NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Nuvvu Nenu Prema March 9 2024 Episode 567: ప్రాణాపాయంలో రమేష్ చంద్ర.. విక్కీ అరవింద లకు నిజం చెప్పిన పద్మావతి.. రేపటి ట్విస్ట్..

Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights

Nuvvu Nenu Prema March 9 2024 Episode 567:  రమేష్ చంద్ర అవార్డు ఫంక్షన్ కి వచ్చినందుకు విక్కీ కోప్పడుతూ ఉంటాడు. ఎంత చెప్పినా కానీ విక్కీ అర్థం చేసుకోకుండా రమేష్ చంద్ర మీద అరుస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు మా అమ్మని చంపిన హంతకుడివి, నువ్వు ఇంట్లో తిరుగుతూ ఉండడం నేను చూడలేకపోతున్నాను. అని విక్కి అంటూ ఉంటే ఇకమీదట నేను మీ జీవితాల్లోకి రాను ఇక్కడే ఒక మూల ఉంటాను అని అంటే, అందుకు విక్కీ ఒప్పుకోడు ఇప్పటిదాకా మీరు చేసింది చాలు అని అంటాడు ఇక వెంటనే నారాయణ ఆర్య ఇద్దరు విక్కీకి సర్ది చెప్పాలని చూస్తారు కానీ విక్కీ ఎవరు చెప్పినా నేను వినను మీరెవరు మధ్యలో రావడానికి వీల్లేదు ఇది నాకు మాత్రమే సంబంధించిన విషయం, ఆయన వల్ల బాధపడింది నేనే కదా అని అంటాడు ఇక నారాయణ కూడా సైలెంట్ గా ఉంటాడు.

Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights
Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights

పద్మావతి మాత్రం విక్కీ మీద కోపంతో మీరు ఆయన దూరం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు సారు ఆయన గురించి మీకు తెలియదు అని అంటుంది. నా గురించే నీకు తెలియదు పద్మావతి ఇప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్లీ చెప్తున్నాను ఆయన ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు ఇప్పటిదాకా ఉండనిచ్చినందుకు సంతోషపడండి ఇకమీదట ఆయన ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు బయటికి వెళ్లి పోవాల్సిందే అని అంటాడు ఇక వెంటనే పద్మావతి ఆయన ఇంట్లో ఉండే అధికారం ఉంది ఆయన మీ కన్న తండ్రి అది మీరు గుర్తొచ్చట్లేదు అని అంటుంది. ఎవరికన్న తండ్రి నేనెప్పుడూ ఆయన చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాను. ఇప్పుడు బతికున్నాడని నేను గుర్తు చేయాల్సిన పని లేదు అని అంటే అంతలో అరవింద దగ్గరికి వెళ్లి పద్మావతి మీరైనా చెప్పండి వదిన అని అంటే ఏం చెప్పమంటావు పద్మావతి ఆయన మా అమ్మని చంపిన హంతకుడు అలాంటి హంతకుడు ఇంట్లో ఉంచుకోమని నా తమ్ముడుతో చెప్పనా ఆయన మా దృష్టిలో ఎప్పుడో చనిపోయాడు అని అంటుంది.ఇక విక్కీ ఇప్పటిదాకా నువ్వు మాట్లాడింది చాలు పద్మావతి ఇకమీదట నువ్వు మాట్లాడొద్దు ఎందుకంటే ఆయన కోసం నువ్వు మాట్లాడాలనుకుంటే నువ్వు కూడా ఆయనతోపాటు బయటికి వెళ్లి పోవాల్సి వస్తుంది అని అంటాడు.

Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights
Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights

విక్కీ అన్న మాటలకు పద్మావతి తో పాటు ఇంట్లో అందరూ షాక్ అవుతారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు సారు మీరు మీకన్నా తండ్రిని దూరం చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అందుకు అడ్డుగా ఉన్న నన్ను కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటికి పొమ్మంటున్నారా అని అంటే అవును పద్మావతి నేను ఫైనల్ గా ఒకటే చెప్తున్నాను మీ అందరికీ చెప్తున్నాను ఆయన ఇంట్లో ఉండాలి అనుకుంటే నువ్వు బయటికి వెళ్లాలి లేదు నువ్వు ఇంట్లో ఉండాలనుకుంటే ఆయన బయటికి పంపించేయాలి ఇదే మీ ఇద్దరిలో ఎవరో తేల్చుకో అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. పద్మావతి చాలా బాధగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఇక రమేష్ చంద్ర కూడా ఏడుస్తూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతాడు. వెంటనే కృష్ణ ఇది కదా నాకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఇంట్లో కురుక్షేత్రం మొదలైంది ఇక ఇప్పుడు పద్మావతి వికీ శాశ్వతంగా విడిపోయేలాగా, వాళ్లకు వాళ్లే చేసుకుంటారు మన చేతికి మట్టుంటది అనుకొని సంతోషంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు.

Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights
Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights

ఇక రమేష్ చంద్ర దివ్యాతో మనం ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కన్నా వెళ్లిపోవడం మంచిది అని అంటాడు దివ్య కూడా మీరు ఇక్కడ మాటలు పడ్డం నాకు ఇష్టం లేదు నాన్న ఒకళ్ళు మిమ్మల్ని తప్పు పట్టి మాట్లాడుతుంటే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని అంటే నావల్ల ఇంకొకరిలకు ఇబ్బంది అవుతుంది నావల్ల పచ్చని కాపురం పాడైపోతుందంటే నేనెలా చూస్తూ ఊరుకుంటానమ్మ పదా మనం వెళ్ళిపోదాము అని బ్యాక్ తీసుకొని బయలుదేరుతారు రమేష్ చంద్ర దివ్య ఇద్దరు. ఇక అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన పద్మావతి మీరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు మావయ్య మీరు ఇక్కడే ఉండాల్సిందే అని అంటుంది లేదమ్మా నేను వెళ్తాను అని అంటే లేదు మావయ్య మీరు మీ అబ్బాయితో సంతోషంగా ఉండాలని నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఇవాళ మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతానంటే ఎలాగో అని అంటుంది అప్పుడే నారాయణ కూడా వస్తాడు అవునన్నయ్య పద్మావతి చెప్తుంది నిజమే ఉండు ఇక్కడే, నువ్వు కూడా అలా అంటే ఎలా నారాయణ అని అంటాడు రమేష్ చంద్ర ఇప్పుడేమైంది అన్నయ్య వికీ కోపం గురించి నీకు తెలిసిందే కదా అలా మాట్లాడతాడు అంత వడికే తర్వాతే ఏమి ఉండదు అని అంటే లేదు నారాయణ నా వల్ల పద్మావతి వికీల మధ్య దూరం రాకూడదు అలా చేస్తే నేను బతికింది కూడా చచ్చినట్టు కింద లెక్కే నావల్ల పద్మావతి ప్రేమాభికి దూరం కాకూడదు చిన్నతనంలో వాళ్ళ అమ్మ ప్రేమ దూరం చేశాననే విక్కి నామీద కోపంతో ఉన్నాడు ఇప్పుడు తల్లి లాంటి ప్రేమ చూపించే పద్మావతి అని కూడా దూరం చేసి నేను వికీరుష్టిలో ఇంకొకసారి శత్రువుని కాదల్చుకోలేదు అందుకే మీరు ఇప్పుడు నన్ను ఆపితే నా మీద ఒట్టే అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు రమేష్ చంద్ర, వెళ్లేటప్పుడు పద్మావతి తో అమ్మా నీ ప్రేమ నేను ఇంతకాలం వాడికే పొందగలిగాను ఇకమీదట నీ ప్రేమ పొందాలంటే చర్చి మళ్ళి నీ కడుపున కొడుకు అయిపోతాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు.

Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights
Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights

ఇక విక్కీ ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్లిన పద్మావతి ఇప్పుడు మీ కడుపు వచ్చామంటే చల్లారిందా మీకు కావాల్సింది జరిగిందా? ఎప్పుడూ పక్కన వాళ్ళ బాబు కోరుకుంటారు అని అనుకున్నాను కానీ ఇలా దుర్మార్గంగా కన్న తండ్రిని బయటికి పంపించి ఆనందపడినంత మూర్ఖత్వం మీలో ఉంటుందని అనుకోలేదు అంటుంది అప్పుడే పద్మావతి అరుస్తూ ఉండడానికి గమనించిన అరవింద లోపలికి వస్తుంది. ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ పద్మావతి అని అంటే, అవును సార్ మీరు చేస్తున్నది నాకేం నచ్చట్లేదు మీకన్నా తండ్రిని దూరం చేసుకుంటున్నారు మీకు చిన్నప్పుడే తల్లి ప్రేమ దూరమైంది ఇప్పుడు తండ్రి ప్రేమ కూడా దూరం చేయడం ఇష్టం లేక ఆయన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. మీరిద్దరూ కలిసి ఆయన్ని బయటికి పంపించేశారు అని అంటుంది. మీరు ఆయన మీద లేనిపోని ఆ బండాలు వేసి ఆ ఇంట్లో నుంచి పంపించేశారు అని అంటే పరాయి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్టే వెళ్లిపోయారు పద్మావతి ఇప్పుడు దాని గురించి అవసరం లేదు అంటే ఎవరు సారూ పరాయి వాళ్ళు కన్న తండ్రి పరాయి వాడు అయిపోయాడు మీకు అని అంటుంది. ఇనప పద్మావతి ఇప్పటిదాకా మాట్లాడింది చాలు అని అంటే మాట్లాడాలి సారు మీకు తెలియనిది ఇంకా కొన్ని విషయాలు మీతో ఈరోజు చెప్పాలి. ఇప్పుడే నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఆయన హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడని అసలే ఆయనకి గుండె నొప్పి ఆల్రెడీ గుండె నొప్పితో బాధపడుతున్నాయండి కొన్ని రోజులైనా మీతో గడిపి సంతోషంగా ఉంచుదామని ఇక్కడికి తీసుకు వచ్చాను మీరేమో ఇలా చేశారు ఇప్పుడు ఆయనకి ఏమైనా అయితే దానికి బాధ్యులు మీరే అవుతారు అని అంటుంది ఇదేంటి కొత్తగా మాట్లాడుతున్నావా అని అంటాడు వీకి లేదు సార్ ఉన్నదే చెప్తున్నాను మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇదే నిజం ఆయనకి గుండె జబ్బు ఉంది. ఆ విషయం తెలిసే ఇక్కడికి తీసుకు వచ్చాను కానీ మీరు ఆ ఇన్ని కోపంతో ద్వేషంతో పరాయి వాళ్ళకున్న హీనంగా చూసి బయటికి పంపించేశారు అని అంటుంది. ఆయనకి ప్రేమ లేదు పద్మావతి అని అంటే ప్రేమ లేదని మీరు అనుకుంటే సరిపోతుందా అలా అనుకునేవాడి అయితే మీరు చావు బతుకులో ఉంటే మీకు రక్తం ఇచ్చి ఎందుకు కాపాడతాడు అని నిజం చెప్తుంది పద్మావతి ఆ మాటలకు విక్కీ షాక్ అవుతాడు. అరవింద్ కూడా షాక్ అవుతుంది ఏంటి నువ్వు మాట్లాడేది పద్మావతి వికీ బ్లడ్ ఇచ్చింది ఆయన అని అడుగుతుంది. అవును వదిన ఆరోజు హాస్పిటల్ లో ఒక పెద్దాయన బ్లడ్ ఇచ్చాడు అని చెప్పాను కదా ఆయన ఈయనే అని అంటుంది. ఆ మాటలకు ఇద్దరు షాక్ అవుతారు ఇక మీరు చేయాల్సింది మీరు చేశారు నాకంటూ మానవత్వం ఉంది నేను వెళ్తున్నాను కొట్టుకుంటున్నాడు ఇక ఎంతో రోజులు కాదు గంటల్లో మనిషి అందుకనే వెళ్లి నేను మానవత్వంతో ఆయన దగ్గరే ఉందామనుకుంటున్నాను. మీకు ఏమన్నా మానవత్వం ఉంటే రండి నేను మీ అంత మూర్ఖురాలు అయితే కాదు అని అరవింద విక్కీ కి చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది పద్మావతి.

Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights
Nuvvu Nenu Prema Today Episode March 9 2024 Episode 567 Highlights

రేపటి ఎపిసోడ్లో విక్కీ హాస్పిటల్ కి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. అప్పటికే పద్మావతి అరవిందా హాస్పిటల్ లో ఉంటారు. రమేష్ చంద్ర చావు బతుకుల్లో ఉంటాడు విక్కి దగ్గరికి వెళ్లి ఏమీ మాట్లాడకుండా నిలబడి ఉంటే నేను చనిపోయే లోపు ఒకసారి నాన్న అని పిలువు ఈ నాన్న నీ చివరి చూపు చూడడానికి వచ్చావు కదా అని అంటాడు. విక్కీ వాళ్ళ నాన్న పక్కనే కూర్చుని నాన్న అని ప్రేమగా పిలుస్తాడు ఇలా పిలుస్తావని తెలిస్తే ఎప్పుడో చచ్చిపోయేవాడిని, అని నా చావు మనిద్దరిని కలుపుతుంది అనుకుంటే నాకు అంత కావాల్సింది ఏం లేదు అని అంటాడు. ఇక్కడ సీన్ చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది.

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella