NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Naga Panchami: నాగేశ్వరి చేతుల్లో ఓడిపోయిన గరుడ రాజు తిరిగి గరుడ లోకానికి వెళతాడా లేదా.

Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights

Naga Panchami: చిత్ర అయ్యో అక్క అలా తలుచుకున్నామో లేదో ఇలా ప్రత్యక్షమైంది పాము ఇంట్లో పాములు బాధ తగ్గింది అనుకుంటే మళ్ళీ మొదలయ్యాయి కదా అంటుంది జ్వాల నీకు ఎక్కడ పని పాట లేదా చిత్ర ఇప్పుడు ఆ పాములని తలుచుకోవడం అంత అవసరమా చెప్పు మనం మంచం ఎక్కాము కాబట్టి బ్రతికిపోయాం లేదంటే నా పాము చేతుల్లో చచ్చే వాళ్ళం అంటుంది చాలా. చిత్ర అవునా అక్క పాములు మంచం ఎక్కవని నేను కూడా విన్నాను ఇప్పుడు ఇది నిజమైంది నిజంగానే పాములు మంచం ఎక్కువగా రుజువైపోయింది అమ్మయ్య బ్రతికిపోయాం అంటుంది చిత్ర.జ్వాల చిత్ర మేము ఆ పాముని చూడడానికి మాకు భయంగా ఉంది ఇంతకు ఆ పాము ఉందో వెళ్లిపోయిందో ఎవరైనా కళ్ళు తెరిచి చూడండి అంటూ వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అంటూ దండం పెడుతూ ఉంటారు. భార్గవ్ కుమారు కళ్ళు తెరిచి చూసి ఆ పాము వెళ్ళిపోయింది లేదు అని చెబుతారు.అప్పుడు చిత్ర జ్వాలా కళ్ళు తెరిచి హమ్మయ్య బ్రతికిపోయాం ఇంకోసారి ఆ పంచమి తాలూకు వాళ్లని అస్సలు గుర్తు చేసుకోవద్దు అని అనుకుంటారు.

Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights
Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights

మోక్ష పంచమికి పాలు తీసుకువెళ్లి ఇస్తాడు పంచమి ఏంటి మోక్ష బాబు నేను వంటింటిని అంటుకొని ఉండేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు ఆ పని మీరు చేస్తున్నారు నన్ను మరీ ఇలా కాలు కింద పెట్టనివ్వకుండా చేస్తున్నారు మోక్ష బాబు నాకు కూడా బోర్ కొడుతుంది మీకు ఏదైనా సహాయం చేస్తాను అంటుంది పంచమి. మోక్ష ఏమి అవసరం లేదు నువ్వు ఈ పాలు తాగేసి హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకో అప్పుడే నీ కడుపులో ఉన్న నా బిడ్డ సంతోషంగా ఉంటుంది లేదంటే నువ్వు టెన్షన్ పడుతూ పని చేస్తూ నాకు హెల్ప్ చేస్తానంటూ నువ్వు అలసిపోయినట్లు ఉన్నావే అనుకో నీ కడుపులో ఉన్న నా బిడ్డ అలసిపోదు అమ్మో నా బిడ్డ అలసిపోనిస్తానా అస్సలు కానివ్వను నా బిడ్డ నెలలు నెలలు గడిచిపోయి భూమ్మీదికి వచ్చేంతవరకు నువ్వు ఏమాత్రం టెన్షన్ పడొద్దు ఏ పని చేయొద్దు నీకు నేనున్నాను ఇలా చిటికె వేయి అలా తీసుకొచ్చేస్తాను అంటాడు మోక్ష. పంచమి ఏంటి మోక్ష బాబు నిన్ను కడుపులో ఉన్న బిడ్డను చూస్తుంటే నాకు అసూయ కలుగుతుంది మీరు నా మీద చూపించే ప్రేమ మొత్తం మన బిడ్డ లాగేసుకుంది అంటుంది పంచమి. మోక్ష అలా ఏమీ లేదు పంచమి నువ్వు నా గుండె అయితే మన బిడ్డ నా ఊపిరి మీరిద్దరూ లేనిదే నా ప్రాణం లేదు అంటాడు మోక్ష.

Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights
Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights

కట్ చేస్తే అందరూ హాల్లో కూర్చొని మోక్ష పంచమి వాళ్ల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు.వైదేహి తన భర్త రఘురాముతో ఇలా అంటుంది ఏమండీ మీరైనా మోక్షకి చెప్పండి బిడ్డ ఆకారం గుర్తుపట్ట లేకుండా ఉంది అనే డాక్టర్ గారు చెప్పాక కూడా మోక్షాన్ని నా బిడ్డను నేను చంపుకోలేను అని మొండికేస్తున్నాడు డాక్టర్ మాట కాదని వాళ్లు బిడ్డను కంటే జీవితాంతం వీళ్లే బాధపడాల్సి ఉంటుంది అది వాళ్ళకి అర్థం అయ్యేలా మీరు చెప్పండి అంటుంది వైదేహి. రఘురాం చూడు వైదేహి వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు కదా ఇక నేను మాట్లాడి నీలాగా నా పెద్దరికం నేను పోగొట్టుకోలేను అంటాడు. వైదేహి రోజు రోజుకి మోక్షనన్ను ఒక శత్రువుగా చూస్తున్నాడండి అందుకే మిమ్మల్ని అడగమని చెబుతున్నాను అంటుంది వైదేహి శబరి చూడు వైదేహి అది నీవే చేసుకున్నావు నీ నోటి మాట వల్లే వాళ్లు నొచ్చుకుంటున్నారు పంచ మి ఇంట్లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుండి నువ్వు పంచమి ఏ రోజు ప్రేమగా చూసుకున్నావు చెప్పు ఈరోజు చూసుకోలేదు నీ నోటి దురుసు వల్లే మోక్ష నీ మీద కోపం పెంచుకునేలా చేసుకున్నావు అది నువ్వు చేసుకున్న పని వైదేహి అంటుంది శబరి.

Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights
Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights

జ్వాలా అలా అయితే ఎలా మనం అందరం కలిసి వాళ్ల గురించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటుంది.చిత్ర అవునవును లేదంటే ఆ పాముల పిల్ల కడుపులో పాము పిల్లే పుడుతుంది మనిషి పిల్ల పుడుతుందా ఏంటి దాని గురించి గట్టిగా మనం ఆలోచించాల్సిందే అత్తయ్య అంటుంది చిత్ర. మోక్ష ఎవ్వరూ మా గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మేము ఆలోచించుకున్నాం మా నిర్ణయం మేము తీసేసుకున్నాం. ఇక మా బిడ్డ గురించి మా గురించి మీరు ఎవ్వరూ ఏమీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఏది జరిగిన ఎన్ని బాధలైనా మేము చూసుకుంటాము మా బాధలేవో మేం పడతాము ఇక మీరు మీ హద్దుల్లో ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడే చెబుతున్నాను ఇక ఎవ్వరు మా గురించి ఏమి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ మోక్ష పంచమిని తీసుకుని అలా బయటికి వెళతాడు.

Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights
Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights

కరాలి చూడు గరుడ రాజా అదిగో ఆ పంచమి మోక్ష ఇద్దరు సరదాగా బయటికి వెళ్లారు వాళ్లు సంతోషంగా ఉంటే నేను అస్సలు చూడలేకపోతున్నాను వెళ్ళు వెళ్లి ఆ పంచమి కడుపులో ఉన్న బిడ్డను విచ్చిన్నం చేసి రా అని చెబుతుంది గరుడ రాజుగా మారిన ఫణింద్ర అలాగే కరాలి నీ మాటను నేను శిరసా వహించెదను అంటూ గరుడ పక్షిగా మారి పంచమి వాళ్ళు ఉన్న దగ్గరికి వెళ్లి పంచమి మీద అటాచ్ చేయడం మొదలు పెడతాడు ఫణీంద్ర. పంచమి వాళ్ళని కనిపెట్టుకుంటూ వచ్చిన నాగేశ్వరి ఆ గరుడ పక్షిని చూసి వెంటనే దానితో పోరాటానికి దిగుతుంది

Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights
Naga Panchami Today Episode April 29 2024 Episode 343 highlights

అది చూసిన మోక్ష వెంటనే పంచమిని తీసుకొని పొదలోకి వెళతాడు. నాగేశ్వరి ఆ గరుడ పక్షిని పట్టి కాటు వేస్తుంది.గరుడ రాజు పాముగా ఉన్న నాగేశ్వరుని కాళ్లతో పట్టి ఆకాశంలోకి తీసుకు వెళ్లి యుద్ధం చేస్తాడు కానీ ఆఖరికి ఆ నాగేశ్వరి చేతుల్లో ఓడిపోయి వెనక్కి తిరిగి వెళతాడు గరుడ రాజు. ఖరాలి ఏంటి గరుడ రాజా ఏం జరిగింది అని అడుగుతుంది గరుడ రాజు కరాలి ఆ నాగేశ్వరి చాలా శక్తివంతమైనది తన శక్తులతో నన్న ఓడించింది తనను గెలవడం చాలా కష్టం అంటాడు గరుడ రాజు

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella