NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Malli Nindu Jabili January 23 2024 Episode  553: అరవింద్ ని చంపేసి పారేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు , మల్లి  నన్ను క్షమించమటున్న గౌతమ్..

Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights

Malli Nindu Jabili January 23 2024 Episode  553:  ఆ కార్ లను చూసి అరవింద్ ఎవర్రా మీరంతా అని అడుగుతాడు. అందులో నుంచి రౌడీలు దిగి నీ మృత్యుదేవతలం రా యమధర్మరాజు నీ ప్రాణాలు తీసుకురమ్మని మమ్మల్ని పంపించిన దూతలం రా అని వాళ్ళు అంటారు. నా చుట్టూ ఎందుకు ముడుతున్నారు అసలు ఎవరు మీరు నన్ను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అని అరవింద్ అంటాడు. మేము మాటలు చెప్పం రా డైరెక్టు ఎటాకే నిన్ను చంపడానికి వచ్చాము అని ఆ రౌడీలు అరవింద్ మీద పడి కొడుతూ ఉంటారు. రేయ్ నన్ను వదిలిపెట్టడి రా నా మాలిని నాకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది నా భార్య ఇప్పుడు కడుపుతో ఉందిరా నా బిడ్డను నా భార్య ని బాగా చూసుకోవాలి నేను చనిపోతే నా భార్య ఒంటరిదైపోతుంది నాకు పుట్టబోయే బిడ్డ అనాధ అయిపోతుంది రా అని అరవింద్ అంటాడు.ఉరుములు మెరుపులు ఫుల్ వర్షం పడుతూ ఉంది అరవింద్ ని కొడుతూ ఉండగా సౌండ్ వచ్చి గుడిలో ఒక పెద్ద ఆవిడ లేచి చూస్తుంది. ఎవరు వీళ్లంతా ఎందుకు అబ్బాయిని కొడుతున్నారు అయ్యో దేవుడా కాపాడండి అని అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights

అయినా సరే వాళ్ళు వదిలిపెట్టకుండా అలాగే కొట్టి తల బద్దలు కొట్టి కాళ్ళు ఒకళ్ళు చేతులు ఒకళ్ళు విరగొట్టి చచ్చాడో లేదో చూడరా అని అంటారు. రేయ్ చచ్చిపోయాడు రా అని నిర్ధారించుకొని వాళ్ళు అరవింద్ ని తీసి అక్కడ ఉన్న నదిలో పారేస్తారు. వాళ్లు అరవింద్ నీ పారేసి పోగానే ఆవిడ బయటికి వచ్చి అయ్యో ఎవరు కన్న బిడ్డో ఏమో భగవంతుడా ఎలా ఇప్పుడు ఎలా రక్షించాలి ఎవరైనా ఉన్నారా కాపాడండి అని ఏడుస్తుంది. కట్ చేస్తే, ఆ ఉరుములు మెరుపులకి మల్లి కి మెలకువ వస్తుంది. ఒకసారి గా లేచి చూసి వర్షం పడుతుందని కిటికీలు దగ్గరికి వేసి గౌతమ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి చూస్తుంది కానీ గదిలో గౌతమ్ కనిపించకపోయేసరికి ఇల్లంతా వెతుకుతుంది అలా వెతుకుతూ బయటికి వచ్చి చూస్తే డోర్ తీసి ఉంటుంది అత్తయ్య మీ అబ్బాయి కనిపించడం లేదు ఇల్లంతా వెతికాను నాకెందుకు కంగారుగా ఉంది అని మల్లి అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights

ఏమైంది వదిన అని నీలిమ అంటుంది. మమ్మల్ని ప్రశాంతంగా కూడా పడుకొని వ్వవా అని కౌసల్య అంటుంది. మీ అబ్బాయి కనిపించడం లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఏమో నాకు భయం వేస్తుంది అని మల్లి అంటుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్లి చూద్దాం పద అని వాళ్ళు ముగ్గురు ఇల్లంతా వెతుకుతారు ఇంతలో గౌతమ్ వర్షంలో తడుచుకుంటూ గేటు తీసుకొని లోపలికి వస్తాడు. గౌతమ్ ని చూసి కౌసల్య ఎక్కడికి వెళ్లావు రా నీ కోసమేమంతా ఎంత కంగారు పడుతున్నామో తెలుసా అని అంటుంది. ఏవండీ ఎక్కడికి వెళ్లారండి నాకు చాలా భయం వేసింది అని మల్లి అంటుంది. గౌతమ్ ఏమేం మాట్లాడకుండా ఇంట్లోకి వెళ్లిపోతాడు. కట్ చేస్తే, గౌతమ్ ఇంట్లోకి వెళ్లి కేక్ తీసి టేబుల్ మీద పెడుతూ ఉంటాడు. ఏంట్రా మేం బయట ఏమి ఎక్కడికి వెళ్లావు అని అడిగితే సమాధానం చెప్పకుండా వచ్చావు ఏంటి ఇదంతా అని కౌసల్య అంటుంది. గౌతమ్ కేకు తీసి మల్లి కట్ చేద్దువు రా అని అంటాడు. ఏంటండీ ఎక్కడికి వెళ్లారంటే సమాధానం చెప్పకుండా కేక్ తెచ్చారు అని మల్లి అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights

మల్లి నిన్న నువ్వు అరవింద్ దగ్గర మాట్లాడిందంతా విన్న తర్వాత నేను బాగా అర్థం చేసుకున్నాను నీ స్వచ్ఛమైన నవ్వు వెనక కపట ప్రేమ ఉందేమో అని అనుమానించాను అందుకు నన్ను క్షమించు నీ అమాయకత్వం వెనక అంతా అబద్దాల నాటకం అనుకున్నాను కానీ నిన్న నువ్వు అరవింద్ ని నిలదీసిన పద్ధతిని చూసిన తర్వాత తప్పు అంతా అరవిందదే అనిపించింది  అందులో నువ్వు బలైపోయావు మల్లి నన్ను క్షమించు అని గౌతమ్ అంటాడు. ఏంటి గౌతమ్ ఇలా మాట్లాడుతున్నావ్ మల్లి నీ క్షమిచేస్తున్నావా  అని కౌసల్య అంటుంది. మల్లి నువ్వు దొరకడం నా దురదృష్టం అనుకున్నాను నా ఆస్తులు అన్ని పోవడానికి నువ్వే కారణం అని కోపం తెచ్చుకున్నాను కానీ నువ్వు నాకు దొరికిన అదృష్టాన్ని మల్లి అని గౌతమ్ అంటాడు. చూసావా వదిన అన్నయ్య ఎప్పుడూ ఒకప్పుడు మారిపోతాడు అని చెప్పాను అన్నట్టుగానే అన్నయ్య మారిపోయాడు ఇక హ్యాపీగా ఉండండి అని నీలిమ అంటుంది. ఇకమీదట నువ్వు కూడా మల్లి నీ బాధ పెట్టకు ఇంతకుముందు ఎలా చూసుకున్నావో అలాగే చూసుకో అని గౌతమ్ అంటాడు.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights

నేను మాత్రం దీన్ని నమ్మలేను రా అంటూ కౌశల్య వెళ్ళిపోతుంది. మల్లి గౌతమ్ వంక చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకుని మీరు నా అదృష్టమండి అనే గుండెలకు హత్తుకుని బాధపడుతుంది. కట్ చేస్తే, మాలిని లేనిద్ర లేచి అరవింద్ ఎక్కడ ఉన్నావు నేను కళ్ళు తెరిచేసరికి నువ్వు నా కళ్ళ ముందు ఉండాలి నేను మన బేబీ నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం త్వరగా రా అని అంటుంది. ఎంత వెతికిన రాకపోయేసరికి కింద ఉన్నాడేమో అని కిందికి వెళుతుంది మాలిని. మీరా శరత్ కి కాఫీ ఇస్తుంది. అరవింద్ ఎక్కడ ఉన్నావు త్వరగా నా కళ్ళ ముందుకు రా నేను బేబీ నిన్ను చూడాలని ఎంతో ఆరాటపడుతున్నాం అంటూ మెట్లు దిగుతుంది మాలిని. డాడీ అరవింద్ ఎక్కడ ఉన్నాడు నువ్వే నాకు చెప్పు మామ్ అరవింద్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని కళ్ళు మూసుకొని అడుగుతుంది మాలిని.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 23 2024 Episode  553 Highlights

అలా వస్తూ ఉండగా మాలిని సోపాకి తగిలి పడగానే చేతికి ఉన్న గాజులు పగిలిపోతాయి.మాలిని ఏంటి పిచ్చి పనులు కళ్ళు మూసుకొని కిందికి దిగడం ఏంటి అని వసుంధర అంటుంది. మామ్ అరవింద్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని మాలిని అడుగుతుంది. అరవింద్ బాబు గారు పొద్దున్నే కాఫీ అడిగేవాడు కానీ ఈరోజు నాకు కనపడలేదమ్మా అని మీరా అంటుంది. వసుంధర వాచ్మెన్ ని పిలిసి అరవింద్ ఏమైనా కనపడ్డాడా ఉదయం అని అడుగుతుంది. అరవింద్ సారు నైట్ బయటికి వెళ్లారమ్మా అని వాచ్మెన్ చెబుతాడు. దీనితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella