NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Guppedanta Manasu April 2 2024 Episode 1040: దేవయాని కాలేజీలో జరిగిన గొడవ గురించి అనుపమకి చెబుతుందా లేదా.

Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights

Guppedanta Manasu April 2 2024 Episode 1040: ఏంటి మాట్లాడవేంటి మను గారు నేను అడిగే ప్రశ్నలకు మీ దగ్గర నుంచి సమాధానం రావడం లేదు చెప్పండి మీ నాన్న ఎవరు అని అడుగుతాడు మీ నాన్న ఎవరు మీకు తెలియదా లేకుంటే చెప్పుకోలేని వాడా చెప్పుకోలేరా అసలు ఏంటి అని అడుగుతాడు శైలేంద్ర. మహేంద్ర ఏంట్రా నువ్వు పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి అసలు మను తో నీకేంటి పని ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపో అంటాడు. శైలేంద్ర నేనెందుకు వెళ్తాను బాబాయ్ నేను వెళ్లడానికి రాలేదు మను దగ్గర నుంచి సమాధానం తీసుకువెళ్లడానికి వచ్చాను అయినా నేనేమంటున్నాను మను గారిని మీ తండ్రి ఎవరో చెప్పమని అడుగుతున్నాను దీంట్లో నా తప్పేముంది అని అంటాడు. మహేంద్ర ఒరేయ్ అసలు నీకు బుద్ధుందా ముందు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతావా లేదా అని అంటాడు. శైలేంద్ర నేను వెళ్ళను గాక వెళ్ళను అంటాడు శైలేంద్ర.మహేంద్ర అయితే ఏంట్రా ఇప్పుడు మనుకి తన తండ్రి ఎవలు తెలవకపోవడం తన లోపమే అయితే ఏంటి నీకేంటి అంత బాధ ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపో అంటాడు మహేంద్ర.

Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights

మహేంద్ర అన్న మాటకి బాధపడుతూ సార్ లోపం కాదు సార్ ఆ లోపం నాది కాదు అంటూ కోపంగా వెళ్ళిపోతాడు.మహేంద్రఅయ్యో మనం సారీ సారీ వెళ్ళిపోకు ఈ శైలేంద్ర నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంటే చూడలేక కోపం లో అలా వచ్చేసింది నేను కావాలని అనలేదు సారీ మను అంటాడు మహేంద్ర. శైలేంద్ర ఏంటి బాబాయ్ నిజంగానే మనుకి తన తండ్రి ఎవరో తెలియని లోపం ఉందా ఒక్కసారి అంత పెద్ద మాట అన్నావ్ ఏంటి బాబాయ్ నేను మను గారితో క్యాజువల్ గా మాట్లాడుతుంటే మీరు మాత్రం ఒకేసారి లోపం అని తనను ఇబ్బంది పెట్టారు చూడండి ఇప్పుడు మను వెళ్ళిపోయాడు అంటాడు శైలేంద్ర.మహేంద్ర ఒరేయ్ ఇదంతా నీ వల్లే అసలు నిన్ను ఏం చేసినా తప్పు లేదురా అంటూ వెళ్ళిపోతాడు మహేంద్ర.వసుధార ఏ శైలేంద్ర అసలు నువ్వు మనిషివేనా అసలు నిన్ను మనిషి అని ఎవరైనా అనుకుంటున్నారా ఎందుకు నువ్వు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావ్ ఛి అంటూ వెళ్ళిపోతుంది. మహేంద్ర వసుధార క్యాబిన్ కి వచ్చి అమ్మ వసుధార నేను చాలా పెద్ద మాట అన్నాను మను దానికి ఎంతగా ఫీల్ అవుతున్నాడో ఏంటో అసలు ఇదంతా జరగడానికి మను ఇన్ని అవమానాలు ఎదుర్కోవడానికి గల కారణం ఆ అనుపమ ముందు ఆ అనుపమని వెళ్లి ఈరోజు నిలదీస్తాను కచ్చితంగా మను తండ్రి ఎవరో చెప్పేంతవరకు తనని వదిలిపెట్టను అంటూ వెళ్ళిపోతాడు మహేంద్ర.

Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights

శైలేంద్ర చాలా సంతోషంతో ఇంటికి వెళ్లి వాళ్ళ అమ్మ దేవియానిని మామ్ ఎక్కడున్నావ్ ఇలా రా అని పిలుస్తాడు దేవయాని ఏంటి నాన్న ఏంటి అంత సంతోషంగా ఉన్నావు ఏం జరిగింది అని అడుగుతుంది. శైలేంద్ర చెబుతాను అమ్మ నేను ఈరోజు కాలేజీలో ఆ మను గాడిని ఒక ఆట ఆడుకున్నాను. నువ్వు చెప్పిన ప్లాను చాలా వర్క్ అవుట్ అయింది నిజంగానే ఆ మను గాడికి తండ్రి ఎవరో తెలీదు అది నాకు చాలా మంచి అవకాశం ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటూ ఆ మను గాడికి ఇక చుక్కలు చూపిస్తాను. కాలేజీలో పేరెంట్స్ మీటింగ్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది అప్పుడు నేను అన్నాను పేరెంట్స్ లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఒకవేళ తల్లి ఒక్కతే ఉండి తండ్రి లేని వాళ్ళు పరిస్థితి ఏంటి? అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా పేరెంట్స్ మీటింగ్ కి వస్తారు

Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights

అని అడిగాను అప్పుడు మను గాడికి కోపం వచ్చి గాజు గ్లాసుని పగలగొట్టాడు చేతికి గాయం చేసుకున్నాడు తర్వాత వదిలి పెట్టానా వదిలిపెట్టలేదు మళ్లీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ తీసుకుని వెళ్లాను మళ్ళీ అక్కడ వాడిని ముళ్ళతో గుచ్చినట్లు ప్రశ్నల మీద ప్రశ్నలు అడిగాను అయినా వాడు ఏం సమాధానం చెప్పలేదు మహేంద్ర బాబాయి వచ్చి నా మీద కోపంతో ఏంట్రా నువ్వు తనను అలా నిలదీస్తున్న అవును తన తండ్రి ఎవరో తెలవకపోవడం తనలోపమే అయితే నీకేంటి అని అన్నాడు బాబాయ్ అన్న లో మాటకి మను కోపంతో కళ్ళల్లో నీళ్లు తెచ్చుకుని వెళ్లిపోయాడు ఆహా నాకు ఆ క్షణాన్ని తలుచుకుంటుంటే ఎవరెస్టు శిఖరం ఎక్కినంత సంతోషంగా ఉంది మామ్ ఇక వాడితో రోజు ఒక ఆట ఆడుకుంటాను అని అంటాడు శైలేంద్ర. దేవయాని అవునా నాన్న ఇక ఈ దెబ్బతో ఆ మను గాడు కాలేజీని వదిలి పారిపోవాలి అని అంటుంది. శైలేంద్ర ఇక నేను అదే పనిలో ఉంటాను మామ్ అంటాడు.

Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights

కట్ చేస్తే దేవయాని సోఫాలు కూర్చుని అసలు నేనేంటి ఇంత సైలెంట్ గా ఇంత మంచి దానిలాగా మారిపోతే ఎలా వద్దు నాలో వీలనిజం చచ్చిపోకూడదు ఇప్పుడే అనుపమకి ఫోన్ చేసి ఒక ఆట ఆడుకుంటాను అని అనుకున్న కి ఫోన్ చేస్తుంది దేవయాని.అనుపమ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి హలో చెప్పండి దేవయాని గారు ఏంటి ఈమధ్య మీరు పదే పదే నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతుంది. దేవయాని అదేంటి అనుపమ నువ్వు ఎంత కాదనుకున్నా మా జగతి ఫ్రెండ్ వి కదా మరి నీ బాగోగులు తెలుసుకోకపోతే ఎలా చెప్పు సరే చెప్పు నీకు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అని అడుగుతుంది.

Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights
Guppedanta Manasu Today Episode April 2 2024 Episode 1040 highlights

అనుపమ ఏంటి జగతి ఫ్రెండువి కదా అని మాట్లాడుతున్నావ్ జగతిని రాచి రంపాన పెట్టినట్లుగా నన్ను కూడా అలా ఇబ్బంది పెడతావా ఏంటి అని అంటుంది.దేవయాని చచ అవేమీ మాటలను అనుపమ నేను నీ మంచి కోరుకునే దాన్ని నీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది చెప్పు అని అంటుంది.అనుపమ బాగానే ఉంది విషయం ఏంటో చెప్పు అంటుంది. దేవయా చెబుతాను అనుపమ కాలేజీలో ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంట కదా ఆ విషయం నీదాకా వచ్చిందా రాలేదా అని అడుగుతుంది. అనుపమ ఏంటి ఆ విషయం నాకు తెలియదు అని అంటుంది దేవయాని అయితే నేనే చెబుతాను లే అంటుంది

Related posts

NTR: ఎన్టీఆర్ తో సెల్ఫీ…. సారీ చెప్పిన బాలీవుడ్ హీరోయిన్..!!

sekhar

Manchu Manoj: కూతురు పుట్టిన వెంటనే మంచు మనోజ్ చేసిన పనికి అవాక్ అయిన మౌనిక.. కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఎమోషనల్..!

Saranya Koduri

Mogalirekulu: మొగలిరేకులు సాగర్ భార్యను చూశారా?.. ఈమె ముందు స్టార్ హీరోయిన్స్ కూడా బలాదూర్.‌.!

Saranya Koduri

Kumkuma Puvvu April 15 2024 Episode 2155: ఆశ కిటికీ లోనుండి బంటి ని చూస్తుందా లేదా.

siddhu

Guppedanta Manasu April 15 2024 Episode 1050: మహేంద్ర ఫణీంద్ర అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతాడా లేదా.

siddhu

Malli Nindu Jabili April 15 2024 Episode 623: గెట్ రెడీ గౌతమ్ రోజు నీకు నరకం చూపిస్తూ చచ్చి బ్రతికేలా చేస్తాను అంటున్న అరవింద్..

siddhu

Rashmika Mandanna: త‌న కెరీర్ లో ర‌ష్మిక మోస్ట్ ఫేవ‌రెట్ మూవీ ఏదో తెలుసా.. అస్స‌లు గెస్ చేయ‌లేరు!

kavya N

Love Guru: సినీ ప్రియుల‌కు బంప‌ర్ ఆఫ‌ర్‌.. ఈ మూవీ చూస్తే మలేషియా, కశ్మీర్, ఊటికి ఫ్రీగా ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌!

kavya N

Longest Run Movies: థియేట‌ర్స్ లో అత్య‌ధిక రోజులు ఆడిన టాప్ 5 తెలుగు సినిమాలు ఇవే..!!

kavya N

Mamagaru April 15 2024 Episode 186: పెళ్లి పేరుతో అందరినీ కలపాలనుకుంటున్నావా అంటున్న చంగయ్య,చంగయ్య ని మోసం చేసిన ఒక వ్యక్తి..

siddhu

Naga Panchami April 15 2024 Episode 1331: వైదేహి పంచమి కడుపులో ఉన్న బిడ్డను తీయించేస్తుందా లేదా.

siddhu

Nindu Noorella Saavasam April 15 2024 Episode 211: అరుంధతి అమ్మ గారే ఉంటే కాళికా రూపం ఎత్తి పెళ్లిని ఆపేది ని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్న రాథోడ్.

siddhu

Janhvi Kapoor: ఎన్టీఆర్‌, చ‌ర‌ణ్‌తో పాటు మ‌రో స్టార్ హీరోను మ‌డ‌తెట్టేసిన జాన్వీ క‌పూర్‌.. ఇంత స్పీడ్‌గా ఉందేంట్రా బాబు..?!

kavya N

Madhuranagarilo April 15 2024 Episode 338: రుక్మిణి పండు ఆపరేషన్ కి డబ్బు సహాయం చేసిందని శ్యామ్ రాధకి చెప్తాడా లేదా..

siddhu

Aishwarya Rajinikanth: రెండో పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న ధ‌నుష్ మాజీ భార్య‌.. ఐశ్వ‌ర్య‌కు కాబోయే వ‌రుడు ఎవ‌రంటే?

kavya N