NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Prema Entha Madhuram February 26 2024 Episode 1188: అను కాళ్లు పట్టున్న మానస, బయటికి గెంటేసిన నీరజ్..

Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights

Prema Entha Madhuram February 26 2024 Episode 1188:  పాప ఏమైనట్టు అంటూ జెండి లంచ్ బాక్స్ పట్టుకొని కార్ ఎక్కుతాడు. కారులో పాపను చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. పాప నువ్వు కార్ లో ఎందుకు ఉన్నావ్ ఎలా వచ్చావు అని జెండి అడుగుతాడు. నేను నీతో పాటు ఆఫీస్ కి వస్తాను అని ఆనంది అంటుంది. వద్దమ్మ ఆఫీస్ లో అందరు బిజీగా ఉంటారు అని జెండి అంటాడు. ప్లీజ్ తీసుకెళ్లండి అని ఆనంది అంటుంది. సరే అని పాపను తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు జెండి . పాపని ఏమైనా అడిగితే చెప్తుందా వద్దులే ఆర్య అడిగితే తప్ప ఏమీ చెప్పదు అని జెండి అనుకుంటాడు. కట్ చేస్తే, సార్ మదర్ తెరిసా అనాధ ఆశ్రమం నుంచి ఎవరో ఫౌండేషన్ కోసం వచ్చారు పంపించమంటారా అని ఆఫీస్ బాయ్ అంటాడు. పంపించండి అని ఆర్య అంటాడు. ఇంతలో అక్కడికి మానస వస్తుంది. ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చింది మీరేనా మీ పేరేంటి అని అను అడుగుతుంది. మానసి అని అంటుంది తను. తన పేరు విని ఆశ్చర్యపోతారు ఆర్య అను.

Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights

ఎందుకు వచ్చావు అని ఆర్య అంటాడు. బావ గారు అని మానస అంటుంది. నన్ను అలా పిలవకు బంధాలు తెంపుకొని ఎప్పుడో వెళ్లిపోయావు అని అంటాడు. సరిదిద్దుకోలేని తప్పులు చేశాను అని మానస బాధపడుతుంది. ఇంకా ఎన్ని కుట్రలు చేసి మమ్మల్ని విడదీయాలని వచ్చావు అని అను అంటుంది. ఏదో ఒక రోజు చేసిన పాపానికి శిక్ష అని అనుభవించాల్సి వస్తుందని మా అమ్మ చెప్తూ ఉండేది ఆ శిక్ష నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను నా అనే వాళ్ళు లేక ఒంటరిదాన్ని అయిపోయాను అని మానస బాధపడుతుంది. మీరు ఒంటరి వాళ్ళు ఎందుకు అయిపోయారు అండి మీ కుట్రలకు కుతంత్రాలకు తోడుగా ఉన్నారు కదా అని అను అంటుంది. వాళ్లకు మేలు జరగట్లేదని నన్ను బయటికి గెంటేశారు తింటానికి తిండి లేక ఉండడానికి ఇల్లు లేక అనాధాశ్రమంలో తలదాచుకుంటున్నాను అని మానస బాధపడుతుంది.

Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights

వర్ధన్ కుటుంబంలో నేను ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను నాకు ఇప్పుడు తెలిసి వచ్చింది మనుషులతో ఉండే ప్రవర్తన బట్టి మనకు విలువ ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకున్నాను నేను చేసిన పాపాలు నీకు తెలియనివి కావు కనీసం నీకు చెప్పుకుంటే నాకు తృప్తి మిగులుతుందని వచ్చాను అని మానస బాధపడుతూ ఉంటుంది. నన్ను క్షమించు అను అని మానస కాళ్లు పట్టుకొని ఈ అభాగ్యురాలికి క్షమాపణ భిక్షగా వేయవ అని అడుగుతుంది మానస. ఏంటి మానస ఇది పైకి లే అని అను అంటుంది. కనీసం మీ ఇంట్లో పని మనిషిగా అయినా చోటు ఇవ్వండి అని మానస అంటుంది. ఇంతలో నీరజ్ అక్కడికి వచ్చి తనను లేపి చంప పగలగొడతాడు. నీరజ్ ఏం చేస్తున్నావ్ అని ఆర్య అంటాడు.ఇది విషపురుగు దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే మన ప్రాణానికి ముప్పుతెస్తుంది ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి నా జీవితాన్ని పాడు చేసింది చాలదా ఇంకా ఏం చేయాలని వచ్చావ్ అని నిరజ్ అంటాడు. నా తప్పు తెలుసుకున్నాను కాబట్టి అను కాళ్లు పట్టుకొని క్షమాపణ అడుగుతున్నాను అని మానస అంటుంది.

Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights

అందితే జుట్టు అందకపోతే తల పట్టుకునే రకానివి నువ్వు ఇప్పుడు కాళ్లు పట్టుకున్నా తర్వాత మెడ పట్టుకొని ప్రాణం తీసే రకానివి నువ్వు బయటికి నడువు అని నీరజ్ అంటాడు. నేను నిజంగా మారిపోయాను నీరజ్ నన్ను వదిలేయ్ బావ గారు నేను మారిపోయాను నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని మానస బ్రతిమలాడుతుంది. ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు వెళ్లిపో అని నీరజ్ తనని నెట్టేస్తాడు. మానస బాధపడుతూ బయటికి వెళ్లిపోతుంది. నీరజ్ ఆవేశ పడకు అని ఆర్య అంటాడు. తనను చూస్తే కోపం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను అని నీరజ్ అంటాడు. తను చేసిన తప్పులు ఒప్పుకుంటుంది అందరూ ఉన్న అనాధ అయిపోయానని బాధపడుతుంది కదా అంతకంటే ఇంకేం కావాలి అని అను అంటుంది. స్కూల్ దగ్గర కలిసింది వదినమ్మ కానీ అక్కడే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా మాట్లాడుతుంది తనని నమ్మి ప్రమాదాన్ని తెచ్చుకోకండి అని నీరజ్ వెళ్లిపోతాడు. కట్ చేస్తే, జెండి ఆఫీస్ కి వస్తాడు. జెండి ఆనందిని తీసుకొని వెళుతూ ఉండగా మానస ఎదురవుతుంది. ఎందుకు వచ్చారు అని జెండి అంటాడు. జెండి సార్ అని మానస అంటుంది. నీ మాటల్లో రెస్పెక్ట్ వినపడుతుంది అంటే నీ మనసులో కుట్ర ఉంది ఇంకా ఆర్య ఫ్యామిలీకి ఏమైనా కుట్ర చేయాలనుకుంటున్నావా అని జెండి అంటాడు. లేదు జెండి నేను అందరిని క్షమాపణ అడగడానికి వచ్చాను అని మానస అంటుంది.

Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights

వద్దు ఇంకెప్పుడు ఇటుపక్క రాకు వస్తే పరిస్థితులు వేరే లాగా ఉంటాయి అంటూ జెండి వెళ్ళిపోతాడు. పాప ఆఫీసులోకి పరిగెత్తుతుంది. కట్ చేస్తే, అన్నం తిను ఎక్కడికి వెళ్ళకు ఇక్కడే ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను అంటూ జెండి వెళ్ళిపోతాడు. అను ఆర్య బోర్డు మీటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అభయ్ అక్కి కూడా అక్కడికి వచ్చి ఆడుకుంటూ ఉంటారు.అక్కి అభయ్, మీరేంటి ఇక్కడ అని జెండి అంటాడు. మీరు ఆఫీసులో వర్క్ సరిగ్గా చేస్తున్నారో లేదో అని చూడడానికి వచ్చాం అని అక్కి అంటుంది. మేము ఊరికే ఆడుకోడానికి వచ్చాం అని అభయ్ అంటాడు. ఆనంది పిల్లల్ని చూస్తే గొడవ చేస్తుందేమో ఎలా అని జెండి అనుకుంటాడు. ఇంతలో ఆర్య అను నీరజ్ అక్కడికి వస్తారు. పిల్లలు మీరేంటి ఇక్కడ అని ఆర్య అంటాడు. మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది

Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights
Prema Entha Madhuram Today Episode February 26 2024 Episode 1188 Highlights

వచ్చాము అని అక్కి అంటుంది. ఎగ్జామ్ ఎలా రాశారు అని ఆర్య అంటాడు. బాగానే రాసాము నాన్న అని పిల్లలు అంటారు. అమ్మ నాన్నతో ఫస్ట్ టైం ఆఫీస్ కి వచ్చేటప్పుడు వన్డే చైర్మన్గా కూర్చున్నాను ఇప్పుడు కూడా కూర్చుంటాను అని అక్కి అంటుంది. లేదు ఇప్పుడు నేను కూర్చుంటాను అని అభయ్ అంటాడు. నేనే కూర్చుంటాను అని పిల్లలు పరిగెత్తుతారు. వద్దు అంటూ నీరజ్ అను వాళ్ళ వెంబడి పరిగెత్తతుంది . ఆర్య ఆనంది కూడా ఆఫీస్ కి వచ్చింది అని జెండి చెబుతాడు.. దీనితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది

Related posts

Game Changer: “గేమ్ చేంజర్” విడుదలపై ఎట్టకేలకు క్లారిటీ ఇచ్చిన రామ్ చరణ్..!!

sekhar

Ram Charan: రామ్ చరణ్ కి డాక్టరేట్ రావటంతో చిరంజీవి ఎమోషనల్..!!

sekhar

Bigg Boss Telugu Season 8: బిగ్ బాస్ సీజన్ 8 లోకి వెళ్ళనున్న కార్తీక్.. ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చి పడేస్తూ వీడియో..!

Saranya Koduri

Jaram OTT Release: ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు వచ్చేసిన మరో సర్వైవల్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..!

Saranya Koduri

Om Bheem Bush OTT Response: ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతున్న హర్రర్ మూవీ… తొలిరోజే రికార్డులు క్రియేట్..!

Saranya Koduri

Rama Ayodhya: అయోధ్య రామ మందిరంపై రూపొందిన తెలుగు మూవీ.. డైరెక్ట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్..!

Saranya Koduri

The Mother First Review: ది మదర్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే..!

Saranya Koduri

Mamagaru April 13 2024 Episode 185: గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం గంగ ఇచ్చిన డబ్బులు గంగాధర్ చూసుకుంటాడా లేదా.

siddhu

Kumkuma Puvvu April 13 2024 Episode 2154: శాంభవి గారి నిర్ణయానికి అంజలి ఒప్పుకుంటుందా లేదా.

siddhu

Guppedanta Manasu April 13 2024 Episode 1049: రాజీవ్ వేసిన ప్లానులో వసుధార చిక్కుకుంటుందా లేదా.

siddhu

Karthika Deepam 2 April 13th 2024 Episode: దీప ను ఆకాశానికి ఎత్తేసిన సుమిత్ర కుటుంబం.. పెటాకులు అయినా జ్యోత్స్న – కార్తీక్ల‌ పెళ్లి..!

Saranya Koduri

Swathi Chinukulu: స్వాతి చినుకులు ఫేమ్ శ్రావణి భర్త ఎవరో తెలుసా..!

Saranya Koduri

Nindu Noorella Savasam: నటనలో ఆరితేరిన సీరియల్ యాక్టర్ పల్లవి గౌడను టీవీ పరిశ్రమ ఎందుకు బ్యాన్ చేసింది..?

Saranya Koduri

Savitri: మాతృదేవత సినిమా హిట్ అయిన అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన సావిత్రి.. ఎందుకు..?

Saranya Koduri

Indraja: సినీ యాక్టర్ ఇంద్రజ ని హీరోయిన్గా ఎదగనివ్వకుండా ఆపిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా..!

Saranya Koduri