Tag : melodies

వ్యాఖ్య

ఇంచుక రసఙ్ఞత! 

Siva Prasad
అనగనగా  ఓ రాజు  అతని  పేరు  అక్బర్ అతని  కొలువులో  తాన్సేన్  అని  ఓ  సంగీత  విద్వాంసుడు  ఉండేవాడు అతను మేఘమల్హార్  రాగం ఆలపిస్తే  మేఘాలు కమ్మి వర్షం  పడేదిట అది  చరిత్ర సంగీతానికి ...