NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

 Mamagaru March 14 2024 Episode 160: బలవంతంగా చంగయ్య ని ఉద్యోగానికి పంపించి డాన్స్ వేస్తున్న శ్రీలక్ష్మి..

Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights

Mamagaru March 14 2024 Episode 160: గంగకి అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎదురవుతారు.ఏంటి గంగ ఇది నిన్ను మీ మామయ్య ఉద్యోగం చేయొద్దు అన్నాడంట మీ ఆస్తులని పోయాయి మీ ఆయన కాంట్రాక్టర్ చేస్తున్నాడు అప్పు తీరుస్తాడేమో అనుకున్నాము కానీ అతను ప్రెసిడెంటు గారి కొడుకును చావు బతుకుల మధ్యలో పెట్టి జైల్లో ఉన్నాడు మా అప్పు ఎలా తీరుస్తావు గంగ అని వాళ్ళు అడుగుతారు. తను కష్టంలో ఉంది కదండి ఇలాగే నా మాట్లాడేది అని వసంత అంటుంది. చూడు గంగ నీ మంచి కోరే చెబుతున్నా మీ మామయ్య నిన్ను ఉద్యోగం చేయనివ్వడు అందుకని మీ పుట్టింటికి వచ్చి ఉద్యోగం చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించి మా అప్పు తీర్చు అని వాళ్ళు అంటారు. ఏం మనుషులండి మీరు ఒక ఆడపిల్ల కష్టంలో ఉంటే ధైర్యం చెప్పాల్సింది పోయి ఇలాగేనా మాట్లాడేది మి కూతురు కి  ఇలాంటి కష్టం వస్తే ఇంటికి తీసుకొచ్చుకుంటారా అని గంగ వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తుంది. మరి మా అప్పు ఎలా తీరుస్తావు గంగ అని వాళ్ళు అంటారు. ఇంతలో ఒక అతను వచ్చి ఏంటయ్యా ఆడపిల్లని నడిరోడ్డు మీద పట్టుకొని అప్పెలా తీరుస్తావు అంటారా అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మీరు వెళ్ళండి అని వాళ్ళని వెళ్ళగొడతాడు. గంగా వసంత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights
Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights

చంగయ్య ని ఒక వ్యక్తి ఆటోలో తీసుకువస్తాడు. అయ్యో మా నాన్నకి ఏమైంది అంటూ పాండురంగ ఏడుస్తాడు. మీ నాన్న పని చేయలేక అడ్డంపడ్డాడు అని ఆ వ్యక్తి ఇంట్లో దించి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంతలో అందరూ వస్తారు. ఏమైంది నాన్న మీకు మీరు కూలి పని చేయడమేంటి అని సుధాకర్ అంటాడు. నేను అప్పుడే అనుకున్నాను మామయ్య గారు ఏ మూటలు మోసే పనో చేస్తున్నాడని అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. దేవమ్మ నాకు ఒళ్లంతా నొప్పులుగా ఉంది వేడినీళ్ల కాపురం పెట్టించవా అని చ0గయ్య అంటాడు. శ్రీలక్ష్మి నువ్వు వేడి నీళ్లు కాసుకు రా పాండురంగ నువ్వు వేడినీళ్లతో కాపురం బాగా పెడతావు కదరా మీ నాన్నకి పెట్టు అని దేవమ్మా చెబుతుంది. పాండురంగ చంగయ్య కి వేడినీళ్ల కాపురం పెడతాడు. ఆ బాధ భరించలేక చంగయ్య కుర్రోమ్రో అంటూ ఉంటాడు. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights
Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights

గంగ అన్ని ఆధారాలు వచ్చినట్టేనా ఇంకేమైనా మర్చిపోయా మాన కేసుకు సంబంధించిన విషయాలు అని వసంత అడుగుతుంది. ఏమి మర్చిపోలేదు అక్క ఇంకా అవే ఉన్నాయి కానీ ప్రెసిడెంటు ఎవరిని బెల్ ఇప్పియ్యకుండా చేస్తున్నాడు మరి మనకు బేల్ వస్తుందంటావా అక్క అని గంగ అంటుంది. గంగ బయట లాయర్లని బెదిరించి బేల్ ఇవ్వొద్దని చెప్పాడు కానీ మన ఇంట్లోనే ఒక లాయర్ ఉన్నాదని మర్చిపోయాడు గంగాధర్ ఉద్దేశపూర్వకంగా కక్ష పెట్టుకుని కొట్టలేదు కదా గంగ గంగాధర్ ఆవేశంలో చేసింది కాబట్టి తప్పకుండా గంగాధర్ కి బేల్ వస్తుంది వచ్చేలా చేస్తాను అని వసంత అంటుంది. అక్క ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గంగాధర్ కేసు నేనే వాదిద్దాం అనుకుంటున్నాను అని వసంత అంటుంది. చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నావా అక్క కష్టంలో గంగాధరికి తోడుండాల్సింది మనమే కదా అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. ఈ విషయం మామయ్య గారికి చెప్పాలి ఆయన తిట్టినా పర్వాలేదు అని వసంత అంటుంది. అక్క ఈ విషయం మామయ్య గారికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆయనేమన్నా కోర్టుకు వచ్చి ఎవరు వాదిస్తున్నారో చూస్తాడా లేదు కదా నువ్వు మామయ్యకి చెప్తే నిన్ను కూడా వెళ్లొద్దంటాడు అందుకని మామయ్యకు చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు కేసు వాదించి గంగాధర్ కి బేలిప్పించి బయటికి తీసుకురా అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. ఈ ఆలోచన కూడా బాగానే ఉంది గంగ అని వసంత అంటుంది. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights
Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights

వసంత క్యారేజ్ తెచ్చి మామగారు ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నారా క్యారేజ్ తీసుకోండి అని అంటుంది. నేను ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నానని చెప్పలేదు కాదమ్మా అని చంగయ్య అంటాడు. కోయిలని పాడమని వేరే ఎవరైనా చెప్పాలా మామయ్య గారు నీళ్లని పల్లం వైపు వెళ్ళమని వేరే ఎవరైనా చెప్పాలా అలాగే వసంత అక్కకి గ్యారేజ్ కట్టమని మీరు చెప్పాలా అవసరం లేదు మీరు ఉద్యోగానికి వెళ్తారు కదా అందుకే గ్యారేజ్ తెచ్చింది మీరు మా కోసం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కదా మీరు ఉద్యోగానికి వెళ్ళండి అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. దేవమ్మ నాకు కాస్త నీరసంగా ఉంది అని చంగయ్య అంటాడు.

Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights
Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights

అవన్నీ ఏమీ కుదరవు మామగారు మీరు ఉద్యోగం చేస్తారా లేదంటే మమ్మల్ని చేయమంటారా అని శ్రీలక్ష్మి అంటుంది. రేయ్ పాండు సుధాకర్ మీరు ఏమి మాట్లాడరేంటిరా అని చంగయ్య అంటాడు. ఇందులో మేము మాట్లాడడానికి ఏముంది నాన్న అని పాండురంగ అంటాడు. మామగారు రండి మీరు వెళ్తారా మమ్మల్ని వెళ్ళమంటారా అని శ్రీలక్ష్మి అనడంతో చంగయ్య ఇప్పుడేంటి నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి అని క్యారేజ్ తీసుకొని మూలుగుతూ ఇబ్బంది పడుతూ బలవంతంగా వెళ్తాడు. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights
Mamagaru Today Episode March 14 2024 Episode 160 highlights

ఏవండీ నేను గంగాధర్ కేసును వాదించాలనుకుంటున్నాను అని వసంత అంటుంది. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాడికి మనమే కదా సహాయం చేయాలి వసంతా కానీ ఒక మాట నాన్నకు చెప్పలి కదా అని సుధాకర్ అంటాడు. చెబితే ఆయన నన్ను కోర్టుకు వెళ్ళనిస్తారా అండి అని వసంత అంటుంది. మిక్సీ తెచ్చిన రోజే పెద్ద గొడవ చేశాడు నాన్న ఆలోచించుకో వసంత అంటూ సుధాకర్ వెళ్ళిపోతాడు. చంగయ్య వెళ్తున్నాడా లేదా అని వెళ్లి చూసిన శ్రీలక్ష్మి మామయ్య గారు వెళ్లిపోయారు అని విజిల్ వేసి సంతోషంతో డాన్స్ వేస్తుంది

Related posts

Game Changer: “గేమ్ చేంజర్” విడుదలపై ఎట్టకేలకు క్లారిటీ ఇచ్చిన రామ్ చరణ్..!!

sekhar

Ram Charan: రామ్ చరణ్ కి డాక్టరేట్ రావటంతో చిరంజీవి ఎమోషనల్..!!

sekhar

Bigg Boss Telugu Season 8: బిగ్ బాస్ సీజన్ 8 లోకి వెళ్ళనున్న కార్తీక్.. ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చి పడేస్తూ వీడియో..!

Saranya Koduri

Jaram OTT Release: ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు వచ్చేసిన మరో సర్వైవల్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Om Bheem Bush OTT Response: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న హర్రర్ మూవీ… తొలిరోజే రికార్డులు క్రియేట్..!

Saranya Koduri

Rama Ayodhya: అయోధ్య రామ మందిరంపై రూపొందిన తెలుగు మూవీ.. డైరెక్ట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్..!

Saranya Koduri

The Mother First Review: ది మదర్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

Saranya Koduri

Mamagaru April 13 2024 Episode 185: గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం గంగ ఇచ్చిన డబ్బులు గంగాధర్ చూసుకుంటాడా లేదా.

siddhu

Kumkuma Puvvu April 13 2024 Episode 2154: శాంభవి గారి నిర్ణయానికి అంజలి ఒప్పుకుంటుందా లేదా.

siddhu

Guppedanta Manasu April 13 2024 Episode 1049: రాజీవ్ వేసిన ప్లానులో వసుధార చిక్కుకుంటుందా లేదా.

siddhu

Karthika Deepam 2 April 13th 2024 Episode: దీప ను ఆకాశానికి ఎత్తేసిన సుమిత్ర కుటుంబం.. పెటాకులు అయినా జ్యోత్స్న – కార్తీక్ల‌ పెళ్లి..!

Saranya Koduri

Swathi Chinukulu: స్వాతి చినుకులు ఫేమ్ శ్రావణి భర్త ఎవరో తెలుసా..!

Saranya Koduri

Nindu Noorella Savasam: నటనలో ఆరితేరిన సీరియల్ యాక్టర్ పల్లవి గౌడను టీవీ పరిశ్రమ ఎందుకు బ్యాన్ చేసింది..?

Saranya Koduri

Savitri: మాతృదేవత సినిమా హిట్ అయిన అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన సావిత్రి.. ఎందుకు..?

Saranya Koduri

Indraja: సినీ యాక్టర్ ఇంద్రజ ని హీరోయిన్గా ఎదగనివ్వకుండా ఆపిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా..!

Saranya Koduri