NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Malli Nindu Jabili January 30 2024 Episode 559: శంకరమ్మ  అరవింద్ ను చంపింది ఎవరు అంటున్న మల్లి, అరవింద్ ఫోటో కి దండేసి దండం పెట్టిన గౌతమ్..

Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights

Malli Nindu Jabili January 30 2024 Episode 559: మాలిని అరవింద్ ని గుర్తుకు తెచ్చుకొని బాధపడుతూ ఉంటుంది. నా చివరి శ్వాస ఉన్నంతవరకు నిన్ను నేను ఎప్పుడూ బాధపెట్టాను అని అరవింద్ అన్న మాటలన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకుని వెక్కివెక్కి ఏడుస్తుంది మాలిని. కట్ చేస్తే, శంకరమ్మ మల్లి వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంది. మీరేంటి ఇక్కడికి వచ్చారు అని గౌతమ్ అంటారు.మీరా గారు మీరే రమ్మన్నారు అని నాకు చెప్పి పంపించింది అని శంకరమ్మ అంటుంది. నేను రమ్మన లేదు కదా అని గౌతమ్ అంటాడు. నేనే అమ్మకి ఫోన్ చేసి శంకరమను రమ్మన్నానండి అని మల్లి అంటుంది. ఎందుకు మల్లి ఆవిడ నువ్వు రమ్మన్నావు అని గౌతమ్ అంటాడు. ఎవరవిడా అని కౌసల్య అడుగుతుంది. అరవింద్ బాబు నీ చంపుతుండగా చూసింది ఈవిడే అత్తయ్య అని మల్లి చెబుతుంది. నా కొడుకు మీద నింద వేసిన వసుంధర మనిషిని ఇంటికి ఎందుకు రప్పించావ్ అని కౌసల్య అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights

నీ కొడుకే చంపు ఉంటాడని నాకు ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా వసుందరమ్మకు చెప్పే దాన్ని కదా అని శంకరమ్మ అంటుంది. అరవింద్ బాబుని ఎవరు చంపారు తెలుసుకోవాలి నా అక్క జీవితంతో ఇలా ఎందుకు ఆడుకుంటున్నారో తెలుసుకోవాలి ఎన్నో సంవత్సరాలు బిడ్డలు లేరని దేవుడికి మొక్కుకుంటే మా అక్కకు ఇప్పుడే దేవుడు బిడ్డను ప్రసాదించాడు ఆ బిడ్డను చూడకుండానే తండ్రి ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయాడు అలాంటివాడు ఎవడైనా సరే శిక్ష పడేలా చేయాలి లేదంటే నా చేతులతో నేనే చంపాలి అని మల్లి అంటుంది. వాడి మొహం నేను చూడలేదు కదా అమ్మ అని శంకరమ్మ అంటుంది. ఇప్పుడు మీరు షాక్ లో ఉండుంటారు ఇంకా కొన్ని రోజులు టైం తీసుకుని అయినా సరే సరిగా గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పండి అని గౌతమ్ అంటాడు. ఆ శంకరమ్మ గౌతమ్ ని తదేకంగా చూస్తూ ఉంటుంది. గౌతమ్ వంక ఎందుకు ఆవిడ అలా చూస్తూ0ది అని కౌసల్య అనుకుంటుంది. ఎలాగైనా సరే మీరు ఆ వ్యక్తిని పట్టించాలమ్మ అని మల్లి ప్రార్థిస్తుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights

సరే అమ్మ ఇక నేను వెళ్లి వస్తాను అని శంకరమ్మ వెళ్తూ గౌతమ్ ని మళ్లీ మళ్లీ చూస్తూ వెళుతుంది. కట్ చేస్తే, అరవింద్ కి ఖర్మకాండ జరిపిస్తూ మాలిని ఫోటో వంక చూస్తూ బాధపడుతుంది. నేను అరవింద్ ని ఈమధ్య అనుమానించడం మొదలుపెట్టిన తరువాత ఒక మాట అన్నాడు అమ్మ నన్ను ఇంతగా ఆ బాధ పెడుతున్నందుకు నువ్వు ఏదో ఒక రోజు చాలా బాధపడతావు అన్నాడు ఆ మాట ఎందుకన్నాడో అడుగు నాకు అర్థం కాలేదు కానీ ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది అని మాలిని బాధపడుతుంది. నా భర్తను దక్కించుకోవడం కోసం నేను యుద్ధం చేసినట్టు పోరాడను ఆ పోరాటంలో గెలిచాను అనుకున్నాను కానీ ఇలా ఓడిపోతాను అనుకోలేదు నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు మామ్ అని ఏడుస్తుంది మాలిని.కన్నతల్లి కళ్ళ ముందు కూతురు పసుపు కుంకుమ రాలి పోతే ఏ తల్లి తట్టుకోలేదు తన కళ్ళ ముందు కూతురు సంతోషంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటుంది అలాంటి కూతురు చిన్న వయసులోనే వైద్యవ్యాన్ని పొందడం చూసి తట్టుకోలేక గుండె పగిలిపోతుంది అని వసుంధర బాధపడుతుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights

శంకరమ్మ నువ్వు చూసింది నా భర్తను కాదని చెప్పు 6 నెలల తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత తిరిగి వస్తాడని ఎదురుచూస్తూ బ్రతికేస్తాను కానీ ఈ లోకంలో మాత్రం లేడని చెప్పకు అని మాలిని అంటుంది. నువ్వు అన్నట్టు వాళ్లు నీళ్లలో పడేసి ఉంటే ఏదో ఒక రోజు తిరిగి వస్తాడని చెప్పు ఉండేదాన్ని నేను ఆ నమ్మకాన్ని ఇవ్వలేను తల్లి అని శంకరమ్మ అంటుంది. పోయినోళ్ళు బిడ్డల రూపంలో పుడతారు అంట నీ కడుపున పుట్టేది అరవింద్ బాబు గారే నీ దుఃఖాన్ని దూరం చేసేది నీ బాధను పోగొట్టేది అన్ని ఆ బిడ్డే అవుతాడమ్మా అని మీరా అంటుంది. కట్ చేస్తే,ఇంతలో మల్లి కౌసల్య గౌతమ్ వసుంధర వాళ్ళ ఇంటికి వస్తారు. వాళ్లని చూసిన వసుంధర ఆగండి ఎందుకు వచ్చారు బయటికి పోండి అని అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights

గొడవ పడడానికి ఇది సమయం కాదు అని శరత్ అంటాడు. వీళ్లను నేను ఏ మాట అన్నా గొడవ పడ్డట్టేనా అసలు మీకు మనస్సాక్షి అనేది ఉందా అని వసుంధర అంటుంది.ఐదు నిమిషాలు ఆగితే వాళ్ల పని పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు వసుంధర అని శరత్ అంటాడు. దారుణంగా చంపించిన వాడే వచ్చి దండేసి దండం పెట్టి వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటారు సానుభూత పరామర్శించడం ఏమంటారో చెప్పండి అని  వసుందర కోపంగా అంటుంది.

Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights
Malli Nindu Jabili Today Episode January 30 2024 Episode 559 Highlights

నువ్వు ఏ ఆధారం చూసుకుని నా కొడుకుని అమానిస్తున్నావో తెలియదు కానీ నా కొడుకు నీ అల్లుడు నీ చంపలేదు అని కౌసల్య అంటుంది. తమ్ అరవింద్ ఫోటోకి దండేసి పూలు పెట్టి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని దండం పెట్టి అరవింద్ నీవల్ల నాకు స్వప్న దూరమైంది అందుకు నీ మీద పగ ఉండేది నా భార్య జోలికొస్తే నేను చంపేస్తాను అనే మాట వాడకుండా ఉండాల్సింది ఆరోజు ఏదో ఆవేశంలో అన్నాను ఆ ఒక్క మాట పట్టుకొని వసుంధర అత్త నేనే నేరస్తుంనని అంటుంది నువ్వు ఏ లోకంలో ఉన్న నీ పవిత్రమైన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటున్నాను అని అంటాడు గౌతమ్.మాలిని చనిపోయిన అరవింద్ ను తీసుకురాలేను కానీ అరవింద్ ను చంపిన వారిని మాత్రం నేను పట్టుకుంటాను అని గౌతమ్ అంటాడు. దీనితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella