NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Guppedantha Manasu February 21 2024 Episode  1005: మను మహేంద్ర వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి వెళతాడా లేదా.

Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode  1005 Highlights

Guppedantha Manasu February 21 2024 Episode  1005: ధరణి అయ్యో అదేంటండీ అలా మాట్లాడుతున్నారు మీకు కాఫీ ఇవ్వడానికి వచ్చాను అని అంటుంది. శైలేంద్ర అయితే కాఫీ తెచ్చావా ధరణి అంటాడు ధరణి లేదండి మిమ్మల్ని అడిగి తీసుకువద్దామని వచ్చాను చెప్పండి మీకు కాఫీ కావాలా అని అడుగుతుంది ధరణి శైలేంద్ర నో థాంక్స్ ధరణి నీ కాంప్లిమెంట్స్ కి జోహార్లు ఇక నువ్వెళ్ళు అంటాడు. ధరణి సరేనండీ మిమ్మల్ని ఇక ఎక్కువసేపు ఇబ్బంది పెట్టనులే అంటుంది. దేవయాని ఏ ధరణి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావ్ ఇదిగో వెన్నపూస తీసుకువచ్చి శైలేంద్రకు రాయి అంటుంది. ధరణి సరే అత్తయ్య ఇప్పుడే తీసుకు వస్తాను అలాగే మీ చేతికి కూడా రాస్తాను మీ చేయి కూడా కంది పోయినట్లుగా ఉంది అంటుంది. దేవయాని ఏ ఇద్దరిని ఏంటి వెటకారమా ముందు నువ్వు శైలేంద్రకు రాయి చాలు అంటుంది. ధరణి అలాగే అత్తయ్య అంటూ వెన్నపూస తీసుకువచ్చి శైలేంద్రకు రాస్తుంది ధరణి. శైలేంద్ర అబ్బా ధరణి కాస్త మెల్లిగా రాయి నొప్పిగా ఉంది కానీ అంటాడు.

Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode  1005 Highlights
Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode 1005 Highlights

ధరణి అయ్యో నేను చాలా మెల్లిగా రాస్తున్నానండి కాకపోతే దెబ్బలు బాగా తగిలాయి కదా అందుకే మీకు నొప్పిగా ఉంటుంది అని అవునండి కాలేజీలో ఏం జరుగుతుందో నాకు మీరు చెప్పడం లేదు కదా ఎందుకు అని అంటుంది. శైలేంద్ర ఏంటి ధరణి అన్నీ నీకు చెప్పాలా ఏంటి అయినా నేను చెప్పకపోయినా నీకు అన్ని తెలిసిపోతుంటాయి కదా అని అంటాడు. ధరణి అవునండి కాలేజీకి ఎవరు వచ్చి 50 కోట్లు డొనేషన్ చేసి కాలేజీ మే కాపాడారంట కదా అలాగే ఇప్పుడు అదే పర్సన్ డైరెక్టర్గా కూడా పోస్టు అడిగాడంట కదా అలాగే మీరందరూ ఒప్పుకున్నారు అంట కదా నిజమేనా అని అంటుంది ధరణి. శైలేంద్ర అవును అయితే ఏంటి ధరణి నీకు ఏమైనా జాతకాలు చెప్పడం వచ్చా నువ్వు ఏది చెబితే అదే జరుగుతుంది ఏంటి సరే ఇదిగో నా చేయి చూసి నా ఫ్యూచర్ ఏంటో మొత్తం చెప్పేసేయ్ అంటాడు శైలేంద్ర. ధరణి చి ఊరుకోండి నేను జాతకాలు చెప్పడం ఏంటి ఏదో క్యాజువల్ గా అన్నాను అని అంటుంది. శైలేంద్ర లేదు ధరణి నువ్వు క్యాజువల్ గా అన్న ప్రతి ఒక్క మాట నిజమై వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు నా చేయి చూసి నా జాతకం చెప్పాల్సిందే అని ఇదిగో నా జీవితంలో నేను ఎండిని అయ్యే అదృష్టం ఉందా లేదా అని అడుగుతాడు శైలేంద్ర.ధరణి మీకు ఎండి అయ్యే అదృష్టం లేదండి అంటుంది శైలేంద్ర సరే మరి నా జీవితంలో రిషి గాడు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడా చచ్చాడా చెప్పు అంటాడు.

Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode  1005 Highlights
Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode 1005 Highlights

ధరణి అయ్యో అంత పెద్ద మాట ఎలా అంటున్నారు అండి రిషి బ్రతికే ఉన్నాడు మీ జీవితంలో రిషి చేయవలసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి మిమ్మల్ని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తాడు రిషి అని అంటుంది ధరణి. శైలేంద్ర సరేనా ఆయుషు రేఖ చెప్పు నాకు నేను ఇంకా ఎన్ని ఇల్లు బ్రతుకుతాను అని అంటాడు ధరణి అయ్యో మీరు ఇప్పుడు ఎలా చస్తారు అండి మీ ఆయుష్ గట్టిగానే ఉంది కానీ మీ అదృష్టమే చాలా దరిద్రంగా ఉంది అని అంటుంది ధరణి. శైలేంద్ర సరే చెప్పిన కాడికి చాల్లేగాని ఇక వెళ్ళిపో అంటాడు ధరణి ఇదే మరి నాతో కావలసినంత చెప్పించుకొని ఇప్పుడు వెళ్ళిపో అని కసురుకుంటున్నారు అందుకే నేను బుంగమూతి పెట్టాను అంటుంది ధరణి. శైలేంద్ర పైగా నాకు ఇదొక ఆఫర్ కూడా ఉందా ధరణి నీ బుంగమూతి సరే ప్రేమగా చెబుతున్నాను ఇక వెళ్ళండి శ్రీమతి గారు అంటాడు శైలేంద్ర. ధరణి అది ఇప్పుడు చాలా బాగా నచ్చింది అంటూ వెళ్ళిపోతుంది ధరణి.

Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode  1005 Highlights
Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode 1005 Highlights

కట్ చేస్తే రాజీవ్ శైలేంద్ర కి ఫోన్ చేసి పిలిపిస్తాడు. శైలేంద్ర రాజీవ్ దగ్గరికి వచ్చి ఏంటి రాజువ్ ఏంటి విషయం రమ్మని ఫోన్ చేసావ్ అని అడుగుతాడు. రాజు ఏంటి భయ్యా నీ ఎండి సీటు ఎక్కడ వరకు వచ్చింది మళ్ళీ ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నావా వదిలేసావా అని అంటాడు. శైలేంద్ర చూడు బ్రో నీకు ఏమి తోచకపోతే ఒక పని చెయ్యి నువ్వే వసుధారని తీసుకెళ్లి పో లేదంటే ఆ మను గాడిని అడ్డు తొలగించు అని అంటాడు శైలేంద్ర.రాజీవ్ ఏంటి బ్రో నీవల్ల కాలేదని ఆ పని నాతోనే చేయించుదామని అనుకుంటున్నావా అని అంటాడు. శైలేంద్ర ఏంటి చేయవా మా అమ్మ నీ గురించి పెద్ద కోతలు కోసింది కదా మరి ఇప్పుడు ఆ ఆ మను గాడిని అడ్డు తొలగించి నీ మరదలు వసుధారని తీసుకు వెళ్ళమని చెబుతున్నాను కదా ఇంకేంటి ఆ పని ఏదో త్వరగా చేసేస్తే నాకు ఎండి సీటు నీకు నీ మరదలు దక్కుతుంది కదా అని అంటాడు శైలేంద్ర. రాజువ్ సరే బ్రో నీ వల్ల కాదని ఒప్పేసుకుంటున్నట్లే కదా సరే నేను చూసుకుంటాను అని అంటాడు రాజువ్.

Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode  1005 Highlights
Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode 1005 Highlights

కట్ చేస్తే మహేంద్ర మను దగ్గరికి వచ్చి మను గారు మీరు ఎవరు మీ గురించి తెలుసుకోవచ్చా అలాగే నీకు అనుపమకి ఉన్న మధ్య సంబంధమేంటి మీకు ఇద్దరికీ ముందు నుంచే పరిచయం చెప్పండి అని అడుగుతాడు మహేంద్ర. మను అదేంటి సార్ అలా అడిగారు మరి ఇదే ప్రశ్న అనుపమ మేడంని అడగకపోయారా అని అంటాడు. మహేంద్ర అడిగాను మను కాని అనుపమ ఏమి సమాధానం చెప్పలేదు అని అంటాడు. మను అయితే మేడం చెప్పలేదు అంటే ముందు ముందు మీకే తెలుస్తుంది అని కదా అర్థం ఏమంటారు అని అంటాడు. మహేంద్ర సరే మనం నాకు ఏమి చెప్పనవసరం లేదులే కానీ ఈరోజు సాయంత్రం మా ఇంటికి భోజనానికి రావాలి అని అంటాడు. మను అదేంటి సార్ ఏమైనా స్పెషలా అని అంటాడు మహేంద్ర అదేం లేదు మనం మీరు మా కాలేజీ నీ కాపాడినందుకు నేను ఇది మా చిన్న ఆతిథ్యం అనుకొని స్వీకరించు అందుకే ఖచ్చితంగా నువ్వు మా ఇంటికి భోజనానికి రావాలి అని అంటాడు

Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode  1005 Highlights
Guppedantha Manasu Today Episode February 21 2024 Episode 1005 Highlights

మనం సరే సరే వస్తాను అని అంటాడు.అనుపమ వాళ్ల పెద్దమ్మకు ఫోన్ చేస్తుంది. అనుపమ వాళ్ళ పెద్దమ్మ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి చెప్పు అనుపమ ఏంటి విశేషాలు అని అడుగుతుంది. అనుపమ ఏంటి విశేషాలు ఏముంటాయి నువ్వు పంపించావు కదా వాడివే విశేషాలు ఉంటాయి ఇంకేముంటాయి అని అంటుంది అనుపమ. అనుపమ వాళ్ళ పెద్దమ్మ అదేంటి అనుపమ అలా మాట్లాడుతున్నావ్మను గురించి ఏం విశేషాలు ఉంటాయి చెప్పు అని అంటుంది.అనుపమ వాడు కాలేజీకి 50 కోట్లు ఇచ్చే కాలేజీని కాపాడాడు అదే కాక నేను ఏమి ఆశించడం లేదని చెప్పి ఇప్పుడు నాకు డైరెక్టర్ గా పోస్ట్ కావాలని కాలేజీలో డైరెక్టర్ పోస్టుఅడిగి మరీ తీసుకున్నాడు కుర్చీ వేసుకుని కూర్చున్నాడు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందో అని నాకు భయంగా ఉంది అని అంటుంది అనుపమ

Related posts

Game Changer: “గేమ్ చేంజర్” విడుదలపై ఎట్టకేలకు క్లారిటీ ఇచ్చిన రామ్ చరణ్..!!

sekhar

Ram Charan: రామ్ చరణ్ కి డాక్టరేట్ రావటంతో చిరంజీవి ఎమోషనల్..!!

sekhar

Bigg Boss Telugu Season 8: బిగ్ బాస్ సీజన్ 8 లోకి వెళ్ళనున్న కార్తీక్.. ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చి పడేస్తూ వీడియో..!

Saranya Koduri

Jaram OTT Release: ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు వచ్చేసిన మరో సర్వైవల్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Om Bheem Bush OTT Response: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న హర్రర్ మూవీ… తొలిరోజే రికార్డులు క్రియేట్..!

Saranya Koduri

Rama Ayodhya: అయోధ్య రామ మందిరంపై రూపొందిన తెలుగు మూవీ.. డైరెక్ట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్..!

Saranya Koduri

The Mother First Review: ది మదర్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

Saranya Koduri

Mamagaru April 13 2024 Episode 185: గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం గంగ ఇచ్చిన డబ్బులు గంగాధర్ చూసుకుంటాడా లేదా.

siddhu

Kumkuma Puvvu April 13 2024 Episode 2154: శాంభవి గారి నిర్ణయానికి అంజలి ఒప్పుకుంటుందా లేదా.

siddhu

Guppedanta Manasu April 13 2024 Episode 1049: రాజీవ్ వేసిన ప్లానులో వసుధార చిక్కుకుంటుందా లేదా.

siddhu

Karthika Deepam 2 April 13th 2024 Episode: దీప ను ఆకాశానికి ఎత్తేసిన సుమిత్ర కుటుంబం.. పెటాకులు అయినా జ్యోత్స్న – కార్తీక్ల‌ పెళ్లి..!

Saranya Koduri

Swathi Chinukulu: స్వాతి చినుకులు ఫేమ్ శ్రావణి భర్త ఎవరో తెలుసా..!

Saranya Koduri

Nindu Noorella Savasam: నటనలో ఆరితేరిన సీరియల్ యాక్టర్ పల్లవి గౌడను టీవీ పరిశ్రమ ఎందుకు బ్యాన్ చేసింది..?

Saranya Koduri

Savitri: మాతృదేవత సినిమా హిట్ అయిన అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన సావిత్రి.. ఎందుకు..?

Saranya Koduri

Indraja: సినీ యాక్టర్ ఇంద్రజ ని హీరోయిన్గా ఎదగనివ్వకుండా ఆపిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా..!

Saranya Koduri