NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Naga Panchami Latest Episode సెప్టెంబర్ 8: పూజకు ఒప్పుకున్న మోక్ష ఆనందంలో పంచమి… మోక్షను బంధించమని అడిగిన కారాలి ఆశ్చర్యంలో నంబూద్రి!

Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights

Naga Panchami Latest Episode సెప్టెంబర్ 8: ఎలాగైనా సరే ఈ పూజ ఆగేలాగా చేయాలి అక్క అని చిత్ర అంటుంది. సరేగాని ఇవన్నీ పంచమి ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మనసులో కూడా అనుకోవద్దు చెల్లి లేదంటే తనకు తెలిసిపోతుంది అని జ్వాల అంటుంది. సరే పద వెళ్దాం అని చిత్ర జ్వాలా ఇద్దరు లేచి వెళ్దామని చూస్తారు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ ఇంట్లో పనిమనిషి వాళ్ళిద్దరి కొంగులు ముడి వేస్తుంది అది తెలియక వాళ్ళు లేవగానే కింద పడిపోతారు ఇదేంటి అక్క మన కొంగులు ఎవరు ముడివేశారు అని అటు ఇటు చూస్తారు అరే ఎవరూ లేరే సరే పదా అక్క మనం వెళ్దాం అని వెళ్ళిపోతారు. కట్ చేస్తే పంచమి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటుంది మోక్ష బాబు అన్నం తీసుకువచ్చి పంచమి అన్నం తిను అని అంటాడు.

Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights
Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights

సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఉపవాసం ఉన్నాను బాబు ఈరోజు అన్నం తినను అని పంచమి అంటుంది. పంచమి భగవంతుడు ఎక్కడైనా ఉపవాసం అంటే అన్నం తినకుండా ఉండి పూజ చేయమంటాడ నువ్వు ఇదివరకట్లా లేవు పంచమి అందుకనే అన్నం తినమని అంటున్నాను ఓ భగవంతుడా పంచమి నాకోసం అన్నం తింటుంది తనకు వేసే శిక్ష ఏదైనా ఉంటే నాకు వేయి అని మోక్ష అంటాడు. సరే అని పంచమి అన్నం తీసుకొని తింటుంది. పంచమి రేపు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి కళ్యాణం ఉంది అని అన్నావు కదా సరే రేపు నీతో పాటు నేను కూడా పూజలో కూర్చుంటాను అని మోక్ష అంటాడు.

Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights
Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights

నాకోసమని ఏమీ కూర్చోవద్దు బాబు నీకు ఇష్టమైతేనే మీకోసం కోరికలు ఏవైనా ఉంటే కూర్చోండి అని పంచమి అంటుంది. నాకంటూ ఏ కోరికలు లేవు పంచమి నీకోసమే ఎన్ని పూజలైనా చేస్తాను 100 వ్రతాల అయినా చేస్తాను నువ్వు సంతోషంగా ఉండడమే నాకు కావాలి అని మోక్ష అంటాడు. చిత్ర జ్వాలా ఏం చేస్తున్నారు పూజ సామాన్లు తీసుకురండి అని శబరి అంటుంది.అలాగే బామ్మ గారు అని చిత్ర అగ్గిపెట్ట జ్వాలా అగర్బత్తి తీసుకొని వెళ్తారు అబ్బో అవి బరువైపోతాయేమో అని వాళ్ళ ఆయన అంటాడు. ఇవి ఎంత బరువు ఉన్నాయి అనేది కాదు మీరు చూడాల్సింది ఇవి లేకపోతే పూజ జరుగుతుందా లేదా అని చూడాలి అని జ్వాల అంటుంది.ఒరేయ్ రఘు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణం జరుపుకుంటున్నామని తెలుసు కదా మీరు ఇద్దరూ ఉండాలి కదరా వాడు మాత్రం ఎందుకు బయటికి వెళ్ళాడు అని శబరి అంటుంది.

Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights
Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights

వాడు బిజినెస్ పని ముఖ్యమైనది అని వెళ్ళాడు వచ్చేస్తాడు లే అని రఘు అంటాడు. అయినా పూజలో కూర్చోవలసింది పంచమి మోక్షాలు కదా ఎవరు ఉంటే ఏంటి లేకుంటే ఏమిటి అని వాళ్ళ అత్తయ్య అంటుంది. పంచమి మోక్ష రండి పూజ మొదలవుతుంది అని శబరి పిలుస్తుంది. వాళ్లు ఇద్దరు వచ్చి పీటల మీద కూర్చుంటారు. కట్ చేస్తే నలుగురు ముత్తైదులు వచ్చి గడప ముందు నిలబడతారు బామ్మ గుడిలో పరిచయం అయ్యారు ఇవ్వాళ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణం ఉంది అని ఇంటికి రమ్మన్నాను అని పంచమి అంటుంది. చాలా మంచి పని చేసావ్ అమ్మ ఏదైనా వ్రతం చేసేటప్పుడు ముత్తైదు లేకుండా పూజ చేయకూడదు లోపలికి రండమ్మా వచ్చి ఇలా కూర్చోండి అని శబరి అంటుంది.

Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights
Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights

ఆ నలుగురు ముత్తైదులు వచ్చి లోపలకు కూర్చుంటారు. స్వామి కళ్యాణం మొదలయ్యింది. నంబూద్రి తన చెల్లెలు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అన్నయ్య ఈ అద్దంలో కనిపించేది ఎవరు అని అడుగుతుంది వాళ్ళ చెల్లెలు. తన పేరు పంచమి అమ్మ మోక్ష భార్య తను ఒక నాగిని రూపాన్ని ధరించడానికి ఎన్నో రోజులు టైం లేదు పౌర్ణమి వరకు తను నాగినిగా మారిపోతుంది కొద్ది రోజుల క్రితం పంచమిని మోక్ష వల్ల పుట్టింటి దగ్గర వదిలేసి వచ్చాడు ఏం జరిగిందో ఏమో మోక్షకి పంచమి మీద ప్రేమ పుట్టుకు వచ్చి మళ్లీ తనను భార్యగా తీసుకొని వచ్చాడు అని నంబూద్రి అంటాడు. అవునా అన్నయ్య పంచమి చాలా అందంగా ఉంది తన పక్కన కూర్చున్నది ఎవరు అని నంబూద్రి వాళ్ళ చెల్లెలు అడుగుతుంది.అతనే నమ్మ మోక్ష అంటే అని నంబూద్రి అంటాడు. అవునా అయితే నాకు మోక్ష కావాలి అన్నయ్య అని కరాలి అంటుంది అది ఎలా కుదురుతుంది అమ్మ వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి అయింది అని నంబూద్రి అంటాడు.పెళ్లి అయ్యిందే కానీ వాళ్ళిద్దరూ దాంపత్య జీవితాన్ని గడుపుతున్నారా అని కరాలి అడుగుతుంది. లేదమ్మా ఎందుకు అంటే పంచమి ఒక నాగిని తను ఒక మనిషి వాళ్ళిద్దరికీ ఎప్పటికీ అలా జరగదు అని నంబూద్రి అంటాడు.

Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights
Naga Panchami september 8 2023 Episode 143 Highlights

కట్ చేస్తే బాబు కంకణ ధారణ చేయండి మీరు ఇద్దరూ అని పూజారి అంటాడు. మోక్ష పంచమి కంకణ ధారణ చేస్తారు. స్వామి ఎలాగైనా ఈ పూజ జరిగి ఈ పౌర్ణమి కి పంచమి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతే మా చుట్టాల అమ్మాయిని తీసుకువచ్చి మోక్షకి మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తాను అని మోక్ష వాళ్ళ అమ్మ అనుకుంటుంది. కట్ చేస్తే కరాలి ని కోరిక మంచిది కాదు అని నంబూద్రి అంటాడు. అన్నయ్య నాకు కాళికాదేవి వరం ఇచ్చింది ఎలాగైనా సరే మోక్షని నేను వశీకరణ చేసుకుంటాను నా వయసు తనుకు ఇస్తాను తన వయస్సు నేను తీసుకుంటాను అని కరాలి అంటుంది. మోక్ష అల్పాయుష్కుడమ్మా అని నంబూద్రి అంటాడు. నా శక్తులతో అతనిని దీర్ఘాయుష్మంతుని చేస్తాను అన్నయ్య అని కరాలి అంటుంది సరేనమ్మా ఏదో ఒకటి చేసి పంచమి బంధించి నాకు ఇవ్వు అని నంబూద్రి అంటాడు. అన్నయ్య ఎలాగైనా సరే మోక్షతో పాటు నిన్ను కాపాడుతాను అని కరాలి అంటుంది. కట్ చేస్తే అమ్మ ఇక మాంగల్య ధారణ ఘట్టం అందరూ మంగళ సూత్రానికి నమస్కారం పెట్టుకోండి అని పూజారి మంగళసూత్రం వైపు చూస్తే అక్కడ ఒకటే మంగళ సూత్రం ఉంటుంది ఇంకొకటి లేదు ఏంటి అని పూజారి అంటాడు. దీంతో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది

Related posts

Gaami OTT: ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న గామి మూవీ.. 100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ క్రాస్ చేసిన రికార్డ్..!

Saranya Koduri

OTT Hot And Spicy Movies: ఓటీటీలో హాట్ సినిమాలు గా పేరు సంపాదించుకున్న మూవీస్ లిస్ట్ ఇదే..!

Saranya Koduri

Yuva OTT: థియేటర్లలో దుమ్మురేపిన 20 రోజుల అనంతరం ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న కాంతారా హీరోయిన్ మూవీ.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Naga Panchami April 19  2024 Episode 335: వైదేహి పంచమిని అబార్షన్ కి తీసుకు వెళ్తుందా లేదా

siddhu

My Dear Donga OTT: డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోకి వస్తున్న కామెడీ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Ram Pothineni: షాకిస్తున్న రామ్ రెమ్యున‌రేష‌న్‌.. అగ్ర హీరోల‌నే మించిపోతున్నాడుగా!?

kavya N

Family Star OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ ” ఫ్యామిలీ స్టార్ “.. రెండు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్..!

Saranya Koduri

Jithender Reddy Mangli Song: తెలంగాణ నుంచి రిలీజ్ అయిన జితేందర్ రెడ్డి సాంగ్.. హైలెట్ గా నిలిచిన మంగ్లీ వాయిస్..!

Saranya Koduri

Malli Nindu Jabili April 19 2024 Episode 627: గౌతమ్ ని క్షమించమని మల్లి కాళ్ళ మీద పడిందేమో అంటున్న వసుంధర..

siddhu

Kumkuma Puvvu April 19 2024 Episode 2158: అంజలి సంజయ్ ల నిశ్చితార్థం జరుగుతుందా లేదా

siddhu

Madhuranagarilo April 19 2024 Episode 342: రెండోసారి నా మెడలో తాళి కట్టిన వాడు రాధ మెడలో ఎలా కడతాడు అంటున్న రుక్మిణి..

siddhu

Guppedanta Manasu April 19 2024 Episode 1054: దత్తత గురించి మను మహేంద్రను ఎలా నిలదీయనున్నాడు.

siddhu

Karthika Deepam 2 April 19th 2024 Episode: శౌర్య కి కార్తీక్ ని దూరంగా ఉండమన్న దీప.. జ్యోత్స్న ని బాధ పెట్టొద్దు అని కోరిన కాంచన..!

Saranya Koduri

Manamey Teaser: ఆక‌ట్టుకుంటున్న శ‌ర్వానంద్ `మ‌న‌మే` టీజ‌ర్.. ఇంత‌కీ ఆ బుజ్జిబాబు ఎవ‌రంటే?

kavya N

Naa Peru Meenakshi: గప్చిప్ గా పెళ్లి చేసుకుని ఫ్యాన్స్ కి షాక్ ఇచ్చిన బుల్లితెర నటుడు.. ఫొటోస్..!

Saranya Koduri