NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Naga Panchami April 4 2024 Episode 322: ఫణీంద్ర కరాలితో కలిసి ఏం ప్లాన్ చేయబోతున్నాడు.

Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights

Naga Panchami April 4 2024 Episode 322: నాగేశ్వరి తమ మహారాణి విశాలాక్షి చెప్పినట్లుగా నాగదేవతను స్మరిస్తూ ఉంటుంది.నాగదేవత ప్రత్యక్షమవుతుంది ఏంటి నాగేశ్వరి నన్ను పిలవడానికి గల కారణం ఏంటి అని అడుగుతుంది.నాగేశ్వరి అమ్మ నాగదేవత నీకు ప్రణామాలు మన నాగలోకపు యువరాణి పంచమికి ఇంట్లో శత్రువుల తో పాటు బయట ఆ మంత్రగత్తె కరాలి ఆగడాలు ఎక్కువైపోయాయి రోజురోజుకు శత్రువులు పెరిగిపోతున్నారు యువరాణి కడుపులో ఉన్న మన మహారాణి విశాలాక్షిని కాపాడుకోలేనేమో అన్న భయం వేస్తుంది నేను ఖరాలిని ఎదుర్కోవాలి అంటే నాకు శక్తి సరిపోవటం లేదు నా శక్తికి మించిన కార్యాన్ని నాకు అప్పచెప్పారు అందుకు నా శక్తులు సరిపోవడం లేదు అదికాకుండా ఇప్పుడు ఫణింద్ర కూడా నాగలోకం మీద అసహ్యం పెంచుకొని ఇప్పుడు ఆ  దుష్టశక్తి కరాలితో కలిసి మన యువరాణి పంచమి మీద పగ తీర్చుకోవడానికి చూస్తున్నాడు అని చెబుతుంది. నాగదేవత ఆ ఫణీంద్ర అంత దిగజారాడా అంత అవసరమైతే నీకు నీ శక్తులు నేను రెండు రెట్లు ఎక్కువ చేస్తాను నువ్వు ఈ కార్యని విజయవంతం చేయి ఇక ఆ పనింద్రను నేను ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉంటాను అంటూ నాగేశ్వరికి శక్తులు రెండింతలు ఇస్తుంది నాగదేవత.

Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights
Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights

నాగేశ్వరి వస్తూ ఉండగా నాగేశ్వరి దారికి ఫణీంద్ర అడ్డుపడి తన మీద దాడి చేస్తాడు. అది చూసిన నాగదేవత ప్రత్యక్షమై ఫణింద్ర నువ్వు చేస్తున్నది తప్పు నాగేశ్వరి మీద దాడి చేయడానికి నీకు అంత అవసరమే ఏంటి అని అడుగుతుంది. ఫణీంద్ర మాత ఈ నాగేశ్వరి ఊరికే నా మీద పగ పెంచుకొని నాతో దాడికి సిద్ధమయ్యింది మరి అలాంటప్పుడు నేను నాగులోకపు యువరాణి రాజునైయుండి నేను పక్కకు వెళితే బాగోదు కదా అందుకే నేను ప్రతి దాడి చేస్తున్నాను అని అబద్ధం చెబుతాడు ఫణీంద్ర. నాగేశ్వరి లేదు మాత ఈ ఫణీంద్ర అబద్ధం చెబుతున్నాడు నా దారికి అడ్డు వచ్చి నిన్ను చంపి యువరాణి పంచమి మీద పగ తీర్చుకుంటాను అని నా మీద దాడి చేస్తున్నాడు అని చెబుతుంది నాగేశ్వరి. నాగదేవత ఫణీంద్ర నువ్వు చేస్తున్న పని కరెక్ట్ కాదు నువ్వు నాగాలోకానికి మచ్చ తెచ్చి పెట్టేలా ఉన్నావు అని అంటుంది

Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights
Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights

ఫణీంద్ర నేను కాదు మాత మచ్చ తెచ్చింది ఆ యువరాణి మనతోపాటు నాగలోకానికి వస్తాను అని చెప్పి మోక్షను పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే సంసార జీవితాన్ని గడిపి ఇప్పుడు గర్భం ధరించింది అది కాదా మోసం అందుకే నేను తన మీద పగ తీర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అని అంటాడు ఫణీంద్ర.నాగదేవత చూడు ఫణీంద్ర తప్పు చేసిన వారికి శిక్ష నాగ లోకం వేస్తుంది నువ్వు కాదు  అలాగే ఇకనైనా నువ్వు మంచిగా మారి నాగేశ్వర్ కి తోడుగా ఉండి మన మహారాణి భూమి మీదికి వచ్చేదాకా తనకు సహాయంగా ఉండు తర్వాత మహారాణిని నాగులోకం చేర్చేంత వరకు నాగేశ్వరి తో కలిసి పని చెయ్యి అంటుంది నాగదేవత ఫణీంద్ర లేదు మాత నేను ఆ యువరాణిని శిక్షించడం తప్పదు అని అంటాడు నాగదేవత అయితే నా నిర్ణయం విను ఫణింద్ర ఇకమీదట నువ్వు ఈ భూలోకంలోనే ఉండిపో ఇకమీదట నాగేశ్వరి మీద కానీ యువరాణి మీద కానీ ఎలాంటి దుష్ట ప్రయోగం చేసిన నేను ఊరుకోను ఆ మరుక్షణమే నీకు మరణ దండన విధిస్తాను అది మర్చిపోకు అంటుంది నాగదేవత. నాగేశ్వరి చూసావా ఫనీంద్ర ఇకనైనా నీ బుద్ధిని మార్చుకో అంటుంది. ఫణీంద్ర ఇప్పుడు నేను స్వేచ్ఛ జీవిని ఎవరికిండా పనిచేయడం లేదు నాకు నచ్చింది నేను చేస్తాను అని వెళ్ళిపోతాడు ఫణీంద్ర.

Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights
Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights

మోక్ష పంచమిని తీసుకొని ఇంటికి వస్తాడు. వైదేహి మోక్ష ఆగు అని అంటుంది. మోక్ష ఏంటమ్మా అని అడుగుతాడు వైదేహి మీరు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారు పంచమిని ఎటు తీసుకెళ్లావు పంచమి మామూలు మనిషి కాదు ఇప్పుడు నువ్వు బయటికి తీసుకువెళ్లి తిప్పుకు రావడానికి తను కడుపుతో ఉంది బయట తిరగడం అంత మంచిది కాదు అని అంటుంది వైదేహి. పంచమి అయ్యో అత్తయ్య ఆయన నన్ను తీసుకు వెళ్ళలేదు నేనే గుడికి వెళ్లక చాలా రోజులయ్యిందని నేనే తీసుకు వెళ్ళమని చెప్పాను గుడి దగ్గర దింపి మళ్లీ తీసుకొని వస్తున్నాడు ఇందులో మోక్షబాబు తప్పేమీ లేదు అంటుంది పంచమి. వైదేహి అవునా సరే పంచమి నువ్వు వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకొ నేను జ్యూస్ తీసుకొస్తాను అంటుంది. వైదేహి భర్త ఒరేయ్ మోక్ష పంచమికి  మెట్లు ఎక్కడం ఇబ్బంది

Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights
Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights

అవుతుందేమో మీ రూము కింద షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా అని అంటాడు. పంచమి అయ్యో మామయ్య పరవాలేదు నాకు అంతగా ఇబ్బంది అనిపిస్తే నేను మీకు చెబుతాను అప్పుడు మారవచ్చు లెండి అంటుంది పంచమి.జ్వాలా అదేంటి అత్తయ్య అక్కడికి ఏదో పంచమి చాలా కష్టపడి పోయినట్లు మాట్లాడుతున్నారు లోకంలో పిల్లల్ని ఎవరు కనలేదా ఏంటి అని అంటుంది జ్వాల. శబరి ఇదిగో పంచమి నువ్వు గదిలోకి వెళ్ళమ్మా ఎక్కువసేపు బయట ఉండకు నర దిష్టికి నల్లరాయి కూడా పగిలిపోతుందంట నువ్వు త్వరగా లోపలికి వెళ్ళు అంటూ జ్వాలను  చూస్తూ మాట్లాడుతుంది శబరి.

Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights
Naga Panchami Today Episode April 4 2024 Episode 322 highlights

కట్ చేస్తే చిత్ర ఇదేంటి అక్క నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు ప్రపంచంలో ఎవరూ కడుపుతో లేనట్టు ఎవరు పిల్లల్ని కననట్టు పెద్ద  ఫోజ్ కొడుతున్నారు ఏంటి వీళ్లు భార్గవ్ అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు అని అంటాడు. జ్వాలమనకు అర్థమైంది కదామీరు కూడా చూశారు కదా ఆ పంచమి పాము అని మరి పాముకు గుట్ట పోయే బిడ్డ పాము పిల్లే అవుతుంది కదా మనిషి పుడతారా చెప్పు అంటుంది. చిత్ర అవునవును నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అంటుంది. జ్వాల కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఆ పంచమి నిన్న కాక మొన్న వచ్చింది అత్తయ్య ను కొంగున కట్టేసుకుంది చూశారా అత్తయ్య అదంటే ఎలా పడి చేస్తుందో ఒకటి మాత్రం నాకు బాగా అర్థమవుతుంది ఆ పంచమి ఒక పాము అది మీ అందరికీ క్లారిటీ ఉంది కదా కానీ ఆ పంచమి ఏ ప్లాన్ తోటి ఈ ఇంట్లో అడుగు పెట్టింది మోక్షను ఎందుకు చేసుకుంది మనకు అది అనవసరం మనం ఇలాగే ఉంటే ఆఖరికి మన మీద ఏదో ఒక నింద పెట్టి ఇంట్లో నుంచి కాళీ చేతులతో బయటికి గెంటేస్తారు అలా జరగకముందే మనం ఈ ఆస్తిని మన చేతిలోకి వచ్చేలా చూసుకోవాలి అని అంటుంది జ్వాల కుమార్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే జ్వాలాఅంటాడు.జ్వాల మనం చేయవలసిన పని ఏంటో తెలుసా ఆ పంచమి కడుపులో ఉన్న బిడ్డను చంపడం ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఆ పంచమి కడుపు ఆ కడుపు పోగొట్టే ప్రయత్నం చేయాలి అని అంటుంది జ్వాల. అందుకు చిత్ర భార్గవ్ కుమార్ అందరూ ఓకే చెబుతారు

Related posts

Gaami OTT: ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న గామి మూవీ.. 100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ క్రాస్ చేసిన రికార్డ్..!

Saranya Koduri

OTT Hot And Spicy Movies: ఓటీటీలో హాట్ సినిమాలు గా పేరు సంపాదించుకున్న మూవీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Yuva OTT: థియేటర్లలో దుమ్మురేపిన 20 రోజుల అనంతరం ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న కాంతారా హీరోయిన్ మూవీ.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Naga Panchami April 19  2024 Episode 335: వైదేహి పంచమిని అబార్షన్ కి తీసుకు వెళ్తుందా లేదా

siddhu

My Dear Donga OTT: డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోకి వస్తున్న కామెడీ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Ram Pothineni: షాకిస్తున్న రామ్ రెమ్యున‌రేష‌న్‌.. అగ్ర హీరోల‌నే మించిపోతున్నాడుగా!?

kavya N

Family Star OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ ” ఫ్యామిలీ స్టార్ “.. రెండు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్..!

Saranya Koduri

Jithender Reddy Mangli Song: తెలంగాణ నుంచి రిలీజ్ అయిన జితేందర్ రెడ్డి సాంగ్.. హైలెట్ గా నిలిచిన మంగ్లీ వాయిస్..!

Saranya Koduri

Malli Nindu Jabili April 19 2024 Episode 627: గౌతమ్ ని క్షమించమని మల్లి కాళ్ళ మీద పడిందేమో అంటున్న వసుంధర..

siddhu

Kumkuma Puvvu April 19 2024 Episode 2158: అంజలి సంజయ్ ల నిశ్చితార్థం జరుగుతుందా లేదా

siddhu

Madhuranagarilo April 19 2024 Episode 342: రెండోసారి నా మెడలో తాళి కట్టిన వాడు రాధ మెడలో ఎలా కడతాడు అంటున్న రుక్మిణి..

siddhu

Guppedanta Manasu April 19 2024 Episode 1054: దత్తత గురించి మను మహేంద్రను ఎలా నిలదీయనున్నాడు.

siddhu

Karthika Deepam 2 April 19th 2024 Episode: శౌర్య కి కార్తీక్ ని దూరంగా ఉండమన్న దీప.. జ్యోత్స్న ని బాధ పెట్టొద్దు అని కోరిన కాంచన..!

Saranya Koduri

Manamey Teaser: ఆక‌ట్టుకుంటున్న శ‌ర్వానంద్ `మ‌న‌మే` టీజ‌ర్.. ఇంత‌కీ ఆ బుజ్జిబాబు ఎవ‌రంటే?

kavya N

Naa Peru Meenakshi: గప్చిప్ గా పెళ్లి చేసుకుని ఫ్యాన్స్ కి షాక్ ఇచ్చిన బుల్లితెర నటుడు.. ఫొటోస్..!

Saranya Koduri