NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Mamagaru Episode 68: చెయ్యని తప్పుకు గంగకి అంత పెద్ద శిక్ష ఎందుకు వేశావు అని నిలదీసిన గంగాధర్.

Mamagaru Today Episode  November 2023 Episode 68 Highlights

Mamagaru Episode 68: పది కేజీల బియ్యం నేను దంచలేను మామయ్య గారు అని గంగా అంటుంది. దంచడం రాదు కానీ మరి సమ్మెలు చేయించడం నిరాహార దీక్షలు చేయడం నామీద తిరగబడడం లాంటి అయితే వస్తాయా అమ్మ, ఒక్కసారి ఇలాంటి శిక్ష వేస్తేనే కదా ఇంకొకసారి అలా తప్పు జరగకుండా చూసుకుంటావు లేదంటే ఏముందిలే మామయ్య గారు నాలుగు మాటలు తిట్టి ఊరుకుంటాడు అని అనుకుంటావు అని చoగయ్య అంటాడు. కట్ చేస్తే, అమ్మ సత్యమ్మ ఏంటమ్మా అంత పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడుతుంది ఎన్నడూ రాని సత్తమ్మ మన ఇంటికి ఎందుకు వచ్చింది అని వర్షం పడుతుంది. ఊరికే వచ్చి చిట్టి డబ్బులు అడిగి పోదామని వచ్చిందమ్మా అవన్నీ నీకెందుకు అని అంటుంది అంజమ్మ. అమ్మ లాస్ట్ లో డబ్బులు కోసం ఏదో గట్టిగా అరుచుకుంటూ వెళ్లిపోయింది ఎన్నాళ్ళ అమ్మ మనం ఇలా ఇబ్బంది పడడం ఒక ఆలోచన వస్తే ఏ పనైనా చేయొచ్చు కదా అని వర్షం అంటుంది.

Mamagaru Today Episode  November 2023 Episode 68 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 68 Highlights

మనం ఏమి పని చేయగలమా అని అంజమ్మ అంటుంది. అమ్మ నీకు ఎలాగూ వంటలు బాగా చేయడం వచ్చు కదా ఫోటోల్ పెడదామమ్మ అని వర్షం అంటుంది. హోటల్ పెట్టడం అంటే మాటలా వర్షా దానికి తగినంత డబ్బు కావాలి వారం పది రోజుల్లో దాకా వండిన వంటలు ఖరాబ్ అవుతాయి నష్టం భరించాలి అందరికీ ఇక్కడ హోటల్ ఉందని తెలియాలి అప్పుడు మనకు గిరాకీ అవుతుంది అదంతా జరగాలి  అంటే ఎ నాలుగు ఐదు వారాలు పడుతుంది అంత డబ్బు మన దగ్గర ఎక్కడ ఉందమ్మా అని అంజమ్మ అంటుంది. అమ్మ డబ్బులు కావాలి దానికి తగ్గట్టు తెలివి ఉండాలి హోటల్ నడిపించడం అంటే ఆశమాసి కాదు అని వాళ్ళ నాన్న అంటాడు. పెట్టకముందే ఇలా నిరాశ పడడం దేనికి నాన్న ఒక అడుగు ముందు వేస్తేనే కదా తెలిసేది మీరు అన్ని ఇలా మాట్లాడితే మనం ఎప్పటికీ సెటిల్ అయ్యేది ఈ అప్పుల వాళ్ళ బాధ ఎప్పుడు తీరుతుంది ఏదో ఒకటి చేయాలి లేదంటే మన ఇల్లు గడవడం కూడా కష్టమైపోతుంది అని వర్ష అంటుంది.

Mamagaru Today Episode  November 2023 Episode 68 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 68 Highlights

అది కాదు వర్ష అని అంజమ్మ అంటుంది. అమ్మ ఆలోచించడంలో ఏ డబ్బు ఖర్చు కాదు కదా మరి ఎందుకు అంతలా భయపడుతున్నావు అని వర్ష అంటుంది. అలాగే అమ్మ ఆలోచిద్దాంలే అని అంజమ్మ అంటుంది. కట్ చేస్తే, దేవమ్మ నా నడుము విరిగిపోయింది దేవ గంగ చూసుకోకుండా చేసిన పనికి నేను చచ్చిపోతున్నాను అని అరుస్తూ ఉంటాడు చoగయ్య. అబ్బా ఎందుకండి అంత గట్టిగా అరుస్తారు బాగా నొప్పిగా ఉంటే టాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు కదా అని దేవమ్మ అంటుంది. దేవమ్మ మన నడిపోడు పాండురంగడు ఉన్నాడేమో చూడు ఉంటే నాన్నకి మసాజ్ చేయాలని పిలుచుకు రా అని అంటాడు చoగయ్య. పాండురంగడు మందు తాగుతూ ఈ మందులో ఉన్న స్వర్గం ఇంకెక్కడ లేదు అని అనుకుంటూ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంతలో దేవమ్మ పాండురంగ మీ నాన్నకి మసాజ్ చేయాలంట పిలుస్తున్నాడు అని దేవమ్మ అంటుంది. అమ్మో అమ్మ పిలుస్తుంది నేను పడుకున్నాను అని చెప్పు అని పాండురంగడు అంటాడు. ఏంటి వినిపించలేదా మామయ్య గారికి మసాజ్ చేయాలంటే ఆ వెళ్ళండి అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది.

Mamagaru Today Episode  November 2023 Episode 68 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 68 Highlights

శ్రీలక్ష్మి ఇప్పుడు నేను నాన్న దగ్గరికి వెళ్తే నాన్నకు మసాజ్ చేయడం కాదు నేను మందు తాగాను అని తెలిస్తే నాకు మాటలతో మసాజ్ చేస్తాడే అని పాండురంగడు అంటాడు. మీరు ఏమైనా చేయించుకోండి కానీ వెళ్ళండి అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. అమ్మ నువ్వు కొంచెం బయటికి వెళ్ళు నాన్నకు నేను మసాజ్ చేస్తాను అని పాండురంగడు అంటాడు.మీ నాన్నకి మసాజ్ చేయడానికి నేనెందుకు బయటకు వెళ్లాలి రా అని దేవమ్మ అంటుంది. దేవమ్మ చెప్పిన పని చేయి అని చoగయ్య అరుస్తూ ఉంటాడు.  అలా ఎలా పడ్డావు నాన్న నీకు నడుమల పట్టుకుంది అని మసాజ్ చేస్తూ తన మీద చేయి జారీ పడతాడు. అమ్మ బాబోయ్ నా నడుము విరిగిపోయింది రా నాకు మసాజ్ చేస్తున్నావా లేదంటే నాస్తి కొట్టేయాలని చంపుదామని చూస్తున్నావా అని చoగయ్య అంటాడు. నాన్న పెగ్గు ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల చేయి జారింది నేను కావాలని జారలేదు అని పాండురంగడు అంటాడు.

Mamagaru Today Episode  November 2023 Episode 68 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 68 Highlights

నైట్ ఎం ఎల్ ఎక్కువ అవ్వడమేంట్రా అని చoగయ్య అంటాడు. అది కాదు నాన్న ని నడుముకు రాసే మందు సగమే ఉంది అంటున్నాను అని పాండురంగడు అంటాడు. దేవమ్మ వీడు మసాజ్ చేసేలా లేడు చంపేసేలా ఉన్నాడు రా దేవమ్మ నన్ను కాపాడు అని చoగయ్య అరుస్తాడు. ఏంట్రా పాండురంగ ఏం చేస్తున్నావ్ అంటూ దేవమ్మ  వస్తుంది. అమ్మో అమ్మ వస్తే మందు తాగానని పసిగట్టేస్తుంది అని పాండురంగడు వెళ్ళిపోతాడు. కట్ చేస్తే, గంగా ఇప్పుడే తెలిసింది నాన్న నీకు ఏదో శిక్ష వేశాడు అంట కదా చూసుకోవాలి కదా గంగ అని గంగాధర్ అంటాడు. నిజానికి ఆ నూనె నేను కింద పారబోయలేదండి వసంత అక్క చేసింది అని గంగ అంటుంది. మరి ఇంత అమాయకత్వం అయితే ఎలా గంగా నేను చేయలేదని నువ్వు గట్టిగా చెప్పాల్సింది కదా ఇంత మెత్తటి సుకుమారమైన చేతులు 10 కేజీలు ఎలా దంచుతాయి అని గంగాధర్ అంటాడు. ఆఫ్ కేజీ కూడా దంచలేనండి అని గంగా ఉంటుంది.

Mamagaru Today Episode  November 2023 Episode 68 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 68 Highlights

చెయ్యని తప్పుకు నువ్వు ఎందుకు శిక్ష పడతావు గంగరా అడుగుదాము అని గంగాధర్ వాళ్ళ నాన్నని పిలుస్తాడు. ఏంట్రా గంగాధర్ అలా అరుస్తున్నావ్ ఏంటి అని చంగయ్య అంటాడు. నువ్వు గంగకి అంత పెద్ద శిక్ష ఎలా వేస్తావు అయినా కింద ఎలా జారి పడ్డావు అని గంగాధర్ అంటాడు.శిక్ష వేశాడని చెప్పినా గంగా ఎందుకు జారిపడ్డానో చెప్పలేదా అని చoగయ్య అడుగుతాడు. ఒక మనిషికి అధికారమిస్తే తను ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అనేది తెలిసిపోతుందని పెత్తనం ఇస్తారు, నీకు పెత్తనం ఉంది కదా  ఇంట్లో పెద్దవాడివి అని ఎలా పడితే అలా శిక్షలు వేస్తావా ఏ తప్పు చెయ్యని గంగకు అంత పెద్ద శిక్ష వేశావు కదా మరి నీకు ఏ శిక్ష వేయాలి అని గంగాధర్ అంటాడు. గంగ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా మాటలు మాట్లాడేస్తున్న జాగ్రత్త అని చoగయ్య అంటాడు. గంగకు నువ్వు చేసిన శిక్షకి నీకే శిక్ష వేయాలో గంగే నిర్ణయిస్తుంది అని గంగాధర్ అంటాడు

Related posts

Naga Panchami: జ్వాలా చంప పగలగొట్టిన మోక్ష, మోక్షని బలవంతంగా పెళ్లికి ఒప్పిస్తున్న పంచమి..

siddhu

Manchu Vishnu: తన భార్యకి సూపర్ డూపర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన మంచు విష్ణు… మంచి తెలివైనోడే గా..!

Saranya Koduri

Taapsee: తాప్సి చంప పగలగొట్టిన స్టార్ డైరెక్టర్.. కారణం తెలిస్తే షాక్…!

Saranya Koduri

Senior actress Girija: సీనియర్ యాక్టర్ గిరిజ ఆఖరి రోజుల్లో అంత నరకం అనుభవించిందా?.. బయటపడ్డ నిజా నిజాలు..!

Saranya Koduri

Nindu Noorella Saavasam March 2 2024 Episode 174: అమరేంద్రకు జరిగిన అవమానాన్ని అనుకూలంగా మార్చుకుందా0 మనుకుంటున్న మనోహర్..

siddhu

Ramcharan NTR: చాలా రోజుల తర్వాత ఒకే ఫ్రేమ్ లో రామ్ చరణ్… ఎన్టీఆర్ వీడియో వైరల్..!!

sekhar

Guppedantha Manasu March 2 2024 Episode 1014: వసుధార రిషి ని వెతకడం మొదలు పెడుతుందా లేదా

siddhu

Operation valentine OTT release: ఆపరేషన్ వాలెంటైన్ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫారం ఖరారు.. స్ట్రీమింగ్ అప్పుడే..!

Saranya Koduri

My dear donga teaser release date: టీజర్ డేట్ ను ఖరారు చేసుకున్న ” మై డియర్ దొంగ ” మూవీ టీం.. పోస్టర్ వైరల్..!

Saranya Koduri

Save the tigers 2 OTT release: ఎట్టకేలకు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను ఫిక్స్ చేసుకున్న ” సేవ్ ది టైగర్స్ 2 “… ఎప్పటినుంచి స్ట్రీమింగ్ అంటే..!

Saranya Koduri

Trinayani March 2 2024 Episode 1178: గాయత్రి పాపని మార్చి బుట్టలో రాళ్లుపెట్టిన హాసిని.

siddhu

Paluke Bangaramayenaa March 2 2024 Episode 166: కఠిన కారాగార శిక్ష పడ్డ వైజయంతి, ఆనందంలో మైమరిచిపోయి అభిని హగ్  చేసుకున్న స్వర..

siddhu

Malli Nindu Jabili March 2 2024 Episode 587: వసుంధర మాటలు విని మాలిని గౌతమ్ మీద కేసు పెడుతుందా లేదా?..

siddhu

Gopichand Prabhas: ప్రభాస్ తో సినిమా అంటున్న గోపీచంద్..!!

sekhar

Pro Kabaddi 2024: PKL లో చివరి 6 స్థానాల్లో నిలిచిన ప్రో కబడ్డీ జట్లు ఇవే..!

Saranya Koduri