NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Guppedanta Manasu: మనుకి బెయిల్ వస్తుందా రాదా.

Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights

Guppedanta Manasu: ఎస్సై ఎంత చెప్పినా వినకుండా మను ని అరెస్టు చేసి తీసుకువెళ్తాడు.దేవయాని సరిపోయింది సంబరం ముందు నుంచి అనుకుంటూనే ఉన్నాను ఈ మను మీద నాకు అనుమానం ఉంది అది ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది అని అంటుంది దేవయాని.ఫణీంద్రషట్ అప్ దేవేనీ అసలు ఏ టైం లో ఏం మాట్లాడాలో తెలియకుండా మాట్లాడతావ్ ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా దెప్పిపొడవడం అవసరమా అంటాడు ఫణీంద్ర.శైలింద్ర అయినా ఇప్పుడు మామ్ ఏమన్నది డాడ్ మంచివాడు అనుకునే మన ఇలా చేస్తాడని ఎవరిమైనా అనుకున్నామా ఏంటి అంటాడు ఫణీంద్ర ఇక మీరు మాట్లాడిన కాడికి చాలు ఆపండి మీరు ఇక ఇంటికి వెళ్లొచ్చు అంటాడు ఫణీంద్ర.దేవయాని వెళతామండి ఆగిపోయిన పెళ్ళికి డబ్బు చప్పులు అన్నట్టు అయినా మేము ఇంకా ఇక్కడ ఉండి ఏం చేస్తాం చెప్పండి వెళతాం అం

Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights

టుంది దేవయాని ఫణింద్ర సరే మహేంద్ర నేను ఇప్పటికీ మను హత్య చేశాడు అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను నేను డిజిపి గారితో మాట్లాడి బెయిల్ కి అప్లై చేస్తాను మీరు మను దగ్గరికి వెళ్లి రండి అని చెప్పి ఫణీంద్ర వెళ్ళిపోతాడు.కట్ చేస్తే శైలేంద్ర ధరణి దేవయాని ఫణీంద్ర అందరూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి పోతారు. దేవయాని అసలు ఏంటండీ మీరు నన్ను మాట్లాడే దగ్గర మాట్లాడం ఇవ్వకుండా అడ్డుపడతారు అని అడుగుతుంది దేవయాని ఫణీంద్ర ఇక ఆపుతావా నీతో మాట్లాడితే నాకు ఉన్న మతి కూడా పోతుంది నీతో మాట్లాడటం నాది బుద్ధి తక్కువ దేనికి ఏది పొంతన లేకుండా మాట్లాడుతావు అంటాడు ఫణీంద్ర. శైలేంద్ర అవును డాడ్ నిజంగానే అలా చేశాడంటే నేను ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నాను అసలు ఏం జరుగుతుంది నాకేం అర్థం కావడం లేదు అంటాడు శైలేంద్ర.దేవయాని అర్థం కాకపోవడానికి ఏముంది శైలేంద్ర కొన్నాళ్లు మంచిగా నమ్మించిన వాళ్లు మరి కొన్నాళ్ళకి వాళ్ళ బుద్ధి బయటపడుతుంది

Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights

కొన్నాళ్లు చెడ్డగా నటించిన వాళ్లు మరికొన్నాళ్ళకి మంచి వాళ్ళుగా తేలుతారు అదేదో సామెత ఉంది కదా శైలేంద్ర ఆరు నెలలు సావాసం చేస్తే వాళ్లు వీళ్లు అవుతారు వీళ్లు వాళ్ళు అవుతారు అన్నట్టు మను నిజస్వరూపం ఇదేనేమో ఎవరికి తెలుసు అంటుంది దేవయాని. ఫణీంద్ర ఛి ఛి దేవయాని నీకు ఇక జీవితంలో బుద్ధి రాదు నా చేత ఎన్నిసార్లు తిట్లు తిన్న నీవు బుద్ధి తెచ్చుకోవు కదా అంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఫణింద్ర. దేవయాని వీళ్లకు ఎందుకు వస్తుంది మామయ్య బుద్ధి అసలు వీళ్లకు ఆ బుద్ధి అనేదే ఉందో లేదో ఆ దేవుడు పెట్టాడో లేదో అసలు ఈ దత్తత కార్యక్రమం ఆగిపోయినందుకు వీళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో చూడండి అని మనసులో అనుకుంటుంది ధరణి.

Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights

కట్ చేస్తే మహేంద్ర వసుధార మను నీ చూడడం కోసం వెళతారు. ఎస్సై రండి మీ కోసమే చూస్తున్నాను ఇంకా రావడం లేదు ఏంటి అని వచ్చారు కదా చెప్పండి ఏంటి ఇతను హత్య చేయలేదు అని చెప్పడానికి వచ్చారా అంటాడు. మహేంద్ర ఎస్సై గారు అది నిజం గానే మామను ఆ హత్య చేసి ఉండడు. అంటాడు మహేంద్ర వసుధర అవునండి ఎస్సై గారు మను అలాంటి వాడు కాదు ఒకరిని చంపే మనస్తత్వం తనకి లేదు అంటుంది ఎస్సై ఇక ఆపండి మీరు చెప్పిన కాడికి చాలు అతను హత్య చేశాడు అని చెప్పడానికి రుజువులు చానా ఉన్నాయి చూపించమంటారా అని అంటూ మను దగ్గర పనిచేసే పిఏ ను పిలిపిస్తాడు. పిఏ ను చూసిన వసుధార మహేంద్ర మను అందరూ షాక్ అవుతారు ఏంటి మీరు చెప్పేది

Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights

ఇతను మను గారి దగ్గర పిఏ అని అంటారు ఎస్సై ఆ ఆ పిఏనే ఈ మను గారు రాజీవ్ ను హత్య చేస్తుండగా చూశాడు అలాగే వీడియో కూడా ఉంది చూడండి అంటూ వీడియో చూపిస్తాడు ఎస్సై. వసుధార చూడండి ఇందులో మను గారు షూట్ చేస్తున్నట్టే కనిపించింది కానీ బుల్లెట్ వెళ్లి రాజుకి తగిలింది కనిపించడమే లేదు అంటే ఇది అంత వెనక జరిగింది ఇక్కడ ఏదో జరిగే ఉంటుంది అని ఇది మేము ఒప్పుకోము ఈ హత్య మను చెయ్యలేదు అని అంటుంది వసుధార. ఎస్సై అయితే ఈ పిఏ ని అడగండి అతనే చెబుతాడు అని అంటాడు ఎస్సై. పిఏ అవునండి మను సార్ నిన్న రాత్రివేళ బయటికి వెళ్లడం చూశాను సారీ ఏంటి ఇంత అర్ధరాత్రి వేళ్ళ బయటికి వెళ్తున్నారు అంటూ నేను ఫాలో అయ్యాను అక్కడికి వెళ్ళాక తెలిసింది అక్కడ రాజీవ్ అనే అతను సార్ ఇద్దరూ గొడవపడ్డారు తర్వాత మా సార్ గన్ను తీసి అతనికి గురిపెట్టి పేల్చడం నేను చూశాను వెంటనే అక్కడి నుండి పారిపోయాను అని చెబుతాడు పిఏ.

Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode  April 27 2024 Episode 1061 highlights

మను ఏ ఏంటి నువ్వు చెప్పేది నేను నిజంగానే షూట్ చేస్తే మరి ఆ బుల్లెట్టు రాజీవ్ కి వెళ్లి తగిలిందా అది నువ్వు చూసావా అని అడుగుతాడు మను . పిఏ లేదు సార్ నేను చూడలేదు కానీ మీరు షూట్ చేయడం మాత్రం చూశాను అంటాడు పిఏ. మను అయితే నేను చెబుతాను వినండి ఎస్సై గారు నాకు రాత్రివేళ ఒక కొత్త నెంబర్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది మీ నాన్న ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే రండి అని ఫోన్ చేశారు తెలుసుకుందామని నేను వెళ్ళాను స్పాట్ దగ్గరికి వెళ్ళాక అక్కడ రాజీ ఉన్నాడు నా తండ్రి గురించి అలాగే వసుధార గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడుతుంటే తట్టుకోలేక నేను గన్ను గురి పెట్టాను అది వాస్తవమే అలాగే షూట్ చేశాను కూడా కానీ అది తనని బెదిరించడానికి పక్కకు షూట్ చేశాను ఆ బుల్లెట్టు తనకి తగలలేదు తనకి ఒక క్షణం లో ప్రాణం పోయి వచ్చినట్లుగా తనకి భయం ఏంటో చూపించడానికి నేను అలా పక్కకు షూట్ చేశాను తప్ప నేను రాజుకి షూట్ చేయలేదు తను చనిపోలేదు ఇక నేను అక్కడి నుండి వచ్చేసాను అంటాడు మను

Related posts

BrahmaMudi:అపర్ణని క్షమాపణ కోరిన అసలు మాయ.. రుద్రానికి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన కావ్య.. బిడ్డ కోసం రాజ్, కావ్య ల నిర్ణయం..

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema:ఆఫీసులో పద్మావతి, విక్కీ రిలేషన్ బయటపడనుందా? సుగుణ కోరిక.. యశోదర్ ఇంటికి పద్మావతి వెళ్లనుందా?

bharani jella

Manamey: మ‌న‌మే మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌.. హిట్ కొట్టాలంటే శ‌ర్వానంద్ ఎంత రాబట్టాలి..?

kavya N

Kajal Aggarwal: కాజ‌ల్ చేతికి ఉన్న ఆ వాచ్ ఖ‌రీదెంతో తెలుసా.. ఓ కారు కొనేయొచ్చు!

kavya N

NTR – Anushka: ఎన్టీఆర్‌, అనుష్క కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన మూడు క్రేజీ చిత్రాలు ఏవో తెలుసా?

kavya N

Rashmika Mandanna: ఎన్టీఆర్ సినిమాకు ర‌ష్మిక షాకింగ్ కండీష‌న్స్‌.. కొంచెం ఓవర్ అయినట్లు ఉంది కదా..?

kavya N

Kajal Aggarwal: నాక‌న్నా ఆ హీరోయిన్లంటేనే గౌత‌మ్ కు ఎక్కువ ఇష్టం.. భ‌ర్త‌పై కాజ‌ల్ ఓపెన్ కామెంట్స్‌!

kavya N

Karthika Deepam 2 June 6th 2024 Episode: కొడుకును అనుమానించిన కాంచన.. కార్తీక్ కి థాంక్స్ చెప్పిన దీప..!

Saranya Koduri

Star Maa: వచ్చేవారం ముగియనున్న స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇవే..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న భయపెట్టే దెయ్యం మూవీ.. ఈ హారర్ మూవీ ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Netflix Top Trending Movies And Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Maharaja OTT: ఓటిటి ప్లాట్ఫారం ఫిక్స్ చేసుకున్న విజయ్ సేతుపతి 50వ మూవీ..!

Saranya Koduri

OTT: ఓటీటీలో భారీ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్.. తొలివారం లోనే భారీ వ్యూస్..!

Saranya Koduri

Sharwanand: శ‌ర్వానంద్ కు కొత్త ట్యాగ్ ఇచ్చిన నిర్మాత‌.. ఇక‌పై హీరోగారిని అలానే పిల‌వాలి!!

kavya N

Brahmamudi June 06 Episode 429:దొరికేసిన అసలు మాయ.. అనామికను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించిన స్వప్న.. రుద్రాణి దెబ్బకి కోమాలోకి మాయ..

bharani jella