NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Prema Entha Madhuram February 10 2024 Episode 1175: పేర్లు చెప్పి లోపలికి రమ్మంటున్న పిల్లలు, నేను నా భార్య రాదా వచ్చాము అంటున్న ఆర్య..

Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights

Prema Entha Madhuram February 10 2024 Episode 1175: ఆర్య పిల్లల దగ్గరికి వెళ్లి నేనే మీ నాన్నని అని అంటాడు. మాకు తెలుసు నాన్న అని పిల్లలు అంటారు. ఎలా తెలుసు అని ఆర్య అంటాడు. అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు మీ పెళ్లి ఫోటోలు చూశాము అని అక్కి చెబుతుంది. మమ్మల్ని కలపడం కోసం మీరు ఇంత బాధని భరించి మా కోసం ఇంత కష్టపడ్డారా అని అను అంటుంది. ఇదంతా మా మనవడు మనవరాలు పుణ్యం అని పద్దూపొంగిపోతుంది. ఇంత బాధని భరించి నీకోసం పరితపించారు అంటే ఆర్య సార్ కి తగ్గ వారసులు అనిపించుకున్నారు అని సుబ్బు అంటాడు. మి ప్రేమ గొప్పది కాబట్టే ఈ పెళ్లి బంధంతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలిపాడు అని పద్దు అంటుంది. సార్ నేనే అను అని మీకు తెలియదు కదా మరి తళ్ళి ఎలా కట్టారు అని అను అంటుంది. అను నువ్వు పెళ్లి పీటల మీద కూసున్నప్పుడే నువ్వే అను అని నాకు తెలిసింది అని ఆర్య అంటాడు. ఎలా సార్ అని అను అడుగుతుంది. జెండే ఫోన్ చేసి కెనడా నా ఫోటో గీశాడు అని చెప్పాడు, అలాగే డిఎన్ఏ రిపోర్టులో కూడా పిల్లలది నాది బ్లడ్ ఒకటే అని తేలిపోయింది వాళ్ళిద్దరూ కమలా పిల్లలని తేలిపోయింది అని జెండి నాకు చెప్పాడు. వెంటనే నీతో మాట్లాడి ఈ దాత క్లియర్ చేసుకోవాలి

Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights

అనుకున్నాను కానీ సూర్య ఫ్యామిలీకి లేని పోనీ డౌట్లు వస్తాయని సైలెంట్ గా ఊరుకున్నాను నిజం చెప్పాలంటే నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను అని ఆర్య అను నీ పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకుంటాడు. అది చూసి పద్దు సుబ్బు  ఆనందానికి అవధులు లేవు. కట్ చేస్తే,అమ్మ ఎక్కడున్నారు అర్జెంటుగా మీకో శుభవార్త చెప్పాలి అని అని రాజ్ జెండే వాళ్ళ అమ్మని పిలుస్తారు. అమ్మ దాదా వదినమ్మ కలిసిపోయారా అమ్మ అని నిరాజ్ గట్టిగా అరుస్తాడు. ఆ మాట వినగానే ధ్యానంలో నుంచి వాళ్ళ అమ్మ పరిగెత్తుకొస్తుంది. నీరజ్ నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా అని వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది.అవునమ్మా సూర్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నది అను అక్కి అభయ్ లేనమ్మ అన్నయ్య పిల్లలే అని నీ రాజ్ చెబుతాడు. భగవంతుడా కళ్ళముందే ఉంచి ఇంత నాటకం ఆడావా నీ లీలలు ఎవరికి అర్థం కావ్యా అని వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. సుగుణమ్మ ఏం ముహూర్తాన వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టిందో కానీ అంత మంచే జరిగిందమ్మా అని జెండి అంటాడు. అంతా మ్యాజిక్ లా జరిగిపోయింది అమ్మ అని నీరజ్ అంటాడు. వాళ్ల ప్రేమే వాళ్ళని కలిపింది నీరజ్ అన్నయ్యకు ఫోన్ చెయ్ నేను వెంటనే మాట్లాడాలి అని వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. అలాగే అమ్మ అని నీరజ్ ఫోన్ చేసి వాళ్ళ అమ్మకి ఇస్తాడు.

Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights

కట్ చేస్తే, నేను  నాన్న పార్టీ అని అక్కి అంటుంది. అయితే అమ్మ నువ్వు చెల్లికి స్వీట్ చేసి పెట్టకు అని అభయ్ అంటాడు. డాడీ నువ్వు అన్నయ్యను బైక్ మీద తిప్పకు అని అక్కి అంటుంది. ఇంతలో ఆర్య కి ఫోన్ వస్తుంది. చెప్పు నీరజ్ అని ఆర్య అంటాడు. ఆర్య అని వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. అమ్మ ఎలా ఉన్నావ్ అని ఆర్య అంటాడు. ఇప్పుడే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టుంది నాన్న అనుకి ఫోన్ ఇవ్వు ఆర్య అని వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. అమ్మ మాట్లాడుతుందంట అను అని ఆర్య అను కి ఫోన్ ఇస్తాడు. అత్తమ్మ ఎలా ఉన్నావ్ అని అను అంటుంది. ఈ నాళ్ళు మాకు దూరంగా ఎలా ఉన్నావ్ అమ్మ అని బాధపడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ అత్తయ్య. ఆయనకు దూరంగా ఉన్న మీ జ్ఞాపకాలే తో బ్రతికాన అత్తమ్మ అని అను అంటుంది. సీతారాము లాంటి మిమ్మల్ని ఇన్నాళ్లు దూరం చేసింది అంటే విధి ఎ0త విచిత్రమమ్మ జరిగిందేదో జరిగిపోయింది ఇకమీదట ఆర్య ని వదిలి ఈ కుటుంబానికి దూరంగా వెళ్లకమ్మా అని వాళ్ళ అత్తయ్య అంటుంది. లేద అత్తమ్మ నా ప్రాణం పోయినా సరే నీకు దూరంగా వెళ్ళను అని అను అంటుంది.

Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights

అమ్మ ఏం టెన్షన్ పడకు ఇకమీదట మనం ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటాం అని ఆర్య అంటాడు. ఒకసారి పిల్లలతో మాట్లాడించరా అని వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. పిల్లలు ఫోన్ తీసుకొని నాయనమ్మ అని అంటారు. ఆ మాటకి పొంగిపోయి వాళ్ళ నాయనమ్మ ఆనందంతో  పిల్లలతో ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది. జెండి నీరజ్ కూడా పిల్లలతో మాట్లాడుతారు. కట్ చేస్తే, దివ్య పెళ్లి ఆగిపోయిందని కుమీల్లి ఏడుస్తుంది. దివ్య ఊరుకో ఇప్పుడు ఎంత ఏడిస్తే ఏం లాభం అని సుగుణ అంటుంది. ఇంతలో ఆర్య అను పిల్లలు ఇంటికి వస్తారు.అత్తమ్మ బావ వాళ్ళు వస్తున్నారు హారతి ఇవ్వండి అని యాదగిరి అంటాడు.దివ్య సుబమాని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని వస్తుంటే నటి ఇంట్లో ఏడవకమా లోపలికి వెళ్ళు అని సుగుణ అంటుంది. జ్యోతి ఉష అన్నయ్యకి వెళ్లి హారతి ఇవ్వండి అని సుగుణ చెప్తుంది. నా జీవితం నాశనం అయిపోయిందని అమ్మకు కొంచెం కూడా బాధ లేదు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ల గురించి ఆలోచిస్తుంది చూడు అని దివ్య ఏడుస్తుంది. అమ్మ అతని మీద ఎంత ప్రేమ చూపిస్తుంది అతను సూర్య  అన్నయ్య కాదని తెలిస్తే ఎంత బాధ పడిపోతుంది అని ఉష అనుకుంటుంది.

Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights

ఆగండి చెల్లెలు హారతి తీసుకొస్తున్నారు అని సుగుణ వాళ్ళని బయటే నిలబెడుతుంది. ఉషా జ్యోతి హారతి తీసుకువచ్చి వాళ్ళ నలుగురికి ఇస్తారు. వాళ్లను అలా చూసి ఆనందంతో పొంగిపోతాడు యాదగిరి. కుడికాలు ముందుకు పెట్టి లోపలికి రండి అని సుగుణ అంటుంది. ఏంటత్తమ్మ అన్ని మర్చిపోయావ్ ఒకళ్ళ పేర్లు ఒకళ్ళు చెప్పుకొని లోపలికి రావాలి కదా అని యాదగిరి అంటాడు. మీరేంటి అలా చూస్తున్నారు పేర్లు అడిగి డబ్బులు డిమాండ్ చేయండి అని యాదగిరి అంటాడు. బావగారు మా చెల్లెల్ని అడిగి మాకు డబ్బులు వేయండి ఖర్చులు ఉన్నాయి అని యాదగిరి అంటాడు. యాదగిరి అంకుల్ మేము మీ పార్టీ అని పిల్లలు వాళ్ళ సైడ్ వెళ్లి అమ్మానాన్న మీ పేర్లు చెప్పండి అని అంటారు.

Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 10 2024 Episode 1175 Highlights

నేను నా భార్య రాదు తో కలిసి వచ్చాను అని ఆర్య అంటాడు. నేను మా ఆయన కలిసి వచ్చాం అని అను చెబుతుంది. ఆర్య యాదగిరికి డబ్బులు ఇస్తాడు. కుడికాలు ముందు పెట్టి లోపలికి రా అమ్మ అని సుగుణ చెబుతుంది. ఆర్య అను కుడికాలు ముందు పెట్టి ఒకరిని ఒకరు చూసుకుంటూ సంతోషంగా లోపలికి వస్తారు.ఏనాటి బంధమోనమ్మ నా ప్రాణాన్ని కాపాడి మాకు బంధువు అయిపోయావ్ ఇక ఈ కుటుంబం బరువు బాధ్యత నీదే అని సుగుణ అంటుంది. దేవుడి దగ్గర దీపం వెలిగించు రాదా అని సుగుణ అంటుంది. అను దీపారాధన చేస్తుంది.. దీనితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది

Related posts

Operation Valentine: వరుణ్ తేజ్ “ఆపరేషన్ వాలెంటైన్” ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి చీఫ్ గెస్ట్ గా చిరంజీవి..!!

sekhar

టాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ వీఎన్‌. ఆదిత్య‌కు అమెరికా జార్జ్ వాషింగ్ట‌న్ వ‌ర్సిటీ గౌర‌వ డాక్ట‌రేట్‌..!

Saranya Koduri

Bhimaa Trailer: మాస్…యాక్షన్…డివోషనల్ తరహాలో గోపీచంద్ “భీమా” ట్రైలర్ రిలీజ్..!!

sekhar

VN Aditya: అమెరికా జార్జ్ వాషింగ్టన్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ పీస్ నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ పొందిన ప్రముఖ దర్శకులు వీఎన్ ఆదిత్య

siddhu

Naga Panchami February 24 2024 Episode 288: భార్గవ్ కి వరుణ్ కి విడాకులు ఇస్తామంటున్న జ్వాలా చిత్ర..

siddhu

Mamagaru February 24 2024 Episode 144: గంగకి నిజం చెప్పిన గంగాధర్, ఇంట్లో వాళ్లకి నిజం చెప్పేస్తా అంటున్న సిరి..

siddhu

Kumkuma Puvvu February 24 2024 Episode  2113: అంజలికి శాంభవి నిజస్వరూపం తెలియనుందా లేదా.

siddhu

Mahesh Babu: మహేష్ పై కన్నేసిన బందర్ నాని.. అరే ఏంట్రా ఇదీ..!

Saranya Koduri

Madhuranagarilo February 24 2024 Episode 296: రాధకి శ్యామ్ కి శోభనం జరగకుండాద ని రుక్మిణి ఏం చేయనున్నది..

siddhu

Malli Nindu Jabili February 24 2024 Episode 581: నా భర్తను చంపిన ఈ చేతులతోటే నన్ను చంపేయండి అంటున్నాం మాలిని..

siddhu

Guppedantha Manasu February 24 2024 Episode 1008: రవీంద్ర మహేంద్ర తో చెప్పబోతున్న సీక్రెట్ ఏంటి.

siddhu

Jagadhatri February 24 2024 Episode 162: యువరాజుని అరెస్టు చేసిన జగదాత్రి, కేదార్ సుధాకర్ కొడుకుని తెలిసిన వైజయంతి ఏం చేయనున్నది..

siddhu

Vijay devarakonda: ఫ్యాన్ గర్ల్ మూమెంట్..విజయ్ రాకతో షాక్ అయినా ఆశిష్ వైఫ్.. వీడియో…!

Saranya Koduri

Trinayani February 24 2024 Episode 1172: ఉలోచిని కాటు వేసిన పెద్ద బొట్టమ్మ, ఉలొచిని నైని కాపాడుతుందా లేదా?..

siddhu

Paluke Bangaramayenaa February 24 2024 Episode 160: సెక్షన్ల గురించి మాట్లాడి లాయర్ ని బెదిరించిన స్వరా, వైజయంతిని చూసి షాక్ అయిన విశాల్…

siddhu