NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Mamagaru Episode 65: గంగ ఇంట్లో ఆన్లైన్ జాబ్ చేయడం కోసం గంగాధర్ లాప్టాప్ తెస్తాడు. గంగ ఇంట్లో వాళ్లకు తెలియకుండా జాబ్ చేస్తుందా లేదా..

Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights

Mamagaru Episode 65:  ఏమండీ త్వరగా వెళ్లి రండి డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ కి చలానా కట్టి తీసుకురావాలి అని గంగ అంటుంది. గంగ రైస్ మిల్లులో పని చేసి అట్నుంచి అంటే వేరే పనికి వెళ్లాలి ఈరోజు కుదరదు రేపు వెళ్దామని గంగాధర్ అంటాడు. డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ కంటే నీకు ముఖ్యమైన పని ఏముందండి అని గంగ అంటుంది. గంగ ఇప్పుడు దాని గురించి వదిలేయి రేపు చూద్దాం దాని సంగతి అంటూ గంగాధర్ వెళ్ళిపోతాడు. కట్ చేస్తే, అంజమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి అప్పిచ్చిన అతను వచ్చి వెంకట్రావు లేడా అమ్మ అని అడుగుతాడు. లేడు అన్నయ్యగారు ఏంటో చెప్పండి నేను మాట్లాడతాను అని అంజమ్మ అంటుంది. ఏముందమ్మా చెప్పేది తీసుకున్న అప్పు ఎప్పుడు కడతారు అని అతను అంటాడు.

Mamagaru Today Episode November  2023 Episode 65 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights

అన్నయ్యగారు ఆయన ఒంట్లో ఆరోగ్యం బాగోలేదు కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడండి  కొంచెం టైం కావాలి అని అంజమ్మ అంటుంది.  ఇంకేంత టైం కావాలమ్మా ఇన్ని రోజులు అవుతుంది అసలు అప్పు తీరుస్తారా లేదా అని అతను అంటాడు. అన్నయ్యగారు నీ డబ్బు ఎక్కడికి పోద్దండి త్వరలోనే ఇచ్చేస్తాము అని అంజమ్మ అంటుంది. వీళ్లు ఇచ్చేలా లేరు గంగని కలిసి మాట్లాడాలి అని అతను వెళ్ళిపోతాడు. కట్ చేస్తే, ఏరా పుత్రుడు లారా ఈరోజు జీతాలు వచ్చే టైం కదా జీతాలు వచ్చాయా డబ్బులు ఇవ్వండి అని చoగయ్య అంటాడు. పాండురంగడు ఈనెల ఎక్కువ జీతం వచ్చింది నాన్న 2000 ఎక్కువ ఇస్తున్నాను తీసుకోండి అని అంటాడు.

Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights

ఏరా ప్రథమ పుత్ర నీ జీతం ఏది అని చOగయ్య అంటాడు. నాన్న నేను కూడా కొంచెం డబ్బు ఎక్కువ ఇస్తున్నాను ఈ నెల నుంచి ఎక్కువ ఇవ్వమన్నారు కదా అని సుధాకర్ ఇస్తాడు. ఒరేయ్ గంగాధరం అందరూ డబ్బులు ఇస్తుంటే నీకు కనిపించట్లేదా నీ జీతం ఎక్కడ రా అని అంటాడు చOగయ్య. నాన్న ఈ నెల జీతం రాలేదు వచ్చేనెల ఇస్తానని చెప్పారు అని గంగాధర్ అంటాడు. అదేంట్రా ఇప్పుడే నీకు పెళ్లి అయ్యి 15 రోజులు అవుతుంది పనికి సరిగ్గా వెళ్ళావా లేదా వాళ్ళు ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వనన్నారు వాళ్లకు ఫోన్ చెయ్ నేను మాట్లాడుతాను అని చoగయ్య అంటాడు. నువ్వు ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే వాళ్లు ఇంకోసారి నాకు పని కూడా ఇవ్వరు నాన్న ఎలాగో అలా ఆ డబ్బులు వసూలు చేసి ఈనెల వచ్చే నెల ఒకటేసారి ఇస్తాను అని గంగాధర్ అంటాడు. ఏరా శ్రీకాంత్ నీ నెల జీతం ఏది అని చoగయ్య అంటాడు. ఈ నెల ది వచ్చే నెలది కలిపి ఇచ్చేస్తున్నాను అని శ్రీకాంత్ ఇస్తాడు.రేయ్ గంగాధర్ చూసి నేర్చుకోరా నీకంటే చిన్నవాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళు ఎలా సంపాదిస్తున్నారు

Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights

నువ్వు పని చేసిన డబ్బులు అడగ లేకపోతే  ఎప్పుడురా బాగుపడతావ్,నీ వయసులో ఉండగా నేను ఎలా డబ్బు సంపాదించే వాడినో తెలుసా, అయినా ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకులే నీ భార్య ముందు నిన్ను తిడితే చిన్నతనం అయిపోతావు కానీ వచ్చే నెల ఇలా చేస్తే బాగోదు ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అవుతాను కానీ డబ్బు దగ్గర మాత్రం కాండ్ర అని చంగయ్య అంటాడు. గంగాధర్ ని వాళ్ళ మామయ్య తిడుతుంటే గంగకి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్లిపోతుంది. చూడండి అందరూ ఇదే లెక్క ప్రకారం వచ్చే నెలకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ నెల నుంచి ఒక మనిషి పెరిగింది కాబట్టి డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఖర్చు తక్కువ పెట్టాలి అని చంగయ్య అంటాడు. కట్ చేస్తే,ఏంటి గంగ నాన్న అన్న దానికి బాధపడుతున్నావా నాన్న ఎప్పుడూ అలాగే మాట్లాడతాడు ఆయన గురించి పట్టించుకోకు గంగ అని గంగాధర్ అంటాడు. పట్టించుకోకుండా ఎలా ఊరుకుంటానండి నిన్ను అంతలా ఆ మాటలు అంటుంటే నేను తట్టుకోలేక పోయాను ఎందుకు ఆయనను అలా తిడుతున్నావని అడగాలనిపించింది కానీ చిన్నదాన్ని అడిగితే బాగోదని ఊరుకున్నానండి అని గంగ అంటుంది.

Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights

 

ఇవన్నీ కాదు గంగ ఎప్పుడు మనకు ఇంట్లో ఉండే సమస్యలే కదా, నీకు మీ ఫ్రెండ్ ఏదో ఆన్లైన్ లో జాబ్ ఉందని చెప్పింది కదా అది చేయడానికి లాప్టాప్ తీసుకొచ్చాను తీసుకో అని గంగాధర్ అంటాడు. డబ్బులు రాలేదని మామయ్యతో అన్నారు లాప్టాప్ ఎలా తెచ్చారండి అని గంగా అంటుంది. గంగా జీతం రాలేదని నాన్నకు అబద్ధం చెప్పాను ఆ డబ్బుతో ఈ లాప్టాప్ తెచ్చాను నువ్వు దీన్ని ఉపయోగించే ఆన్లైన్ జాబ్ చెయ్యి అని గంగాధర్ అంటాడు. ఇంట్లో వాళ్లకి తెలియకుండా ఎలాగండి జాబ్ చేసేది, శ్రీలత అక్కకి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే మామయ్య గారు వద్దన్నాడు అక్క ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను వాళ్లకి తెలియకుండా ఆన్లైన్ లో జాబ్ చేస్తే అక్క వాళ్ళు బాధపడతారు వాళ్లు ఒప్పుకుంటే చేస్తాను లేదంటే చేయనండి అని గంగ అంటుంది. అయితే ఒకసారి వదిన వాళ్ళని అడిగి చూడు గంగ ఏమంటారో అని గంగాధర్ అంటాడు. ఇవన్నీ నేను చూసుకుంటాను కానీ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ఎప్పుడు తెస్తారండి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒకరికింద పని చేయడం నాకు ఇష్టం లేదండి మీరు బిజినెస్ పెట్టి గొప్ప వాళ్ళు కావాలి అనేదే నా కోరిక అని గంగ అంటుంది.

Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights
Mamagaru Today Episode November 2023 Episode 65 Highlights

గంగ ఇప్పుడు దాని గురించి వదిలేయ్ మీ ఇంట్లో వాళ్లకు ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో డబ్బు లేక జాబ్ చేస్తే వాళ్లకు ఎంతో కొంత ఆసరా తాగుతావు అని గంగాధర్ అంటాడు. థాంక్స్ అండి మా ఇంట్లో వాళ్ల గురించి ఆలోచిస్తున్నందుకు అని గంగ ఎమోషన్ అవుతుంది. గంగ ఇలా ఎమోషన్ అవ్వకు నాకు బాధగా ఉంటుంది ఒక్కసారి నవ్వు అని గంగాధర్ అంటాడు. గంగ సిగ్గు పడుతు గంగాధర్ ని కౌగిలించుకుంటుంది. కట్ చేస్తే, పాండురంగడు చoగయ్య దగ్గరికి వెళ్లి నన్ను ఆశీర్వదించండి నాన్న అని అంటాడు. ఏంట్రా పాండురంగ ఏం జరిగింది నీకేం కావాలి నా కాళ్ళ మీద పడుతున్నావు డబ్బు కాకుండా ఇంకా ఏదైనా అడుగు రా ఇస్తాను అని చoగయ్య అంటాడు. నాన్న నాకు డబ్బులు ఏమి మీరు ఇవ్వక్కర్లేదు నేనే నీకు డబ్బులు వచ్చే ప్లాన్ చెప్తాను రండి అని పాండురంగడు అంటాడు. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా డబ్బు వస్తే ఎందుకు కాదంటాను రా పదా అని చoగయ్య అంటాడు…

Related posts

Naga Panchami: జ్వాలా చంప పగలగొట్టిన మోక్ష, మోక్షని బలవంతంగా పెళ్లికి ఒప్పిస్తున్న పంచమి..

siddhu

Manchu Vishnu: తన భార్యకి సూపర్ డూపర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన మంచు విష్ణు… మంచి తెలివైనోడే గా..!

Saranya Koduri

Taapsee: తాప్సి చంప పగలగొట్టిన స్టార్ డైరెక్టర్.. కారణం తెలిస్తే షాక్…!

Saranya Koduri

Senior actress Girija: సీనియర్ యాక్టర్ గిరిజ ఆఖరి రోజుల్లో అంత నరకం అనుభవించిందా?.. బయటపడ్డ నిజా నిజాలు..!

Saranya Koduri

Nindu Noorella Saavasam March 2 2024 Episode 174: అమరేంద్రకు జరిగిన అవమానాన్ని అనుకూలంగా మార్చుకుందా0 మనుకుంటున్న మనోహర్..

siddhu

Ramcharan NTR: చాలా రోజుల తర్వాత ఒకే ఫ్రేమ్ లో రామ్ చరణ్… ఎన్టీఆర్ వీడియో వైరల్..!!

sekhar

Guppedantha Manasu March 2 2024 Episode 1014: వసుధార రిషి ని వెతకడం మొదలు పెడుతుందా లేదా

siddhu

Operation valentine OTT release: ఆపరేషన్ వాలెంటైన్ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫారం ఖరారు.. స్ట్రీమింగ్ అప్పుడే..!

Saranya Koduri

My dear donga teaser release date: టీజర్ డేట్ ను ఖరారు చేసుకున్న ” మై డియర్ దొంగ ” మూవీ టీం.. పోస్టర్ వైరల్..!

Saranya Koduri

Save the tigers 2 OTT release: ఎట్టకేలకు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను ఫిక్స్ చేసుకున్న ” సేవ్ ది టైగర్స్ 2 “… ఎప్పటినుంచి స్ట్రీమింగ్ అంటే..!

Saranya Koduri

Trinayani March 2 2024 Episode 1178: గాయత్రి పాపని మార్చి బుట్టలో రాళ్లుపెట్టిన హాసిని.

siddhu

Paluke Bangaramayenaa March 2 2024 Episode 166: కఠిన కారాగార శిక్ష పడ్డ వైజయంతి, ఆనందంలో మైమరిచిపోయి అభిని హగ్  చేసుకున్న స్వర..

siddhu

Malli Nindu Jabili March 2 2024 Episode 587: వసుంధర మాటలు విని మాలిని గౌతమ్ మీద కేసు పెడుతుందా లేదా?..

siddhu

Gopichand Prabhas: ప్రభాస్ తో సినిమా అంటున్న గోపీచంద్..!!

sekhar

Pro Kabaddi 2024: PKL లో చివరి 6 స్థానాల్లో నిలిచిన ప్రో కబడ్డీ జట్లు ఇవే..!

Saranya Koduri