NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Prema Entha Madhuram February 13 2024 Episode 1177: ఆర్య అను ల కి సారె పెట్టి దీవించిన ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ..

Prema Entha Madhuram Today  Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights

Prema Entha Madhuram February 13 2024 Episode 1177: స్వీట్ లన్ని కారులో పెట్టమని చెబుతోంది నీరజ్ వాళ్ళమ్మ. జెండి నువ్వు కూడా రావచ్చు కదా అని నీ రాజ్ అంటాడు. అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను మేనేజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉండాలి కదా అని జెండా అంటాడు. వాళ్లు అను వాళ్ళ దగ్గరికి బయలుదేరుతారు. కట్ చేస్తే ఇంతలో తెల్లవారుతుంది అను పూజ చేసి ఆర్య కి హారతి తీసుకోమని అంటుంది. ఆర్య హారతి అను కళ్ళకి అద్దుతాడు.అదేంటి సార్ హారతి తీసుకోమంటే నాకిస్తున్నారు హారతి అని అను అంటుంది. నీకు గుర్తుందా అను మీ ఇంటికి మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఇలాగే హారతి తీసుకొని చీర కట్టుకొని వచ్చావ్ నేను మొదటిసారి చూసినప్పుడే ఫ్లాట్ అయిపోయాను అని ఆర్య అంటాడు. అదేంటో అందరూ ప్రేమలో ఒక్కసారే పడిపోతారు నేను మాత్రం నిన్ను చూసిన ప్రతిసారి ప్రేమలో పడిపోతున్నాను ఇదే మాయ అని ఆర్య అంటాడు.

Prema Entha Madhuram Today  Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights

ఊరుకోండి సార్ మీరు ఇలాగే అంటారు అని అను సిగ్గుపడుతూ వెళ్తూ ఉండగా తన చేయి పట్టుకొని లాగుతాడు ఆర్య. ఇద్దరు కాసేపు ఒకరి కలలోకి ఒకరు చూసుకుంటారు. ప్లీజ్ సార్ వదిలేయండి అని అను అంటుంది. నిన్ను చూసే కొద్ది చూడాలనిపిస్తుంది అని ఆర్య అంటాడు. ఈ మాటలతోటే ఈ కొంటె చూపులు తోటే నన్ను పడేశారు అని అను అంటుంది. అదేంటో అనో నిన్ను చూసే కొద్ది చూడాలనిపిస్తుంది అని ఆర్య అంటాడు. పిల్లల కోసం పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇబ్బంది పడతారేమో అనుకున్నాను వీళ్లు ప్రేమగా ఉండడం చూస్తుంటే ఆనందంగా ఉంటారు అనిపిస్తుంది అని సుగుణ సంతోషిస్తుంది. ఇంతలో పిల్లలు వచ్చి అమ్మ అమ్మ అని పిలుస్తారు. పిల్లలు మిమ్మల్ని స్కూల్ కి నేను రెడీ చేస్తాను పదండి అని సుగుణ పిల్లల్ని తీసుకొని లోపలికి వెళుతుంది. కట్ చేస్తే. అను ఆర్య పిండి వంటలు చేస్తూ బయట ఉంటారు.

Prema Entha Madhuram Today  Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights

ఇంతలో ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ అక్కడికి వచ్చి చూసి బాధపడుతుంది. లోపలికి వచ్చి అమ్మ అను అని అంటుంది. అత్తమ్మ అని సంతోషంతో పొంగిపోయి అను పరిగెత్తికెళ్ళి వాళ్ళ అత్తయ్య పాదాలకి నమస్కారం పెడుతుంది. అమ్మ అను నీ పిలుపు విని ఎన్నాళ్ళయిందమ్మ అని వాళ్ళ అత్తయ్య అంటుంది. ఇచ్చిన మాట కోసం అన్ని వదిలేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చావు ఈ అమ్మకు కూడా దూరం అయ్యావు అని వాళ్ళ అమ్మ బాధపడుతుంది. నీ మనసును చాలా కష్టమో మమ్మల్ని క్షమించండి అత్తమ్మ అని అను అంటుంది. ఇన్నాళ్లకైనా మీరిద్దరు ఒకటే పోయారు నాకు అది చాలు అని వాళ్ళ అత్తయ్య కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. ఇంతకీ పిల్లలు ఎక్కడమ్మా అను అని వాళ్ళ అత్తయ్య అడుగుతుంది. లోపల ఉన్నారు అత్తయ్య రండి అని అంటూ ఉండగా అందరూ అక్కడ కనిపిస్తారు. పిల్లలు ఇలా రండి మీ నాయనమ్మ అని పరిచయం చేస్తుంది అను. ఆ సంఘటన చూసి సుగుణ వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతారు.

Prema Entha Madhuram Today  Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights

పిల్లల్ని గుండెలకు హత్తుకొని బాధపడుతుంది వాళ్ళ నాయనమ్మ. నేను బ్రతికుండగా మిమ్మల్ని చూస్తానని అనుకోలేదు అని ఆవిడ అంటుంది. అలా అనకు నాయనమ్మ మనం ఎప్పటికీ కలిసి ఉంటాం అని అక్కి అంటుంది. అమ్మ రాధ ఈవిడెవరు అని సుగుణ అడుగుతుంది. ఆంటీ ఆవిడ మా అత్తయ్య అని అను చెబుతుంది. అంటే నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళింది వీళ్ళ అబ్బాయి ఏనా వద్దుకున్న వాళ్లు మళ్లీ ఎందుకు వచ్చారు అని జ్యోతి అడుగుతుంది. తన మాటలను పట్టించుకోకండి అని సుగుణ అంటుంది. అందరి మనసులో ఉన్నదే తను పైకి అడిగింది పరిస్థితుల వల్ల నా కుటుంబం ముక్కలైపోయింది కొడుకు దూరమై కోడలు మనవడు మనవరాలు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియక బాధపడని రోజు లేదు ఇన్నాళ్ళకి పిల్లల్ని కలుసుకోగలిగాను ఇదంతా ఆ దేవుడి దయ అని ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది.

Prema Entha Madhuram Today  Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights

బాధపడకండి దేవుడు ఎప్పుడు ఎవరిని కలుపుతాడు తెలియదు అని సుగుణ అంటుంది. అందుకేనండి మా కోడలికి మీలాంటి మంచి అత్తగారు దొరికారు అని ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. నన్ను క్షమించండి రాధా పెళ్లి విషయంలో మిమ్మల్ని ఒక మాట కూడా అడగలేదు అని సుగుణ అడుగుతుంది. జరిగిపోయిన వాటి గురించి అడగడానికి రాలేదు అని ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. నీ కొడుకు లేడని మీ కోడల్ని తీసుకు వెళ్ళడానికి వచ్చారా అని దివ్య అంటుంది. నా కొడుక్కి దూరమైన అదృష్టం మీ అన్నయ్యకి దగ్గర అయింది ఎక్కడికి చేరవలసిన వాళ్ళు అక్కడికే చేరుతారు అందుకే వీళ్ళను మనసారా ఆశీర్వదించడానికి వచ్చాను అని ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. మీరు అనుమతిస్తే కొత్త జంటకు సారే తీసుకువచ్చాను అని ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. మీరు పెద్దవారు పెడతానంటే ఎందుకు వద్దంటాను లోపలికి రండి అని సుగుణ వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తుంది. కట్ చేస్తే. ఆర్య కి అను కి బట్టలు పెడుతుంది ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ. ఆర్య అను వాళ్ళ అమ్మకి నమస్కారం పెడతారు.

Prema Entha Madhuram Today  Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 13 2024 Episode 1177 Highlights

పిల్లాపాపలతో కలకాలం వర్ధిల్లండి అని దీవిస్తుంది ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ.నాయనమ్మ అన్ని అమ్మానాన్నకేనా మాకు ఏమీ లేవా అని పిల్లలు అంటారు. నీరజ్ వాళ్లకి బట్టలు స్వీట్లు తీస్తూ ఉండగా ఎవరని చూస్తున్నారా మీ బాబాయి అని ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. మాకు ఎప్పుడో తెలుసు అని అక్కి అంటుంది. నాయనమ్మ అక్కికి ఏమీ తెలియదు ముందే తెలిసినట్టు బిల్డప్ ఇస్తుంది అంతే అని అభయ్ అంటాడు. నీరజ్ గోల్డ్ చైన్ వల్ల మెడలో వేస్తాడు. థాంక్యూ బాబాయ్ అని పిల్లలు అంటారు. ఏవండీ అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అని జ్యోతి అంటుంది. వెళ్లొస్తాను అని ఆర్య వాళ్ళ అమ్మ వెళ్తూ ఉండగా కాలు స్లిప్ అవుతుంది. అమ్మ జాగ్రత్త అని ఆర్య అంటాడు. పర్వాలేదు ఆర్య అని వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది. దీనితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది

Related posts

Nuvvu Nenu Prema Feburavy 22 2024 Episode 553: పద్మావతి ఫుల్ ఖుషి.. రమేష్ చంద్రను కాపాడిన విక్కీ..

bharani jella

Krishna Mukunda Murari February 22 2024 Episode 400: ముకుందపై ఓ కన్నేసిన కృష్ణ.. ఫాఫం ముకుంద కృష్ణ ప్లాన్స్ కి చిత్తు చిత్తు..

bharani jella

Tripti Dimri: ఆ సీన్ కి మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలేదు “యానిమల్” బ్యూటీ త్రిప్తి దిమ్రీ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!

sekhar

Salaar Cease Fire: ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి గుడ్ న్యూస్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా నిలిచిన “సలార్”..!!

sekhar

Guppedantha Manasu February 21 2024 Episode  1005: మను మహేంద్ర వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి వెళతాడా లేదా.

siddhu

Prabhas: మరోసారి ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ నీ నిరూత్సాహపరిచిన “కల్కి 2898AD” సినిమా యూనిట్..?

sekhar

Paluke Bangaramayenaa February 21 2024 Episode 157: స్టేషన్లో వైజయంతికి వార్నింగ్ ఇచ్చిన స్వర..

siddhu

Mamagaru February 21 2024 Episode 141: పవన్ ని చితకొట్టి సిరిని కాపాడిన గంగాధర్..

siddhu

Madhuranagarilo February 21 2024 Episode 293: నిజం తెలుసుకున్న రాదా  వెళ్లి పోతుందా,ప్రాణాపాయ స్థితిలో శ్యామ్

siddhu

Bootcut Balaraju: OTT లోకి బిగ్ బాస్ సయ్యద్ సోహైల్ “బూట్‌కట్ బాలరాజు”..?

sekhar

Naga Chaitanya: సమంతా కోసం ప్రత్యేకమైన వీడియోని షేర్ చేసిన చైతు.. సంతోషంలో ఫ్యాన్స్..!

Saranya Koduri

Politics: రాజకీయాల్లో ఆరితేరిన ఫుడ్ షాప్ కుమారి ఆంటీ.. తీసుకునేది ఒకడి దగ్గర ఓటు మాత్రం మరొకడికి..!

Saranya Koduri

Deepika Padukone: అమ్మతనానికి నోచుకున్న దీపిక పదుకోన్.. బేబీ బంప్ తో ఫొటోస్..!

Saranya Koduri

Chiranjeevi: అమ్మ దీనమ్మ.. చిరు – సురేఖ మధ్య ఏకంగా అన్నేళ్ల ఏజ్ గ్యాపా.. ఎవరు పెద్దంటే..!

Saranya Koduri

ఫ్యాన్స్ కోసం జాక్ పాట్ ఆఫర్ ప్రకటించిన మహేశ్.. 100 జన్మలు ఎత్తిన రాని ఛాన్స్.. పండగ చేసుకోండ్రా అబ్బాయ్ లు..!

Saranya Koduri