NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Kumkuma Puvvu April 18 2024 Episode 2158: ఆశ అంజలి వాళ్ల కోసం వెతకడం మళ్లీ మొదలు పెడుతుందా లేదా.

Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights

Kumkuma Puvvu April 18 2024 Episode 2158: ఏంటి అమృత తాళి కట్టిన వాడు ఒకడైతే కాపురం చేసేది మరొకడు అన్నట్టు ఈ పెళ్లిలో గోలేంటి అమృత నాకేం అర్థం కావడం లేదు పైగా మీరు ఈ పెళ్లికి పెద్దలుగా మీ కూతురు అంజలికే మీరు అమ్మానాన్నలుగా నటించడమేంటో నాకు ఏమీ అర్థం కావడం లేదు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు రా తమ్ముడు ఈ నాటకాలన్నీ మన కళ్ళ ముందే నా కోడలు అంజలిని ఆ శాంభవి తన కోడలిగా చేసుకుంటానని చెబుతుంటే నా రక్తం సలసలా మరిగిపోయింది అనుకో ఇప్పుడే ఆ శాంభవి గారిని ఎదిరించి అంజలి నా కొడుకు బంటి భార్య నా కోడలు అని గర్వంగా చెప్పాలని అనిపించింది కానీ ఏం చేయను ఏమి చేయలేను అంటుంది. అమృత నాకైతే ఆ శాంభవిని లాగిపెట్టి చెంపలు చెంపలు పగలగొట్టాలనిపిస్తుంది ఇన్నాళ్లుగా మా నాన్న జయచంద్ర గారు సంపాదించిన ఆస్తిని పందికొక్కుల్లాగా మేస్తూ ఇప్పుడు ఆస్తిని వాళ్ళ సొంతం చేసుకోవడానికి ఇన్ని కుట్రలు పన్నుతున్న ఆ శాంభవిని చంపేసి జైలుకు వెళ్లాలన్నంత కసి కోపం వస్తుంది ఏం చేయను ఓర్పుగా ఉండాలి అని చెబుతుంది అంజలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో అని అంటుంది.

Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights

కట్ చేస్తే సంజయ్ పెళ్లి కి ఇల్లంతా శుభ్రం చేస్తూ ఉంటుంది శాంభవి జయచంద్ర గారి ఫోటో వెనుక దులుపుతూ ఉండగా ఆస్తి పత్రాలు ఫోటో వెనుక దొరుకుతాయి. మంగమ్మ అమ్మగారు ఇదిగో జయచంద్ర గారి ఫోటో వెనుక ఈ పత్రాలు దొరికాయి అని ఇస్తుంది శాంభవి ఆ పత్రాలను తీసుకుని ఈ పత్రాలు చూస్తుంది అవి జయచంద్ర గారి ఆస్తి డాక్యుమెంట్స్ శాంభవి చాలా సంతోషపడుతూ ఒరేయ్ చరణ్ రాజ్ మాధవి ఇలా రండి అని వాళ్ళని పిలుస్తుంది చరణ్ రాజు ఏంటమ్మా అంటూ వస్తాడు శాంభవి ఇదిగో జయచంద్ర గారి ఆస్తి పత్రాలు పోయాయని మనం అనుకున్నాను కదా ఇదిగో ఈ ఫోటో వెనకాల దొరికాయి ఎవరో ఇవి కావాలనే తీసి ఈ ఫోటో వెనకాల దాచి పెట్టారు వాళ్లు ఎవరైతే అని అంటుంది శాంభవి చరణ్ రాజు అదేంటమ్మా ఎవరు ఎందుకు తీస్తారు అయినా మన ఇంట్లోకి వచ్చి అంత ధైర్యంగా ఆస్తి పత్రాలు తీసే అంత ధైర్యం ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పు అని అంటాడు శాంభవి నాకు మాధవి మదే అనుమానంగా ఉంది ఏంటి మాధవి నా మీద కోపంతోనే నువ్వే తీసి ఇక్కడ దాచి పెట్టావు కదూ అని అంటుంది. మాధవి అత్తయ్య మీరు ఇంకేమైనా అనండి ఒప్పుకుంటాను కానీ నేను మాత్రం ఈ దొంగతనం చేశాను అంటే చస్తే ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఆస్తి పత్రాలు నేను తీయలేదు

Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights

వాటి మొహం ఇప్పటివరకు నేను చూడనే లేదు అలాంటప్పుడు నేను ఎలా ఒప్పుకుంటాను చెప్పండి ఈ ఆస్తి పత్రాలు కొత్తగా వచ్చిన ఆ టీచర్ కావేరి వాళ్లే ఎవరో ఒకరు తీసి ఉంటారు తర్వాత ఎక్కడ దొరికిపోతానో అనే భయంతో ఫోటో వెనక పెట్టి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు నేను మొన్న ఆ అమృత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు తన దగ్గర జయచంద్ర గారి ఫోటో చూశాను అలాగే ఆవిడ ఒక్క దాని దగ్గరె కాదు ఆ కావేరి వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉందట మీ దగ్గర జయచంద్ర గారి ఫోటో ఎందుకు ఉంది అని నేను అడిగితే ఆ అంజలి మధ్యలో వచ్చి గాంధీ తాత ఫోటో అందరి ఇళ్లల్లో ఎందుకు ఉంటుంది అలాగే ఈ జయచంద్ర గారిని కూడా అభిమానించే వాళ్ళ అందరి ఇళ్ళల్లో ఈ ఫోటో ఉంటుంది అని ఏదో సాకు చెప్పి తప్పించుకున్నారు నా అనుమానం అంతా ఆ అమృత కావేరి వాళ్లే జయచంద్ర గారి వారసులేము అని నాకు అనిపిస్తుంది అత్తయ్య కావాలంటే మీరు ఒకసారి వాళ్ళని నిలదీయండి అని అంటుంది మాధవి.

Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights

కట్ చేస్తే శాంభవి అంజలి దగ్గరికి వచ్చి అంజలి నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఇలా వస్తావా అని తీసుకువెళ్తుంది అంజలి చెప్పండి ఆంటీ ఏంటి అని అడుగుతుంది శాంభవి చూడండి మన ఊర్లోకి కొత్తగా వచ్చిన ఆ టీచర్ వాళ్ళ మీద నాకు అనుమానంగా ఉంది వాళ్లే జయచంద్ర గారి వారసులేము అని నాకు అనిపిస్తుంది నువ్వే ఎలాగైనా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి మీరు జై చంద్ర గారి వారసులు కదా అని నిలదీయాలి వాళ్లు అప్పుడు ఏమని సమాధానం చెబుతారు నేను వింటాను వాళ్లు ఏమాత్రం తడబడుతూ మాట్లాడిన కచ్చితంగా వాళ్లే వారసులవి ఉంటారు లేదంటే నిర్భయంగా గట్టిగా మాట్లాడతారు నీ వెనకాలే వస్తాను పదా అంటూ అంజలిని తీసుకుని అమృత వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరుతుంది శాంభవి. అంజలి అవునా ఆంటీ మీరు చిటిక వేసి నాకు ఆర్డర్ వేయండి నేను చెటుక్కున చేసేస్తాను అంటుంది శాంభవి అమ్మ నా కోడలా నువ్వు అందుకే ఇంత ఉషారు ఉన్నావు కాబట్టి ఇంత తెలివిగా ఉన్నావు కాబట్టి నాకు బాగా నచ్చేసావు పెళ్లికాకముందుకే ఈ శాంభవి దారిలోకి వచ్చేసావు కదా అంటుంది.

Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights

కట్ చేస్తే అమృత సరే సరే పదండి ఎవరు పనులు వాళ్ళు చేసుకోవాలి అంటుంది అప్పుడే అంజలి వచ్చి డోర్ కొడుతుంది కావేరి వెళ్లి డోర్ తీస్తుంది అంజలి లోపలికి వచ్చి అమృత గారు కావేరి గారు మీరు నిజం ఒప్పుకోండి మీరు నిజంగా జయచంద్ర గారి వారసులే కదా ఈ విషయం శాంభవి గారికి తెలిసిపోయింది మీరు నిజాన్ని నిర్భయంగా ఒప్పుకున్నారా సరే లేదంటే మాత్రం దాని పరిణామాలు వేరే లాగా ఉంటాయి. చెప్పండి మీరు అజయ్ చంద్ర గారి వారసులే కదా అని గట్టిగా నిలదీస్తుంది. అమృత ఇదేంటి అంజలి ఉన్నట్టు ఉండి ఇలా మమ్మల్ని గట్టిగా నిలదీస్తుంది దీని వెనుకాల ఏదో నడుస్తున్నట్టుంది అని మనసులో వాళ్ళందరూ అనుకుని ఏంటి అంజలి అలా మాట్లాడతావు మేము ఆ జయచంద్ర గారి వారసులం ఎలా అవుతాము ఒకవేళ అయినా గాని మేము ఇక్కడికి వచ్చి టీచర్ల లాగా పని వాళ్ళ లాగా ఇక్కడ పనులు చేస్తూ ఎందుకు ఉంటాము

Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights
Kumkuma Puvvu Today Episode  April 18 2024 Episode 2158 highlights

ఈ కోట్ల ఆస్తి మా సొంతం అవుతుందని తెలిస్తే మేము ఎంతకైనా తెగిస్తాము కానీ ఇలా పని వాళ్ళ లాగా ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చి పని చేస్తాము చెప్పు అని అంటారు. అంజలి అంతేనా ఇంక వేరే ఏమైనా దాస్తున్నారా అని అడుగుతుంది. కావేరి దాయడానికి ఏముంది మా బొందా నిజంగా మేము జయచంద్ర గారి వారసులమే అయితే ఈ ముతక బట్టలు కట్టుకొని ఇక్కడ ముష్టి పనిచేయడానికి మాకు అంత కర్మ ఏంటి మీరేదో ఊహించుకుంటే అవి నిజమైపోతాయా ఏంటి సరే సరేలే ఎంతైనా ఆ శాంభవి నిన్ను కోడల్ని చేసుకుంటుందని అప్పుడే నీకు కొమ్ములు వచ్చేసాయా మమ్మల్ని నిలదీస్తున్నావు అని అంటుంది

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella