NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Mamagaru : పవన్ కి ఆపరేషన్ సక్సెస్ ని చెప్పిన డాక్టర్, గంగాధర్ కి పిండం పెడుతున్నావా అంటున్న చంగయ్య..

Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode  150 Highlights

Mamagaru : ఇప్పటికిప్పుడు ఖాళీ చేయాలంటే ఎలా నాన్న ఇల్లు చూసుకోవాలి కదా అని సుధాకర్ అంటాడు. వెళ్లిపోవాలి ఇల్లు కూడా నేనే చూస్తాను ఆ పని మీకు అప్పజెప్పితే పని పూర్తి కాదని నాకు తెలుసు రా అందుకే నేనే ఇల్లు చూస్తాను అని చ0గయ్య అంటాడు. ఇంతలో గంగ అక్కడికి వస్తుంది. గంగ వాడిని కలిసావమ్మా వాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏమన్నాడు అని దేవమ్మ అడుగుతుంది. ఆయన ఏమైపోయినా పర్వాలేదు కానీ అన్నయ్యల మీద కేసు వాపస్ తీసుకున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాడు అత్తయ్య అని గంగ గంగాధర్ మాటలన్నీ చెబుతుంది. గొడ్డలి గంధపు చెట్టును నరికిన గంధం చెట్టు గొడ్డలికి సువాసన ఇచ్చినట్టు ఆయన బాధపడ్డా మీ అందరి క్షేమం కోరుకుంటున్నాడు అని గంగ అంటుంది. ఆపవమ్మ చెప్పావులే గొప్ప సామెత వాడు గంధపు చెట్టట గొడ్డలి అట వాడు గంధపుచెట్టు కాదు జిల్లేడు చెట్టు జిల్లేడు చెట్టు పూజకి పనికిరాదు అని చ0గయ్య అంటాడు. మామగారు జిల్లేడు చెట్టు పూజకు పనికి రాకపోయినా అది ఒక ఔషధం దాని పువ్వులు ఆకులు పాలతో సహా మనకు ఉపయోగపడతాయి అని గంగా అంటుంది. కొడుకునే వాడు ఇంటి పరువు నిలబెట్టాలి కానీ వాడి ఇంటి పరువు తీస్తున్నాడు అలాంటి వాడి కోసం ఎవరు బాధపడరు అని చంగయ్య అంటాడు. ఏంటండీ అలా మాట్లాడుతున్నారు వాడు మన కొడుకా అండి తప్పు చేస్తే కడుపులో దాచుకోవాల్సింది పోయి తిడతారేంటండి అని దేవమ్మ అంటుంది. తల్లి మనసు కదా అలాగే అనిపిస్తుంది నేను ఇల్లు వెతుకుతాను అంటూ చ0గయ్య వెళ్ళిపోతాడు.కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode  150 Highlights
Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode 150 Highlights

గుడ్ న్యూస్ ప్రెసిడెంట్ గారు మీ అబ్బాయి పూర్తిగా కోరుకున్నట్టే రెండు రోజులు డిశ్చార్జ్ చేస్తాం అని డాక్టర్ అంటాడు. రీఛార్జ్ చేయడం ఏంటండీ నా కొడుకు ఇక్కడే ఉండాలి అని ప్రెసిడెంట్ అంటాడు. అదేంటండి అలా అంటారు నీ కొడుక్కి ఆపరేషన్ చేస్తే అది సక్సెస్ అయింది రెండు రోజులు డిశ్చార్జ్ చేస్తాం హాస్పటల్లో ఉంచాల్సిన అవసరం ఏముంది తీసుకెళ్లి పోవచ్చు అని డాక్టర్ అంటాడు. చూడండి డాక్టర్ గారు నా కొడుకు ఇక్కడే ఉండాలి కారణాలు మీకు అనవసరం అని ప్రెసిడెంట్ అంటాడు. నేను చెప్పకపోయినా నాతో కలిసి ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్లు సహాయం చేసిన నరుసులైన బయట చెప్తారు కదండీ అని డాక్టర్ అంటాడు. వాళ్ల సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ నీ సైడ్ నుంచి విషయం బయటికి రాకూడదు నా కొడుకు కోలుకోలేదని హాస్పిటల్లోనే ఉండాలి అని ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళిపోతాడు. కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode  150 Highlights
Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode 150 Highlights

గంగ చ0గయ్య అన్న మాటలు గంగాధర్ అన్న మాటలు అన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకొని బాధపడుతూ ఉంటుంది. వదిన ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది నన్ను క్షమించు వదిన నన్ను కాపాడ్డానికి అన్నయ్య అతన్ని కొట్టాడు అన్నయ్య జైలుకు వెళ్ళాడు ఆస్తంతా పోయింది ఇదంతా నావల్ల దరిద్రపు దాన్ని అని సిరి తిట్టుకుంటుంది. సిరి నీ మీద మచ్చ పడకూడదని మీ అన్న అనుకుంటున్నాడు నిన్ను కాపాడి మీ అన్న గొప్ప పని చేశాడు ఆస్తి అంతా పోయిందని ఎవరు బాధపడట్లేదు పోయిన ఆస్తిని మళ్లీ సంపాదించుకోవచ్చుఅని గంగ అంటుంది. అంటే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావ్ వదిన అని సిరి అడుగుతుంది. చెప్పాను కదా సిరి ఇంకా ఏమీ అనుకోలేదు కానీ మీ అన్నయ్యకు బేలు ఇప్పించి బయటికి తీసుకొస్తాను పోయిన ఆస్తిని తిరిగి తెస్తాను కానీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయో అర్థం కావట్లేదు అని గంగ అంటుంది.కట్ చేస్తే,

Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode  150 Highlights
Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode 150 Highlights

దేవమ్మ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకచోట కూర్చొటారు దేవమ్మ అన్నం కలుపుతూ ఉంటుంది.దేవమ్మ ఏం చేస్తున్నావు అని చంగయ్య అంటాడు. రేపు ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాం కదండీ అందుకే ఈ ఒక్కరోజు అందరం కలిసి భోజనం చేద్దామని ఇక్కడ కూర్చున్నాం అని దేవమ్మ అంటుంది. ఈ ఆలోచన నీకు వచ్చిందేనా అని చ0గయ్య అంటాడు. గంగ చెప్పిందండి అని దేవమ్మ అంటుంది. అనుకున్న ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు ఆవిడకే వస్తాయి ని భర్త జైల్లో ఉన్నాడు ఆవిడేమో సంక్రాంతి చేసుకుందాం ఆడుదాం  సంతోషంగా ఉందాం అంటుందా అని చ0గయ్య అంటాడు.

Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode  150 Highlights
Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode 150 Highlights

ఒక్కడు జైల్లో ఉన్నాడని అందరూ బాధపడుతూ ఉంటే ఏం బాగుంటుంది మామయ్య గారు అందుకే అందరికీ మంచి జరగాలని ఇలా చెప్పాను అని గంగ అంటుంది. అందరికీ మంచి జరగాలనుకునే దానివి అయితే ఇలా ఎందుకు చేస్తావ్ అమ్మ ఈ పరిస్థితి వచ్చేదాకా చూసే దానివి కాదు కదా దీనికి అంతటికి కారణం నువ్వే కదా అని చంగయ్య అంటాడు. తాతయ్య ఆకలేస్తుంది రా తిందాం అని పిల్లలు అంటారు. తినక తప్పుతుందా అంటూ చంగయ్య కూర్చుంటాడు. దేవమ్మ అన్నం కలిపి అందరికీ ముద్దులు పెడుతుంది. ఒక రెండు ముద్దలు తీసి దేవమ్మ ప్లేట్ లో గంగాధర్ కోసం పెడుతుంది.

Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode  150 Highlights
Mamagaru Today Episode March 2 2024 Episode 150 Highlights

ఆ రెండు ముద్దలు ఎవరికి పెట్టావు దేవమ్మ అని చంగయ్య అంటాడు. గంగాధర్ కూడా ఉంటే మనతో కలిసి తినేవాడు కదండీ అందుకే వాడి కోసం పెట్టాను అని దేవమ్మ అంటుంది. మన మధ్యన లేడని వాడికి పిండం పెడుతున్నావా దేవమ్మ ఇది తల్లి ప్రేమ అనిపించుకుంటుందా అని చ0గయ్య అంటాడు. గంగ వెళ్లి ఆ ప్లేట్లో ముద్దులు తీసుకుని తింటుంది. చంగయ్య అన్న మాటలకి బాధపడ్డ గంగ బాధపడుతూ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది..

Related posts

Paluke Bangaramayenaa April 17 2024 Episode 204: అభితో రానని చెప్పి ఊరికి బయలుదేరుతున్న స్వర…

siddhu

Trinayani April 17 2024 Episode 1215: తిలోత్తమ విశాలాక్షి మెడలో తాళి పట్టుకోగానే, గాయత్రి ఏం చేయనున్నది..

siddhu

Jagadhatri April 17 2024 Episode 207: నిన్ను సీఈవో చేస్తాను అంటున్నా మీనన్, కౌశికి మీద రివేంజ్ తీర్చుకో అంటున్న మీనన్..

siddhu

Brahmamudi April 17 2024 Episode 386: వెన్నెల అబద్ధం.. రాజ్ పై కావ్య ప్రేమ నిజం.. రుద్రాణి ప్లాన్ సక్సెస్..ఆస్తి పేపర్లు అత్తచేతిలోకి.. రేపటి ట్విస్ట్..?

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema April 17 2024 Episode 600: విక్కీని కాపాడిన పద్మావతి.. పోలీసుల రాకతో దివ్య కంగారు.. పద్మావతి ని కిడ్నాప్ చేయాలనుకున్న కృష్ణ..

bharani jella

Naga Panchami: మోక్ష చెప్పిన మాటలకు వైదేహి మనసు కరుగుతుందా లేదా.

siddhu

Krishna Mukunda Murari April 17 2024 Episode 447: డాక్టర్ తో కలిసి ముకుంద ప్లాన్.. ముకుందని నిలదీసిన ఆదర్శ.. రేపటి ట్విస్ట్.?

bharani jella

Prabhas: ప్రభాస్ “రాజాసాబ్” ఫస్ట్ సింగిల్ లోడింగ్..!!

sekhar

Ram Charan: డైరెక్టర్ శంకర్ కూతురు పెళ్లికి కుటుంబ సమేతంగా వెళ్ళిన చిరంజీవి, చరణ్..!!

sekhar

Kumkuma Puvvu April 16 2024 Episode 2156: అంజలి శాంభవి గారి మీద వేయబోతున్న ప్లాన్ ఏంటి.

siddhu

Salaar TV Premiere: వరల్డ్ ప్రీమియర్ డేట్ ను కన్ఫామ్ చేసుకున్న సలార్ మూవీ.. డీటెయిల్స్ ఇవే…!

Saranya Koduri

Brahmanandam: థియేటర్లు వద్దు.. ఓటీటీలే ముద్దు అంటున్న బ్రహ్మానందం మూవీ.. డైరెక్ట్ ఓటీటీ ఎటాక్..!

Saranya Koduri

Heeramandi Web Series: ఇండియాలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందిన హిరమండి వెబ్ సిరీస్ లో ఏ హీరోయిన్ ది అత్యధిక రెమ్యూనిరేషనో తెలుసా..!

Saranya Koduri

Dune Part 2 OTT: ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కి వచ్చేసిన 1500 కోట్ల బడ్జెట్ మూవీ.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!

Saranya Koduri

Gaami OTT Response: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న విశ్వక్సేన్ ” గామి ” మూవీ.. 72 గంటల్లో ఏకంగా అన్ని స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ వ్యూస్ క్రాస్..!

Saranya Koduri