NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Naga Panchami : ఈ యాగం చేసిన మోక్ష ని కాపాడుకోలేవు అని హెచ్చరిస్తున్న ఫణీంద్ర..

Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights

Naga Panchami : పగ ప్రతీకారాలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగనివ్వనని నాకు మాట ఇచ్చారు మీరే మీ భక్తురాలిని కాపాడుతున్నారేంటి స్వామి అని అంటుంది నాగదేవత. నేను మాట ఇచ్చింది సజీవంగానే ఉంటుంది నాగదేవత పంచమి పాముగా మారిన తర్వాతే మీరు తనని నాగలోకానికి తీసుకు వెళ్ళగలరు నా భక్తురాలిగా ఉన్నప్పుడు కాదు  అని స్వామి అంటాడు.కానీ మహా మృత్యుంజయ మహా యాగము నీ ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతుంది కదా స్వామి ఆ యాగము పూర్తయితే పంచమి పాముగా మారినా కూడా మోక్షని కాటు వేసి చంపలేదు కదా అని నాగదేవత అంటుంది. అది నేను చేసే ప్రయత్నం కాదు నాగదేవత.తనను కాపాడుకోవాలని పంచమి చేస్తుంది తన పసుపు కుంకుమలు కాపాడుకోవడానికి తన పని తను చేస్తుంది మీ పని మీరు చేయండి నేను ఆ యాగం దగ్గరికి రాకుండా ఉంటాను అని స్వామీజీ అంటాడు.ఇది చాలు స్వామి మీరు ఆ యాగరక్షణ చేయకుండా ఉంటే నేను మా యువరాణిని తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నంలో నిమగ్నమై ఉంటాను అని నాగదేవత అంటుంది. తధాస్తు నాగాలోకపు రక్షణ చేసుకో అని నాగదేవతని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆశీర్వదిస్తాడు. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights
Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights

ఏంటి మోక్ష ఎక్కడికి బయలుదేరుతున్నారు సామాన్లు అన్ని సర్దుతున్నారు అని మోహిని అడుగుతుంది. పంచమి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాము అని మోక్ష అంటాడు. ఏం పని మీద వెళ్తున్నారు అని నీలాంబరి అడుగుతుంది. మహా మృత్యుంజయ యాగం చేయడానికి వెళుతున్నాము అని మోక్ష అంటాడు. ఆ యాగం చేసినంత మాత్రాన పాము వచ్చి కాటేయకుండా ఉంటుందని నమ్మకం ఉందా మోక్ష,  నీ భార్య పాముగా మారిన తరువాత బంధించి తన విషయం తీసి మనం రిసెప్ట్ చేసి ఆ విషన్నికి పసర్లతో మందును కనిపెడదాము అని నీలాంబరి అంటుంది. నువ్వు చెప్తున్నది నిజమే కానీ పంచమి ఈ పౌర్ణమికి గండం నుంచి బయటపడే మార్గం చూద్దాం ఆ తరువాత  ఏమైనా చేసుకోండి అని ఈ యాగం తలపెట్టింది అని మోక్ష అంటాడు. యాగం ఆపమని నేను చెప్పడం లేదు మోక్ష కాని ఆ విషన్ని సంపాదించి మందును కనిపెట్టగలిగితే దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మోక్ష పంచమి కాటు వేసి తన పగని తీర్చుకుంటుంది ఆ తరువాత ఆ మందుతో మిమ్మల్ని నేను కాపాడుకుంటాను అని నీలాంబరి అంటుంది. ఈ ఐడియా బాగానే ఉంది మోహిని కానీ పంచమి నన్ను కాటు వేసిన తరువాత నాగులోకానికి తీసుకు వెళ్లకుండా ఆపగలగాలి అని మోక్ష అంటాడు. పంచమిని నేను బంధిస్తాను మోక్ష తనకు మనిషి రూపం రాగానే మీరిద్దరూ హ్యాపీగా ఉంటారు అని మోహిని అంటుంది. ఏదో ఒకటి చేద్దాం మోహిని ఇప్పుడైతే నువ్వు మాతో ఊరికి వచ్చేసేయ్ అని మోక్ష అంటాడు. గ్రామమైతే వైద్యానికి సంబంధించిన మూలికలు దొరుకుతాయి అని మోహిని అంటుంది. పక్కనే పెద్ద ఫారెస్ట్ కూడా ఉంది మోహిని నేను లోపలికి వెళ్లి వచ్చేసరికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉండు వెళ్దాం అని మోక్ష  లోపలికి వెళ్తాడు. నాకు కావాల్సింది ఇదే మోక్ష ఈ అవకాశం వదులుకోను  అని నీలాంబరి తన మనసులో అనుకుంటుంది.

Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights
Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights

కట్ చేస్తేమీరు నన్ను శాశ్వతంగా ఈ భూలోకంలో ఉంచాలని ఆలోచిస్తున్నారు మోక్ష బాబు కానీ మిమ్మల్ని నేను ఎలాగైనా సరే కాపాడుకుంటాను అని పంచమి ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఫణీంద్ర అక్కడికి వస్తాడు. నాగదేవత చెప్తుంటే నీ గురించి విని ముచ్చట వేసింది యువరాణి కానీ నేను ఊహించిన దాని కంటే నువ్వు మొండిఘటంల ఉన్నావు ఈ ముల్లోకాలు ఏకమైన ప్రాణగండం నుంచి మోక్షాన్ని కాపాడడం సాధ్యం కాదని నీకు నాకు మాత్రం తెలుసు తన బిడ్డ తన శత్రువుని చంపాలని నీ తల్లి కోరిక నీ తల్లి కోరిక నెరవేరడం కోసమే మోక్షకి మేము ఎవ్వరం హాని తలపెట్టడం లేదు అని ఫణీంద్ర అంటాడు. నా ఒంట్లో విషము ఉండొచ్చు కానీ నా మనసులో అలాంటి కీడు తల పెట్టే ఆలోచన లేదు మీ నాగలోకమంతా కలిసి వచ్చిన సరే నా భర్తకి కీడు తలపెట్టలేను అని పంచమి అంటుంది. నువ్వు ఎన్ని పూజలు చేసినా పౌర్ణమి రోజు పాముగా మారకుండా ఆపగలవా మోక్ష ని కాటు వేసే ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండగలవా ఇప్పుడు మహా మృత్యుంజయ యాగం తలపెట్టి మరొక తప్పు చేయబోతున్నావు

Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights
Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights

యువరాణి నాగదేవతకు కోపం రాకముందే నువ్వు జాగ్రత్త పడడం మంచిది లేకపోతే నీ కళ్ళముందే వేరొక నాగుచేత మోక్షను కాటు వేయడం జరుగుతుంది అని హెచ్చరిస్తాడు ఫణీంద్ర. బెదిరింపులకు  భయపడిపోయే గుండె కాదు నాది యువరాజు  నాది న్యాయపోరాటం అని పంచమి కోపంగా అంటుంది. కన్నతల్లి కోరిక తీర్చకపోతే అంతకన్నా మహా పాపం వేరొకటి ఉండదు అని ఫణీంద్ర అంటాడు. చిన్నప్పుడు తెలియక చేసిన తప్పును కూడా క్షమించలేని ఆ నాగజాతి నాకు అవసరం లేదు యువరాజా అని  పంచమి అంటుంది. నువ్వు యాగం ఆపకపోతే  నీతో యుద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది యువరాణి అని అంటాడు ఫణీంద్ర. నా ఊపిరి ఉన్నంతవరకు పోరాడతాను కానీ యాగం మాత్రం ఆపను అని పంచమి అంటుంది. నేను రక్షణగా ఉన్నంతవరకు నీ ప్రాణానికి ఏ హాని కలుగదు యువరాణి కానీ మోక్షప్రాణాలు పోవడం మాత్రం ఖాయం అని హెచ్చరించి వెళ్లిపోతాడు ఫణీంద్ర. ఇక నాకు వేరే మార్గం లేదు పౌర్ణమికి పాముగా మారే లోపే నేను మరణించాలి అని పంచమి అనుకుంటుంది. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights
Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights

యాగం చేయించాలనే అనుకున్న నువ్వే ఇలా ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఎలా నీకే నమ్మకం లేకపోతే చెప్పు పంచమి యాగం ఆపేద్దాము అని మోక్ష అంటాడు. అయ్యయ్యో అదేమీ లేదు మోక్ష బాబు అని పంచమి అంటుంది. చావుకి నేను భయపడడం లేదు పంచమి ఈ పౌర్ణమి దాటి మళ్లీ ఈ ఇంట్లో నేను అడుగు పెడతానని నాకైతే నమ్మకం లేదు అని మోక్ష అంటాడు. మహా మృత్యుంజయ యాగం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది అని పంచమి అంటుంది. అది చూద్దాం అని మోక్ష అంటాడు. మిమ్మల్ని కాటేయకముందే నేను చచ్చిపోతాను నీకేమీ కాదు అని పంచమి మనసులో బాధపడుతుంది. చూడు పంచమి నేను యాగం మీద నమ్మకం తోటి రావట్లేదు నీ మీద నమ్మకంతో వస్తున్నాను ఆ యాగం ఫలించి నేను బ్రతికితే ఇద్దరము ఈ ఇంటికి వస్తాము లేదంటే నువ్వు ఒక్కదానివే వస్తావు అని మోక్ష అంటాడు. నేను హామీ ఇస్తున్నాను మోక్ష బాబు నేను పాముగా మారిన తర్వాత నిన్ను కాటు వేయను అని పంచమి అంటుంది.

Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights
Naga Panchami Today Episode December 06 2023 Episode 218 Highlights

గదిలో బంధించి కాపాడుతావు సరే నువ్వు పాముగా మారిన తర్వాత నిన్ను ఎవరు కాపాడుతారు అని మోక్ష అంటాడు. నాకు ఆ భయం లేకుండా శాశ్వత పరిష్కారం వెతికి పెట్టుకున్నాను రండి బయలుదేరుదాం అని పంచమి వెళ్ళిపోతూ ఉండగా,ఆగు పంచమి ఎప్పటికీ పాముగా మారకుండా ఇలాగే ఉండాలి అంటే ఒకే ఒక్క మార్గం నువ్వు తల్లివి కావడమే పంచమి మరొక్కసారి ఆలోచించు పంచమి నాకున్న గండానికి మనమిద్దరం సమిదళము కాకూడదు ఆత్మ రూపంలో ఆయన నిన్ను నా బిడ్డను చూసుకునే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించు పంచమి అని మోక్ష అంటాడు. ముందు ఈ పౌర్ణమి కి గండం గటేఎక్కితే ఆ తర్వాత ఆలోచిద్దాం అని పంచమి అంటుంది. అంటే నీకు కూడా నమ్మకం లేదు పంచమి ఈ పౌర్ణమి తర్వాత నేను ప్రాణాలతో ఉంటానని మోక్ష అంటాడు. నేనే ప్రాణాలతో ఉండను మోక్ష బాబు అని పంచమి తన మనసులో అనుకుంటుంది. నువ్వు మాట ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నేను ప్రాణాలతో లేనప్పుడు ఒకటే ఇదే చివరి రోజు అనుకునే బయలుదేరుతాను అని మోక్ష అంటాడు..

Related posts

Manchu Vishnu: తన భార్యకి సూపర్ డూపర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన మంచు విష్ణు… మంచి తెలివైనోడే గా..!

Saranya Koduri

Taapsee: తాప్సి చంప పగలగొట్టిన స్టార్ డైరెక్టర్.. కారణం తెలిస్తే షాక్…!

Saranya Koduri

Senior actress Girija: సీనియర్ యాక్టర్ గిరిజ ఆఖరి రోజుల్లో అంత నరకం అనుభవించిందా?.. బయటపడ్డ నిజా నిజాలు..!

Saranya Koduri

Nindu Noorella Saavasam March 2 2024 Episode 174: అమరేంద్రకు జరిగిన అవమానాన్ని అనుకూలంగా మార్చుకుందా0 మనుకుంటున్న మనోహర్..

siddhu

Ramcharan NTR: చాలా రోజుల తర్వాత ఒకే ఫ్రేమ్ లో రామ్ చరణ్… ఎన్టీఆర్ వీడియో వైరల్..!!

sekhar

Guppedantha Manasu March 2 2024 Episode 1014: వసుధార రిషి ని వెతకడం మొదలు పెడుతుందా లేదా

siddhu

Operation valentine OTT release: ఆపరేషన్ వాలెంటైన్ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫారం ఖరారు.. స్ట్రీమింగ్ అప్పుడే..!

Saranya Koduri

My dear donga teaser release date: టీజర్ డేట్ ను ఖరారు చేసుకున్న ” మై డియర్ దొంగ ” మూవీ టీం.. పోస్టర్ వైరల్..!

Saranya Koduri

Save the tigers 2 OTT release: ఎట్టకేలకు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను ఫిక్స్ చేసుకున్న ” సేవ్ ది టైగర్స్ 2 “… ఎప్పటినుంచి స్ట్రీమింగ్ అంటే..!

Saranya Koduri

Trinayani March 2 2024 Episode 1178: గాయత్రి పాపని మార్చి బుట్టలో రాళ్లుపెట్టిన హాసిని.

siddhu

Paluke Bangaramayenaa March 2 2024 Episode 166: కఠిన కారాగార శిక్ష పడ్డ వైజయంతి, ఆనందంలో మైమరిచిపోయి అభిని హగ్  చేసుకున్న స్వర..

siddhu

Malli Nindu Jabili March 2 2024 Episode 587: వసుంధర మాటలు విని మాలిని గౌతమ్ మీద కేసు పెడుతుందా లేదా?..

siddhu

Gopichand Prabhas: ప్రభాస్ తో సినిమా అంటున్న గోపీచంద్..!!

sekhar

Pro Kabaddi 2024: PKL లో చివరి 6 స్థానాల్లో నిలిచిన ప్రో కబడ్డీ జట్లు ఇవే..!

Saranya Koduri

Eagle OTT review: ” ఈగల్ ” మూవీ ఓటీటీ రివ్యూ.. రవితేజ ఓటీటీలో తన మాస్ హవా చూపించాడా? లేదా?

Saranya Koduri