NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Naga Panchami: గరుడ రాజు జ్వాలా గర్భంలోకి ప్రవేశిస్తాడా లేదా.

Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights

Naga Panchami:  ఖరాలి అర్థమైంది గరుడ రాజా ఆ పంచమికి దైవ శక్తి తోడుగా ఉంది అందుకే మనము తనని ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను సరే ఏం చేయాలో నేను తర్వాత ఆలోచించి చెబుతాను అప్పటి వరకు నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోపో గరుడ రాజా అంటుంది ఖరాలి.గరుడ రాజు అలాగే కరాలి నీకు ఎప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడు పిలువు అంటాడు గరుడ రాజు. ఖరాలి మనసులో ఇలా అనుకుంటుంది ఈ గరుడ రాజును నా గుప్పిట్లు పెట్టుకొని అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా నా పని చేయించుకొని తీరాలి అంటే గరుడ రాజును శాశ్వతంగా నాలోనే ఉంచుకోవాలి అంటే అది ఎలా సాధ్యం అని ఆలోచిస్తూ గరుడ రాజు శాశ్వతంగా నా దగ్గరే ఉండిపోవాలి అంటే తను మానవ రూపంలో జన్మించాలి అప్పుడే గరుడ శక్తి శాశ్వతంగా నా దగ్గరే ఉండిపోతుంది అనే ఆలోచించిన ఖరాలి గరుడ రాజుని ఎలాగైనా జ్వాల కడుపులో పుట్టేలా చేయాలి అని అనుకుంటుంది ఖరాలి.

Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights
Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights

కట్ చేస్తే మోక్ష తనుకు తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళతాడు డాక్టర్ అంతకుముందు పంచమిని టెస్టులు చేసిన వాటి గురించి మోక్షకు ఇలా చెబుతాడు చూడు మోక్ష నీ భార్య కడుపులో పెరుగుతున్న పిండంలో విషముందని తేలిపోయింది ఇక ఆ బిడ్డ భూమి మీదికి వచ్చిన తర్వాత కూడా తనలో విషం ఉంటుంది ఇది మాత్రం నిజం నేను నిన్ననే బాగా మనకు తెలిసిన అమెరికా ప్రొఫెసర్ ని కలిసి ఇదంతా టెస్టులు చేసి మాట్లాడాను అతను కూడా ఇదే చెప్పాడు కానీ నీ భార్య గురించి లోకానికి తెలిస్తే లోకమంతా నీ భార్యకు పూజలు పునస్కారాలు చేస్తారేమో అంటాడు డాక్టర్.మోక్ష నాకు అలాంటివి వద్దు డాక్టర్ గారు ఇవన్నీ బయటపడకూడదనే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను అంటాడు మోక్ష.డాక్టర్ రేపు మీకు పుట్టబోతున్న ఆ బిడ్డ గురించి ఎవరికైనా తెలిసింది అనుకో జనం మాత్రం అదే పని చేస్తారు పాములు మనుషుల్లాగా మనుషులు పాములు లాగా మారుతున్నారు అని ప్రపంచానికి తెలిస్తే అందరూ కచ్చితంగా ఇదే పని చేస్తారు అని అంటాడు డాక్టర్. మోక్ష వద్దు డాక్టర్ గారు ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియకూడదు అనే నేను మీ దాకా వచ్చానని చెప్పాను కదా కాబట్టి ఇక ముందు ముందు కూడా ఈ విషయం బయటికి తెలియకూడదు అంటాడు. డాక్టర్ గారు లేదు మోక్ష ఇది నాకు తప్ప అలాగే అమెరికా ప్రొఫెసర్ కు తప్ప ఎవరికి తెలియదు నువ్వు ఇక ఏం టెన్షన్ పెట్టుకోకు వెళ్ళు అంటాడు. మోక్ష అక్కడి నుండి ఇంటికి వెళ్లి పోతాడు.

Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights
Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights

కట్ చేస్తే చిత్ర మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తుంది అందరికీ కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది. జ్వాల ఏంటి చిత్ర ఈ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టావు అని అడుగుతుంది.చిత్ర చెబుతాను అక్క ఇప్పుడు ఆ పాముల పిల్ల ఎలాగైనా సరే నేను బిడ్డను కనే తీరుతాను అని అంటుంది మరి అలాంటప్పుడు ఆస్తి మొత్తం పంచమికి దాని పాము పిల్లకే వెళ్ళిపోతుంది కదా అలా జరగకూడదు అంటే ముందు పంచమి బిడ్డను కనకూడదు తను బిడ్డను కనకుండా చేయాలి అంటే మనకు ఏమైనా దానిలాగా పాములకు ఉన్న శక్తులు ఉన్నాయా ఏంటి? ఒకవేళ ఉన్నా ఏమైనా చేసిన ఆ పాముల పిల్ల పంచమి పసిగట్టేస్తుంది కాబట్టి మనము ఇక ఆస్తి పంపకాలు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అని అంటుంది. కుమార్ మీకైతే ఒక పాప ఉంది మీకు వస్తుంది ఆస్తి కానీ మాకు మాత్రం ఎవరున్నారు చెప్పు ఆస్తి పిల్లల పేరు మీద రాస్తాను అంటే మాకు ఏమీ రాదు కదా అంటాడు కుమార్ చిత్ర మీరేమీ బాధపడకండి బావగారు నేను ఇద్దరు కవల పిల్లల్ని కానీ మీకు ఒకరిని ఇస్తాను మీరు సాదుకోండి అని అలాగే జ్వాల అక్క నువ్వు పిల్లలు కనడానికి ఏమీ శ్రమ పడకు నేనున్నాను కదా పిల్లల్ని కానీ ఒకరిని నీకు ఇస్తాను అంటుంది చిత్ర.

Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights
Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights

భార్గవ్ ఏంటి నువ్వు అనుకుంటే అయిపోతుందా అదికాక కవల పిల్లలు అనగానే పుట్టేస్తారా ఏంటి అంటాడు.చిత్ర మీరు మాటలు మాట్లాడడం ఆపి ఇక మనం అదే పనిలో ఉందాం పదండి అంటూ భార్గవ్ ని తీసుకు వెళుతుంది. కుమార్ జ్వాలను చూస్తూ జ్వాలా మనం కూడా పిల్లల్ని కనే ప్రయత్నం చేద్దామా అంటూ తన దగ్గరికి వెళతాడు. జ్వాల అందుకు ఇంకా టైం ఉంది వెళ్ళండి అంటూ నెట్టి వేస్తుంది. జ్వాల ఒంటరిగా కూర్చుని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. చిత్ర జ్వాల దగ్గరికి వచ్చి అక్క ఏం చేస్తున్నావ్ నువ్వేమీ టెన్షన్ పడకు నేనున్నాను కదా నేను పిల్లల్ని కానీ ఒకరిని నీకు ఇస్తానని చెప్పాను కదా ఇంకా పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్నావా అంటుంది చిత్ర.

Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights
Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights

అప్పుడే భార్గవ్ కుమార్ ఇద్దరూ తాగి వస్తారు వాళ్లను చూసినా చిత్ర జ్వాలా షాక్ అవుతారు. భార్గవ్ జ్వాలాని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు కుమార్ జ్వాల దగ్గరకు వెళ్లి ప్లీజ్ మనం కూడా పిల్లల్ని కందము అంటాడు. జ్వాల కోపంగా కుమార్ ని నెట్టు వేస్తుంది. ఖరాలి తన మంత్ర శక్తితో ఇదంతా చూస్తూ వెంటనే జ్వాల మీదికి ఒక శక్తిని పంపిస్తుంది.వెంటనే జ్వాలా శరీరంలో వ్యామోహం కలిగి కుమార్ దగ్గరికి వెళుతుంది కుమార్ జ్వాలని చూసి ఏంటి జ్వాలా ప్లీజ్ నా మాట కాదనకు అంటాడు.

Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights
Naga Panchami Today Episode April 30 2024 Episode 344 highlights

జ్వాల నేను నీ మాట ఏమీ కాదనడం లేదు మనం ఇద్దరం కలిసి పిల్లల్ని కందాం అని అంటుంది. భార్గవ్ జ్వాలా కలుసుకుంటారు. ఖరాలి ఇక వెంటనే ఆ గరుడ రాజుని పిలిచి ఇదిగో చూడు గరుడ రాజా నువ్వు సూక్ష్మరూపంధాల్చి అదిగో అలా కనిపిస్తున్న జ్వాల గర్భంలోకి ప్రవేశించు ఆ జ్వాల గర్భంలో నువ్వు గరుడ శక్తితో కలిగిన మానవ రూపంలో పుడతావు అని అంటుంది.గరుడ రాజు అలాగే కరాలి ఇప్పుడే వెళతాను అంటూ అక్కడి నుండి జ్వాల ఇంట్లోకి వస్తాడు గరుడ రాజు.

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella