NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Mamagaru April 4 2024 Episode 178: శ్రీ లక్ష్మీ పాండు  వెళ్ళిపోతే మీకు మాకు సంబంధం లేదని పిండం వదిలేస్తా అంటున్న చంగయ్య..

Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights

Mamagaru April 4 2024 Episode 178: మనం ఇంట్లో నుంచి రావడమే అమ్మకి పెద్ద బాధ ఇప్పుడు పాండు అన్నయ్య శ్రీలక్ష్మి వదిన వెళ్ళిపోతే తను తట్టుకోలేదు ఎలాగైనా సరే వాళ్ళని ఆపాలి అని గంగాధర్ అంటాడు. సరేనండి నేను అక్క తో మాట్లాడుతాను మీరు డ్యూటీ కి వెళ్ళండి అని గంగ గంగాధర్ ని పంపిస్తుంది. గంగ శ్రీలక్ష్మి కి ఫోన్ చేసి మనం కలుద్దామా అక్క అని అంటుంది. నీతో నేను కూడా మాట్లాడాలి గంగ అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. గంగ ఫోన్ చేసింది చంగయ్య వింటాడు. వాళ్లేం మాట్లాడుకుంటారు వినాలి అని అనుకుంటాడు చంగయ్య. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights
Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights

ఏంటక్కా ఇది ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాను అన్నారు అంట అని గంగ అంటుంది. నీకు తెలియందేముంది గంగ మామగారు డబ్బులు ఉన్నప్పుడే  పిసినారు తనం చూపించాడు ఇప్పుడు విశ్వరూపం చూపిస్తున్నాడు పిల్లలు టీలకు టిఫిన్లు కూడా ఎదురుచూడాల్సి వస్తుంది వాళ్ల మొహం చూడలేక ఏదో నాలుగు రోజులు కడుపునిండా తింటారని మా నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచి వచ్చాను దానికి ఆయన పెద్ద గొడవ చేసి నన్ను ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపొమ్మన్నాడు అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. అక్క మేమిద్దరం వేరుగా వెళ్లిపోయి సంతోషంగా ఉన్నామా బాధపడుతూ ఉన్నాం అందరితో కలిసి ఉంటే ప్రేమలు ఉంటాయి అని గంగ నచ్చచెప్తుంది. పర్వాలేదు గంగ ఇబ్బంది పడ్డా సరే పిల్లలకి చెరొక ఉద్యోగం చేసుకొని కడుపునిండా తిండి పెడతాం అంతేకానీ ఆ ఇంట్లో ఇక ఉండలేము మీ మంత్ట మేము వెళ్లిపోవట్లేదు కదా గంగ వెళ్లిపొమ్మంటేనే వెళ్ళిపోతున్నాం అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. వాళ్ళిద్దరూ ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు కానీ ఏమి వినపడట్లేదు అని చంగయ్య కారు చాటు నుంచి చూస్తూ ఉంటాడు. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights
Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights

గంగాధర్ ఒక బిల్డింగ్ దగ్గరికి కరెంట్ పని చేయడానికి వెళ్తాడు. అక్కడే పవన్ ఫ్రెండ్స్ తో మందు తాగుతూ పేకాట ఆడుతూ ఉంటాడు. గంగాధర్ ని చూసినా పవన్ కర్రె శీను భలేగా పిలిచావు రా నన్ను మీరు పేకాడుకోండి నేను వేరే ఆట ఆడుతాను అంటూ పవన్ గంగాధర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఏ హీరో నువ్వు పైనున్నావు నేను కింద ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నావా ఈ బిల్డింగ్ ఎవరిదో తెలుసా నా ఫ్రెండ్ ది నా ఫ్రెండ్ కి పనోడివైతే నాకు పనోడివే కదా పనోడివి పనోడిలా ఉండు ఈ పవన్ తో పెట్టుకోకు అని గంగాధర్ ఎక్కిన నిచ్చన పట్టుకొని ఊపుతూ ఉంటాడు పవన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. గంగాధర్ ఎలాగో అలా కిందికి దిగుతాడు. ఎ హీరో నువ్వు పనోడివి పనోడిలా ఉండు నువ్వు హీరో అవ్వాలని చూస్తే ఈ పవన్ విలన్ అవుతాడు అప్పుడు నీకే ప్రాబ్లం రేయ్ కర్రీ శీను మికు అందరికీ ఆకలి వేస్తుందా అని పవన్ అంటాడు. మాకు ఎవరికీ ఆకలి వేయట్లేదు అని వాళ్ళు అంటారు. ఓ మీ ఆవిడ వంట చేసి పంపిందా అయితే మీ ఆవిడ చేతి దెబ్బ  తిన్నాను ఇప్పుడు మీ ఆవిడ చేతి వంట తింటాను అందంగా ఉన్న అమ్మాయిలు వండితే బాగా రుచిగా ఉంటాయంట అంటూ గంగాధర్ టిఫిన్ ఓపెన్ చేసి తింటూ ఆహా ఎంత కమ్మగా ఉందో అంటూ తింటూ ఉంటాడు పవన్.  ఇంతలోవాళ్ళ నాన్న నా ఫోన్ చేసి ఎక్కడ చచ్చావ్ రా అని అంటాడు. వస్తున్నాను నాన్న అని పవన్ ఏ గంగాధర్ మా నాన్న ఫోన్ చేశాడు కాబట్టి బ్రతికి పోయావు అంటూ వెళ్ళిపోతాడు. గంగాధర్ కోపం వచ్చినా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో మౌనంగా ఉండిపోతాడు. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights
Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights

గంగ శ్రీలక్ష్మిని కలిసి ఏం మాట్లాడింది ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళపొమ్మని చెప్పిందా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు చంగయ్య. ఇంతలో దేవమ్మ ఫోన్ చేసి ఏమండీ ఎక్కడున్నారు? పొద్దున శ్రీలక్ష్మి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళొద్దంటే మెత్తబడింది కానీ ఇప్పుడు బయటికి వెళ్లి వచ్చాక వెళ్లిపోతానని కరాకండిగా తెగేసి చెప్తుంది ఏమైందో ఏమో అర్థం కావట్లేదు అని అంటుంది. నువ్వు కంగారు పడకు దేవమ్మ నేను వచ్చాక మాట్లాడుతానులే అని చంగయ్య ఫోన్ కట్ చేస్తాడు. ఇదంతా గంగే ప్లాన్ చేసింది అని చంగయ్య గంగ వాళ్ళ ఆఫీస్ కి వెళ్తాడు. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights
Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights

గంగ గంగ అంటూ లోపలికి వస్తాడు చంగయ్య. మామగారు మీరేంటి ఇక్కడ అని గంగ అంటుంది. నీకు అసలు బుద్ధుందా నువ్వు అసలు మనిషివేనా నువ్వు ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయావని పాండుని శ్రీలక్ష్మి కూడా ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపొమ్మంటావా అని చంగయ్య అంటాడు. మామగారు ఇది ఆఫీస్ బయటికి వెళ్లి మాట్లాడుకుందామా మామగారు నేను కలపాలనే చూశాను విడగొట్టాలని ఎందుకు చేస్తాను అని గంగ అంటుంది. ఆపు నీ మాటలు పొద్దున నువ్వు శ్రీలక్ష్మికి ఉపదేశించడం అంతా విన్నాను దారిన పోయే దరిద్రాన్ని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను నువ్వు వచ్చాకే మా ఇంట్లో అన్ని గొడవలు అని నిన్ను బయటికి వెళ్ళగొడితే నా మీద పగ తీర్చుకోవడం కోసం శ్రీ లక్ష్మీ పాండు ని ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపొమ్మని చెప్తావా అని చంగయ్య అంటాడు.ఇంతలో వాళ్ళ సార్ వచ్చి ఎవరు నువ్వు ఏంటి న్యూసెన్స్ అని అంటాడు. నేను అదే చెప్తున్నాను ఏంటి న్యూషన్స్ ఒక కోడలుగా పనికిరానిది ఒక కూతురుగా పనికిరానిది ఒక భార్యగా పనికిరానిది ఒక ఉద్యోగినిగా ఎలా పనికొస్తుంది చూడు గంగ పాండు శ్రీలక్ష్మి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతే మీకు మాకు సంబంధం తెగిపోయినట్టే మీకు మాతో సంబంధం లేదని పిండం వదిలేస్తాను అంటూ చంగయ్య కోపంగా వెళ్ళిపోతాడు. ఏంటి గంగ ఆఫీసులో ఈ చీప్ గా గొడవలు నీకు సేమ్ అనిపించట్లేదా అంటూ వాళ్ళ సార్ వెళ్ళిపోతాడు. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights
Mamagaru Today Episode April 4 2024 Episode 178 highlights

ఏంటి శ్రీలక్ష్మి ఇప్పుడు కొత్తగా వెళ్ళిపోతున్నావ్ ఇన్నాళ్లు గొడవలు జరగలేదా సర్దుకు పోలేదా ఆ మాత్రానికి వెళ్లిపోవాలా అని దేవమ్మ అంటుంది. ఇన్నాళ్లు గొడవలు మాత్రమే అయ్యాయి అత్తయ్య అవమానం జరగలేదు కదా అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది..

Related posts

Gaami OTT: ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న గామి మూవీ.. 100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ క్రాస్ చేసిన రికార్డ్..!

Saranya Koduri

OTT Hot And Spicy Movies: ఓటీటీలో హాట్ సినిమాలు గా పేరు సంపాదించుకున్న మూవీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Yuva OTT: థియేటర్లలో దుమ్మురేపిన 20 రోజుల అనంతరం ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న కాంతారా హీరోయిన్ మూవీ.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Naga Panchami April 19  2024 Episode 335: వైదేహి పంచమిని అబార్షన్ కి తీసుకు వెళ్తుందా లేదా

siddhu

My Dear Donga OTT: డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోకి వస్తున్న కామెడీ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Ram Pothineni: షాకిస్తున్న రామ్ రెమ్యున‌రేష‌న్‌.. అగ్ర హీరోల‌నే మించిపోతున్నాడుగా!?

kavya N

Family Star OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ ” ఫ్యామిలీ స్టార్ “.. రెండు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్..!

Saranya Koduri

Jithender Reddy Mangli Song: తెలంగాణ నుంచి రిలీజ్ అయిన జితేందర్ రెడ్డి సాంగ్.. హైలెట్ గా నిలిచిన మంగ్లీ వాయిస్..!

Saranya Koduri

Malli Nindu Jabili April 19 2024 Episode 627: గౌతమ్ ని క్షమించమని మల్లి కాళ్ళ మీద పడిందేమో అంటున్న వసుంధర..

siddhu

Kumkuma Puvvu April 19 2024 Episode 2158: అంజలి సంజయ్ ల నిశ్చితార్థం జరుగుతుందా లేదా

siddhu

Madhuranagarilo April 19 2024 Episode 342: రెండోసారి నా మెడలో తాళి కట్టిన వాడు రాధ మెడలో ఎలా కడతాడు అంటున్న రుక్మిణి..

siddhu

Guppedanta Manasu April 19 2024 Episode 1054: దత్తత గురించి మను మహేంద్రను ఎలా నిలదీయనున్నాడు.

siddhu

Karthika Deepam 2 April 19th 2024 Episode: శౌర్య కి కార్తీక్ ని దూరంగా ఉండమన్న దీప.. జ్యోత్స్న ని బాధ పెట్టొద్దు అని కోరిన కాంచన..!

Saranya Koduri

Manamey Teaser: ఆక‌ట్టుకుంటున్న శ‌ర్వానంద్ `మ‌న‌మే` టీజ‌ర్.. ఇంత‌కీ ఆ బుజ్జిబాబు ఎవ‌రంటే?

kavya N

Naa Peru Meenakshi: గప్చిప్ గా పెళ్లి చేసుకుని ఫ్యాన్స్ కి షాక్ ఇచ్చిన బుల్లితెర నటుడు.. ఫొటోస్..!

Saranya Koduri