించి నమ్మలేని నిజాలు…ఆంగ్‌కార్ వాట్ (పార్ట్-1)