NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Malli Nindu Jabili February 26 2024 Episode 582: మల్లి మీద పగ తీర్చుకోడానికి బ్రతికే ఉంటాను అంటున్న మాలిని, మల్లి కాళ్లు పట్టుకోపోతున్న గౌతమ్..

Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode  582 Highlights

Malli Nindu Jabili February 26 2024 Episode 582: మాలినికి అలా జరగడం నాకు బాధగానే ఉంది కానీ ప్రతి విషయం మల్లి  చేసిందని అనడం బాగోలేదు అని మీరా అంటుంది. మీరు మాటలు నేర్చారు బాగా నీ కూతురు కావాలనే ఇదంతా చేసింది నా కూతురు కడుపులో బిడ్డని చంపేసింది అన్ని చేసి ఏమీ చేయనట్టు మాట్లాడకండి అని వసుంధర ఉంటుంది. మేము ప్రేమను కోరుకునే వాళ్ళమే కానీ పగ పెంచుకునే వాళ్ళం కాదమ్మా అని మీరా అంటుంది. మల్లి తప్పేమీ లేదని తెలుస్తుంది కదా అని శరత్ అంటాడు. కట్ చేస్తే, నిన్ను కాపాడుకోలేకపోయాను నీ బిడ్డను కాపాడుకోలేకపోయాను మీరు లేని ఈ లోకంలో నేను ఎలా బ్రతకగలనా అరవింద్ అని మాలిని బాధపడుతుంది. ఒకరి మంచి కోరుకునే మేము ఎప్పుడు చెడు చేయాలనుకోలేదు అని మీరా అంటుంది. ఇంతలో శంకరమ్మ వచ్చి అమ్మ మీరు ఏమీ తినలేదు మాలిని అమ్మ పొద్దున్నుంచి ఏమీ తినలేదు రండమ్మా వడ్డిస్తాను అని అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode  582 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode 582 Highlights

ఇంతలో మాలిని వచ్చి శంకరమ్మ అన్ని నాకు ఇష్టమైనవి వండావా నాకు చాలా ఆకలి వేస్తుంది రండి తిందాం అని మాలిని అంటుంది. అందరూ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని భోజనం చేస్తూ ఉంటారు. శంకరమ్మ నాకు చాలా ఆకలి వేస్తుంది ఏమేం వండావు అని మాలిని అంటుంది. మీరు ఆకలి వేస్తుంది అనగానే మీకు నచ్చినవన్నీ ఉండను అమ్మ కడుపునిండా తినండి తినక ఎన్ని రోజులు అవుతుందో అని శంకరమ్మ అంటుంది. మాలిని అరవింద్ చనిపోయిన కానించి ఎప్పుడు అన్నం తిందువు రమ్మన్నా కానీ నాకు ఆకలి వేయట్లేదు అనేదానివి నీ బిడ్డ కోసమైనా తినమంటే అరవింద్ లేనప్పుడు నేను మాత్రం బ్రతికి ఉండి ఏం చేయాలి మమ్మీ అని అనేదానివి ఇప్పుడు ఏంటి కొత్తగా ప్రవర్తిస్తున్నావ్ అని వసుంధర అంటుంది. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నానని ఆశ్చర్య పోతున్నావా మామ్ బాధపడకండి ఇకమీదట నుంచి బాధలన్నీ మరిచిపోతాను కడుపునిండా అన్నం తింటాను హాయిగా నిద్రపోతాను చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాను మామ్ అని మాలిని అంటుండు.

Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode  582 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode 582 Highlights

అవును మామ్ నేను ఇకమీదట నుంచి మల్లి ని ఎలా దెబ్బ కొట్టాలో మల్లి ని ఎలా పతనం చేయాలో ఆలోచిస్తాను నా భర్తను చంపేసి వాళ్ళు ఎలా సంతోషంగా ఉంటారు నేను చూస్తాను వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకుంటాను అని మాలిని అంటుంది.ఇన్నిరోజులకైనా మంచి డిసిషన్ తీసుకున్నావు బేబీ అని వసుంధర అంటుంది. వసుంధరమ్మ గారే అనుకుంటే ఇప్పుడు మాలిని అమ్మగారు కూడా  మల్లి మీద పగ పెంచుకున్నారేంటి బాబు అని మీరా బాధపడుతుంది. కట్ చేస్తే మల్లి వసుంధర వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరుతుంది. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావ్ అని కౌసల్య అడుగుతుంది. అక్కకి నిజం చెప్పడానికి వెళ్తున్నాను అరవింద్ బాబు గారు బ్రతికి లేరని చెప్పి నా బర్త్ అ ఫోన్ చేయించాడని చెప్తాను అని మల్లి అంటుంది. నువ్వు అలా చేస్తే వాళ్లు ఏం చేస్తారో నీకు తెలుసు కదా అని కౌసల్య అంటుంది. అందుకని నిజం దాచి మోసం చేయమంటారా అందుకు నా మనసు అంగీకరించడం లేదు అని మల్లి అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode  582 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode 582 Highlights

మల్లి నువ్వు కనుక ఆ నిజం చెప్తే వసుంధర అత్తయ్య నన్ను చంపడానికి కూడా వెనకాడదు నేను బ్రతికుండడం ఇష్టం లేదంటే వెళ్లి నిజం చెప్పు మనం సంతోషంగా ఉందామని ఒక్క మాట అబద్ధం చెప్పాను అంతేగాని మాలిని అంటే నాకు పగలేదు కోపం లేదు అని గౌతమ్ అంటాడు. మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి నేను అక్కకు నిజం చెప్తాను అని మల్లి వెళ్తూ ఉండగా గౌతమ్ మల్లి కాళ్లు పట్టుకుపోతాడు. అయ్యో ఏం చేస్తున్నారండి అని మల్లి అంటుంది. నువ్వు నిజం చెప్పకుండా ఆపడానికి నాకు ఇంతకంటే వేరే మార్గం కనిపించలేదు మల్లి నా కుటుంబం సంతోషం కోసం నీ కాళ్లు పట్టుకుంటాను పర్వాలేదు అని గౌతమ్ అంటాడు. మా అన్నయ్య నీ కాళ్లు పట్టుకునే స్థితికి తీసుకువచ్చావా అని నీలిమ బాధపడుతుంది. నువ్వు నా కొడుకు కాలర్ పట్టుకున్నావ్ కానీ నా కొడుకు నీ కాళ్లు పట్టుకుంటున్నాడు. అయినా నీ మనసు కరగట్లేదా ఇంకా వని ఏం చేయాలనుకుంటున్నావే అని కౌసల్య అంటుంది. ఎవరి ద్వారానో నిజం తెలిసి అప్పుడు నన్ను నిలదీస్తే మొహం చాటేసుకోలేను కదా అత్తయ్య అని మల్లి అంటుంది. ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా నువ్వు చెప్తానంటే అది నీ ఇష్టం మల్లి అని గౌతమ్ అంటాడు.

Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode  582 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode 582 Highlights

కట్ చేస్తే, మాలిని ఇన్ని రోజుల కైనా సరే ఆ గౌతమ్ మల్లి నిజస్వరూపం ఏంటో తెలుసుకోగలిగావు అని వసుంధర అంటుంది. ఇకమీదట ఆ గౌతమ్ మల్లి లని నాశనం చేయడానికి బ్రతికి ఉంటాను మామ్ మంచితనం కూడా మంచిది కాదు అని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను నేను వాళ్లకు ఎంత చేసినా వాళ్ళు నాకు కీడే చేస్తున్నారు అని నా కళ్ళముందే జరుగుతున్న ఇంకా నేను మారకపోతే నా అంత మూర్ఖురాలే ఉండదు అని మాలిని అంటుంది.మల్లి తప్పేమీ లేదని నీకు కూడా తెలుసు కదా మాలిని ఎందుకిలా చేస్తున్నావ్ అని శరత్ అంటాడు. వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు డాడీ నేను బాధలో ఉన్నాను నాకు అన్నీ ఉన్నాయని దాన్ని చక్కదిద్దాలని నువ్వు అంటూ ఉండేవాడివి ఇప్పుడు వాళ్లే సంతోషంగా ఉన్నారు

Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode  582 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode February 26 2024 Episode 582 Highlights

నేను భర్తను కోల్పోయి బిడ్డను పోగొట్టుకొని బాధలో ఉన్నాను అయినా సరే నువ్వు వాళ్ళ వంక మాట్లాడుతున్నావా డాడీ నీకు ఇద్దరు కూతుర్లు రెండు కళ్ళ అన్నావ్ కానీ అలా కనిపించట్లేదు ఒక తల్లి కడుపున పుట్టకపోయినా సొంత చెల్లెలనుకుని దానికి మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేశాను కానీ అది ఏం చేసింది నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది నా ఐదోతనాన్ని దూరం చేసింది ఇప్పటి నుంచే ఏ ఫంక్షన్లకు వెళ్లలేను శుభకార్యాలకు వెళ్లలేను అని మాలిని బాధపడుతుంది. ఆ గౌతమ్ మీద కేసు పెడతాను నువ్వే పెట్టాలి డాడీ అని మాలిని అంటుంది.. దీనితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది

Related posts

Raj Tarun: పెళ్లిపై బిగ్ బాంబ్ పేల్చిన రాజ్ త‌రుణ్‌.. జీవితాంతం ఇక అంతేనా గురూ..?

kavya N

Chakravakam: చక్రవాకం సీరియల్ యాక్టర్స్.. ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయారో తెలుసా..!

Saranya Koduri

Shobana: దాంపత్య జీవితానికి దూరమైన శోభన.. కారణమేంటి..!

Saranya Koduri

Nara Brahmani: అమ్మ దీనమ్మ.. కాలేజ్ టైంలో నారా బ్రాహ్మణి అటువంటి పనులు చేసేదా.. పాప మంచి గడుసరిదే..!

Saranya Koduri

Kanchana: కోట్లాది ఆస్తిని గుడికి రాసి ఇచ్చేసిన అర్జున్ రెడ్డి ఫేమ్ కాంచన.. కారణం ఏంటంటే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Priyanka Jain: పెళ్లికి ముందే పిల్లల గురించి తెగ ఆలోచిస్తున్న బిగ్ బాస్ బ్యూటీ ప్రియాంక.. ఎందుకో తెలిస్తే పక్కా షాక్..!

Saranya Koduri

Hello Brother: 30 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న హ‌లో బ్ర‌ద‌ర్.. అప్పట్లో ఈ సినిమా ఎన్ని కోట్లు రాబ‌ట్టిందో తెలుసా?

kavya N

Sreeja Konidela: గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన చిరంజీవి చిన్న కూతురు.. మొద‌లైన శ్రీ‌జ కొత్త ప్ర‌యాణం!

kavya N

Thiruveer: సైలెంట్ గా పెళ్లి పీట‌లెక్కేసిన మసూద న‌టుడు.. అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉందో చూశారా?

kavya N

Jagadhatri April 22 2024 Episode 211: మాధురి మెడలో  తాళి కట్టాలనుకుంటున్న భరత్  ని జగదాత్రి పట్టుకుంటుందా లేదా..

siddhu

Trinayani  April 22 2024 Episode 1219: నైని చేసే పూజని తనకి అనుకూలంగా మార్చుకోవాలనుకుంటున్న సుమన..

siddhu

Nuvvu Nenu Prema April 22 2024 Episode 604: ఇంటికి చేరిన విక్కీ పద్మావతి..కృష్ణ నిజస్వరూపం బయట పెట్టాలనుకున్న పద్మావతి..

bharani jella

Brahmamudi April 22 2024 Episode 390: మీడియా ముందుకి రాజ్ కొడుకు? సమాధానం చెప్పలేని సుభాష్.. కోటి రూపాయలతో కోడలికి చెక్ పెట్టాలనుకున్న రుద్రాణి..

bharani jella

Krishna Mukunda Murari April 22 2024 Episode 450: పిల్లల్ని కంటానన్న కృష్ణ. నిజం చెప్పలేని మురారి. భవాని ఫైర్..

bharani jella