NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Naga Panchami: జ్వాలా చంప పగలగొట్టిన మోక్ష, మోక్షని బలవంతంగా పెళ్లికి ఒప్పిస్తున్న పంచమి..

Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights

Naga Panchami:  శూలం కాస్త నెమలికగా మారిపోయి మోక్ష దగ్గర ఉంటుంది.ఇంతలో మోక్షకి మెలకువ వస్తుంది పంచమి అంటూ కిందికి వస్తాడు మోక్ష.మోక్ష మాటలు విన్న జ్వాలా సోఫా మీద నాకి పంచమి నోరు మూస్తుంది.మేఘన కంట్రీ తంత్రి ని మాయం చేస్తుంది.పంచమి ని చంపుతున్న జ్వాలాని మోక్ష లేపి పక్కకు నెట్టేస్తాడు.పంచమి నీకేమైంది కళ్ళు తెరువు అని మోక్ష లేపుతూ ఉంటాడు.ఇంతలో అందరూ లైట్లు వేసి హాల్లోకి వస్తారు.మనవడా పంచమికి ఏమైంది అని శబరి అంటుంది.నువ్వు రాకుంటే ఆ పంచమి నన్ను చంపేసేది అని జ్వాల అంటుంది.కోపంతో రగిలిపోయిన మోక్ష జ్వాల చెంప పగలగొడతాడు.మోక్ష ఏం చేస్తున్నావ్ రా అని భార్గవ్ అంటాడు. నన్నెందుకు కొట్టావు నేనేం చేశాను అని జ్వాల అంటుంది. చంపేస్తాను పంచమిని ఎందుకు చంపాలి అనుకున్నావ్ అని మోక్ష అంటాడు. అత్తయ్య ఆ పంచమి ఏం చేసిందో తెలుసా పెద్ద పాముగా మారింది నేను తన దగ్గరికి వెళ్లి పంచమి అని చూసేసరికి నన్ను చంపాలని చూసింది అప్పుడే నువ్వు వచ్చావు మోక్ష అని జ్వాల అంటుంది. పంచమిని ఇంకొక మాట అంటే నా చేతిలోనే నువ్వు చస్తావ్ అని మోక్ష అంటాడు.

Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights

మోక్ష ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ అని వరుణ్ అంటాడు. వదిన పంచమిని చంపుతూ ఉండగా నాకలతో నేను చూశాను అని మోక్ష అంటాడు.పంచమి నన్ను చంపకుండా నేను తన మీద ఎటాక్ చేశాను అది తప్ప అని జ్వాల అంటుంది. పంచమి ఏం జరిగిందో నువ్వు చెప్పు అని మీనాక్షి అంటుంది. ఇంతకుముందు అయితే నేను జ్వాలక్కా మాటని నమ్మే దాన్ని ఇప్పుడు తన మీద కూడా అనుమానమే అని చిత్ర అంటుంది. ఏం చూసావ్ అని జ్వాలా అంటుంది. నువ్వు మాట్లాడితే తప్ప వీళ్ళనోళ్లు మూతపడవు నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పమ్మా అని మీనాక్షి అంటుంది. జ్వాలా అమ్మగారు మునుపట్ల లేరు తనని ఏం చేస్తుందో తెలియలేదు పాపం నన్ను చంపబోయింది కూడా అని పంచమి అంటుంది.తనని ఆవహించిన దుష్టశక్తి పనిఅయి ఉంటుంది అని పంచమి అంటుంది. నీ శక్తి గురించి బయట పడాల్సి వస్తుందని నన్ను ఏదో శక్తి ఆవహించిందని అబద్ధం ఆడుతున్నావా అని జ్వాల అంటుంది. మిమ్మల్ని ఆవహించిన శక్తిని తెలుసుకోవాలి అని పంచమి అంటుంది. ఎవరి శక్తి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అని వైదేహి అంటుంది. నువ్వు చస్తే తప్ప మా దరిద్రం పోయేలా లేదు అని వైదహి అంటుంది. అమ్మ పంచమి గురించి ఇంకో మాట మాట్లాడకు అని మోక్ష అంటాడు. దీని వంద మాటలంటాను నేను కావాలో అది కావాలో తేల్చుకో అని వైదేహి అంటుంది. కొడుకు క్షేమం కోరుకునే తల్లి ఇలా మాట్లాడదు వైదేహి అని శబరి అంటుంది. రేపు  దాని మొహం నేను చూడకూడదు వెంటన       పంపించేసేయ్ అని వైదేహి వెళ్ళిపోతుంది. కట్ చేస్తే

Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights

మేఘన మంత్ర శక్తితో నంబూద్రిని ప్రసన్నం చేసుకుంటుంది. నన్ను క్షమించు చెల్లెమ్మ సాయ శక్తుల ప్రయత్నించిన పంచమిని చంపలేకపోయాను అని నంబూద్రి అంటాడు. జ్వాలా ఆకారానికి అలా ఉంది అన్నయ్య పంచమిని అంతసేపు గొంతు పట్టి పిసికిన చంపలేకపోయింది అని మేఘన అంటుంది. ఇంకొక్క నిమిషం మోక్ష రాకపోయి ఉండుంటే పంచమి చనిపోయి ఉండేది నేరం జ్వాల మీదికి వెళ్లిపోయేది అని నంబూద్రి అంటాడు. అంత సులభం కాదని నాకు అనుమానంగా ఉంది అన్నయ్య అని మేఘన అంటుంది. పంచమికి ఆ సుబ్రహ్మణ్యుడి అండ పుష్కలంగా ఉంటుందన్నయ్య ఆ విషయం నాకు బాగా తెలుసు అని మేఘన అంటుంది. శతవిధాల ప్రయత్నించిన పంచమిని గెలవలేక నా ప్రాణమే కొలిపోయాను చెల్లెమ్మ అని నంబూద్రి అంటాడు. మోక్షని బలి ఇచ్చి నా శక్తులు పొందితే ఇలాంటి పంచములు 100 మంది వచ్చి నన్ను ఏమి చేయలేవు అని మేఘన అంటుంది. కానీ పంచమి నిన్ను అంత దూరం వెళ్ళనీయాలి కదా చెల్లెమ్మ అని నంబూద్రి అంటాడు. మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూనే ఉండాలన్నయ్య పంచమి ప్రతిసారి తప్పించుకోలేదు అని మేఘన అంటుంది. తనని ఎలాగైనా చంపేయాలి అన్నయ్య అది ఇక్కడ ఉంటే మోక్షని బలి ఇవ్వలేను నాగులోక వెళ్లిన విఫలమైపోతాను అని మేఘన అంటుంది. ఇష్టరూప నాగులు ఏ లోకంలో ఉన్న వదిలిపెట్టవు అని నంబూద్రి అంటాడు. నువ్వైతే పంచమిని చంపే పనిలో ఉండు అన్నయ్య అని మేఘన వాళ్ళ అన్నయ్యని పంపించేస్తుంది. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights

ఒక్క నిమిషం మీరు రాకపోతే నేను చనిపోయే దాన్ని మోక్ష బాబు అని పంచమి అంటుంది.ఆజ్వాలనీ వదిలిపెట్టను అంతు చూస్తాను అని మోక్ష అంటాడు. ఎవరినని ఎదుర్కొంటారు మోక్ష బాబు ఆఖరికి బామ్మతో సహా నన్ను చంపాలనుకుంటారు అని పంచమి అంటుంది. ఏంటి పంచమి నువ్వు అనేది బామ్మ కూడానా అని మోక్ష అంటాడు. మీరు నన్ను చంపే ప్రయత్నం చేసిన ఆశ్చర్యపోయే పనిలేదు అని పంచమి అంటుంది. ఏంటి పంచని అలా మాట్లాడుతున్నావ్ అని మోక్ష అంటాడు. నన్ను చంపబొయింది నంబూద్రి  తన శక్తితో జ్వాల ఒంట్లో ప్రవేశించి చంపబోయాడు అని పంచమి అంటుంది. కరాలికి చాలా శక్తులు ఉన్నాయి ఏదో ఒక శక్తిని ప్రవేశించి నన్ను ఎప్పటికైనా చంపేస్తుంది అని పంచమి అంటుంది. కరాలికి కావాల్సింది నేను నిన్ను ఎందుకు చంపాలనుకుంటుంది అని మోక్ష అంటాడు. నేను నీ పక్కన ఉంటే తన కోరిక నెరవేరదని పంచమి అంటుంది. మొదటి నుంచి వదిన వాళ్లకు నువ్వంటే నాచవు ఆ కోపంతోటే నిన్ను చంపాలి అనుకున్నారేమో అని మోక్ష అంటాడు.

Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights

ఎలాగైనా నన్ను చంపి ఆ కరాలి నిన్ను తీసుకెళ్లి బలివాలనుకుంటుంది ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకూడదు నీకు మేఘనాకి పెళ్లి జరిగిపోవాలి అని పంచమి అంటుంది.నువ్వు భయపడి నన్ను భయపెట్టకు పంచమి అని మోక్ష అంటాడు. ఈరోజు నీ వదిన నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నించి ఉంటుందని మీరు ఊహించుంటారా అర్ధరాత్రి నాకు మెలకువ వచ్చేలా చేసింది ఆ కరాలే అని పంచమి అంటుంది. ఎన్ని చెప్పినా నేను నమ్మలేకున్నాను అని మోక్ష అంటాడు. కరాలి నన్ను చంపేస్తుంది ఆ తర్వాత మేఘనని పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా ఉండండి అని పంచమి అంటుంది. అందుకు నేను ఒప్పుకోను అని మోక్ష అంటాడు. అయితే నా శవాన్ని మీ చేతులతో సాగనంపండి అని పంచమి అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights
Naga Panchami Today Episode March 2 2024 Episode 294 Highlights

ఫణీంద్ర నన్ను నాగలోకం తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరోవైపు కరాలి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి బలివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది వీటిని ఆపగలిగే శక్తి మీకు ఉంటే చెప్పండి ధైర్యంగా ఉంటాను అని పంచమి అంటుంది. ఇంకేం చెప్పకు పంచమి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం మనలోనే ఉంది మనమిద్దరం ఒకటైతే కరాలికి నేను పనికిరాను ఫణీంద్ర తీసుకు వెళ్ళలేదు భయపడకు పంచమి నీలో ఉన్న విషయాన్ని పోగొట్టాకే మనిద్దరం కలిసి పిల్లల్ని కంఠం అని మోక్ష అంటాడు. నా చివరి మాట చెప్తున్నాను మోక్ష బాబు మీరు మేఘన అని పెళ్లి చేసుకోండి అంటే వెంటనే నాగలోకం వెళ్ళిపోతాను అప్పుడేనా మేఘన ని పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా ఉంటారు అని పంచమి అంటుంది. అది కాదు పంచమి అని మోక్ష అంటాడు. ఇంక నాకు మీరేం చెప్పకండి అని పంచమి అంటుంది

Related posts

Ram Charan: రామ్ చరణ్ కి డాక్టరేట్ రావటంతో చిరంజీవి ఎమోషనల్..!!

sekhar

Bigg Boss Telugu Season 8: బిగ్ బాస్ సీజన్ 8 లోకి వెళ్ళనున్న కార్తీక్.. ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చి పడేస్తూ వీడియో..!

Saranya Koduri

Jaram OTT Release: ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు వచ్చేసిన మరో సర్వైవల్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Om Bheem Bush OTT Response: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న హర్రర్ మూవీ… తొలిరోజే రికార్డులు క్రియేట్..!

Saranya Koduri

Rama Ayodhya: అయోధ్య రామ మందిరంపై రూపొందిన తెలుగు మూవీ.. డైరెక్ట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్..!

Saranya Koduri

The Mother First Review: ది మదర్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

Saranya Koduri

Mamagaru April 13 2024 Episode 185: గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం గంగ ఇచ్చిన డబ్బులు గంగాధర్ చూసుకుంటాడా లేదా.

siddhu

Kumkuma Puvvu April 13 2024 Episode 2154: శాంభవి గారి నిర్ణయానికి అంజలి ఒప్పుకుంటుందా లేదా.

siddhu

Guppedanta Manasu April 13 2024 Episode 1049: రాజీవ్ వేసిన ప్లానులో వసుధార చిక్కుకుంటుందా లేదా.

siddhu

Karthika Deepam 2 April 13th 2024 Episode: దీప ను ఆకాశానికి ఎత్తేసిన సుమిత్ర కుటుంబం.. పెటాకులు అయినా జ్యోత్స్న – కార్తీక్ల‌ పెళ్లి..!

Saranya Koduri

Swathi Chinukulu: స్వాతి చినుకులు ఫేమ్ శ్రావణి భర్త ఎవరో తెలుసా..!

Saranya Koduri

Nindu Noorella Savasam: నటనలో ఆరితేరిన సీరియల్ యాక్టర్ పల్లవి గౌడను టీవీ పరిశ్రమ ఎందుకు బ్యాన్ చేసింది..?

Saranya Koduri

Savitri: మాతృదేవత సినిమా హిట్ అయిన అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన సావిత్రి.. ఎందుకు..?

Saranya Koduri

Indraja: సినీ యాక్టర్ ఇంద్రజ ని హీరోయిన్గా ఎదగనివ్వకుండా ఆపిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా..!

Saranya Koduri

Brahmamudi April 13 2024 Episode 383:  బిడ్డతో ఫంక్షన్ కి వెళ్లిన కావ్య.. వెన్నెల ఎంట్రీ.. రుద్రణి ప్లాన్ కనిపెట్టిన స్వప్న

bharani jella