NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials

Krishna Mukunda Murari: కృష్ణకి పెళ్లయిందన్న విషయాన్ని మురారికి చెప్పిన భవాని.. ఆ మాటతో అందరి నోర్లు మూయించిన కృష్ణ..

Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights

Krishna Mukunda Murari: భవాని అందరినీ దేవుడు గదికి రమ్మని పిలుస్తుంది. స్వామి మా అబ్బాయి పెళ్లిని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చేస్తున్నామో మాకంటే నికే బాగా తెలుసు. ఈ పెళ్లి సజావుగా జరిగేలా నువ్వే చేయాలని భవాని వేడుకుంటుంది. మురారిని భవాని పెళ్లి కార్డు చూడమని సంతోషంగా చెబుతుంది. అప్పుడు మురారి పెద్దమ్మ మీరు ఇప్పుడు దేవుడిని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పెళ్లిని చేస్తున్నామో అని దేవుడితో అన్నారు అంటే సింపతితో ఈ పెళ్లిని చేస్తున్నారా అని మురారి అడుగుతాడు. ఇక ఆ మాటకు భవాని మౌనంగా ఉండిపోతుంది. అయ్యో అదేం కాదు మురారి నీకు ఇలా జరిగింది కదా అందుకే అలా అన్నాను అని అంటుంది. మురారి మీ పెళ్లి మెదటి కార్డు ఒకరికి ఇవ్వాలి పదా అని అంటుంది. వెంటనే 10 నిమిషాల్లో వద్దాం పదా అని వాళ్ళని తీసుకువెళుతుంది.

Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights

భవాని పెళ్లి కార్డు తీసుకొని కృష్ణ ఇంటికి వస్తుంది. లోపలికి రావచ్చా అని భవాని అంటుంది. రండి కూర్చుండి మేడం అని కృష్ణ అంటుంది. మేము కూర్చోవడానికి రావడం లేదు. వచ్చే శుక్రవారం మా మురారి కి ముకుంద కి పెళ్లి. మొదటి శుభలేఖ నీకే ఇస్తున్నాం అని భవాని అంటుంది. మురారి మాత్రం మనసులో ఏదో తప్పు చేస్తున్నామన్న భావన కలుగుతుంది నాకు అని అనుకుంటాడు. ఇక మురారి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ తర్వాత భవాని నువ్వు ఎలాంటి పిచ్చి వేషాలు వేయకుండా ఉండు. ఈ పెళ్లి ఆపాలని ప్రయత్నిస్తే అస్సలు ఊరుకోను మొన్న శ్రీనివాసన్ ఇంట్లో కూడా నీ మాటలు నేను విన్నాను. అలాంటి ప్రయత్నాలు ఏమి ఇక్కడ చేయకు ఎందుకంటే ఈ పెళ్లి చేసేది నేను అని భవాని వార్నింగ్ ఇస్తుంది.

Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights

ఇక భవాని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోబోతుండగా కృష్ణ పెద్ద మేడం అని పిలిచి నేను పరిమళ మేడం దగ్గరికి వెళ్లిన మా చిన్నాన్న కలవడానికి బయటకు వెళ్లిన మీకు అనుమానం వస్తుంది ఈ పెళ్లి జరిగేంత వరకు నేను బయటకు వెళ్లకుండా మీ కళ్ళముందే ఉంటాను. రేపు ఎలాగో మీ ఇంట్లో పసుపు పెడుతున్నారు కదా నేను అక్కడికి వస్తాను అని కృష్ణ అడుగుతుంది. అప్పుడు ముకుందా? వద్దు అత్తయ్య కృష్ణ అక్కడికి వచ్చిందంటే ఏదో ఒకటి చేస్తుంది అని భయపడుతుంది. అప్పుడు ఏంటి ముకుందా నన్ను చూస్తే అంత భయం వేస్తుందా అని కృష్ణ అనగానే రానీలే ముకుందా అని భవాని అంటుంది. శకుంతల కోపంగా నువ్వు చేసేదేం నాకు నచ్చడం లేదు బిడ్డ అని కృష్ణ అని అంటుంది. అత్తయ్య మనకి ఆకాశమే హద్దు అని కృష్ణ అంటుంది.

Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights

గౌతమ్ కోపంగా నందు దగ్గరకు వచ్చి మీ అమ్మ చేస్తున్న పనిలేవి నాకు నచ్చటం లేదు. ఏమైంది ఎందుకు? ఎప్పుడు అత్తయ్య అని పిలిచే అమ్మని ఇప్పుడు మీ అమ్మ అని అంటున్నావు. ఇంతకీ ఏమైంది అని నందు అడుగుతుంది. ఇప్పుడు మీ అమ్మ మొదటిగా ఇద్దామని తీసుకెళ్లింది కదా ఎవరికీ ఇచ్చిందో తెలుసా ఆ కృష్ణకి ఇప్పించింది. చూడడానికి ఎంత అసహ్యంగా అనిపించిందో తెలుసా అని గౌతమ్ నందు తో అంటాడు.

Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights

రేవతి పసుపు కొట్టే పనులు మొదలు పెట్టావా అని అంటుంది. శ్రీనివాసన్ అన్నయ్య ఎక్కడ అక్క ఆయన కూడా వస్తా అన్నారు కదా అని అంటుంది. మీరు ఎవరికో కార్డ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తాను అన్నారు వెళ్ళాను ఇచ్చాను రేవతి, ఎవరికి ఇచ్చారు అనగానే.. నాకే ఇచ్చారు చిన్న మేడం అని కృష్ణ సీన్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. అంతేకాదు చిన్న మేడం కార్డుతో పాటు వార్నింగు కూడా ఇచ్చారు. అయితే ఆ వార్నింగ్ గుర్తుంది కదా, ఇక్కడ మా వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ఈ వచ్చిన దారినే వెళ్లిపో. హాల్లో నుంచి ఇంక ఎక్కడికి నువ్వు వెళ్లడానికి వీల్లేదు అని భవాని అంటుంది. నేను ఇక్కడ ఉంటేనే కదా ఈ పెళ్లి చెడగొట్టుకోకుండా ఉంటాను అనే నమ్మకం మీకు వస్తుంది. అలాగే ఈ పెళ్లిని మీరు పండగలా జరుపుకుంటారు అని కృష్ణ అంటుంది.

Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights
Krishna Mukunda Murari Today Episode December 06 2023 Episode 333 Highlights

ఇక ఇంట్లో వాళ్ళందరూ పసుపు కొట్టే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తారు. అందరూ తలా ఒక పోటు వేసి పసుపు దంచుతారు. కృష్ణ నవ్వుతూ మురారి వైపు చూస్తుంది. కృష్ణ, మురారి ల కదలికలను ముకుంద గమనిస్తూ ఉంటుంది. వేణి గారు మీరు కూడా అని నందిని పిలుస్తుంది. అప్పుడే మధు వచ్చి పెద్ద పెద్దమ్మ పసుపు కొడుతున్నారు అంటే.. అది పెద్దవాళ్ల నుంచి వస్తున్న ఆచారం అని భవాని అనగానే కాదు మేడం అని కృష్ణ అంటుంది. మరి అదేంటో చెప్పండి వేణు గారు అని మురారి అంటాడు. పసుపు అంటే మంగళకరం. సాక్షాత్తు పార్వతీదేవినే పసుపు కట్టి శుభకార్యాలను మొదలుపెట్టారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి అని కృష్ణ చెబుతుంది. అదే ఎందుకు అని మధు మరోసారి అడగగా.. భర్త పది కాలాలపాటు సంతోషంగా ఉండాలని, భార్యాభర్తలు ఎప్పటికీ విడిపోరని అమ్మవారు చెప్పారు. అదేంటి కృష్ణ నా వైపు చూసి చెబుతుంది అని మురారి మనసులో అనుకుంటాడు ఆ తరువాత సూక్ష్మ పురుగులు, చెదపురుగులు, కీటకాలు ఈ వైపు రాకుండా ఉండేందుకు పసుపు కొడతారు అని ముకుంద వైపు చూసి చెబుతుంది. ఇందుకు పసుపు కొడతారు అని అంటుంది. నేను కొడతాను అని ముకుంద అంటే మీరు పెళ్లి కూతురు మీరు కొట్ట కూడదు అని కృష్ణ అంటుంది. చిన్న మేడం మీరు పెళ్లికూతురుకి పసుపు రాయండి. నేను మిగతా వాళ్ళందరికీ గంధం రాస్తాను అని కృష్ణ అంటుంది. మురారి కి కృష్ణ గంధం రాస్తుంది.

ఈరోజు రాత్రి కోనేట్లో దీపాలు వదలడానికి వెళుతున్నాను మేడం మీరు కూడా వస్తారా అని కృష్ణ రేవతిని అడుగుతుంది. మనం కూడా వెళ్దాం అని మురారి అంటాడు. అప్పుడు కోనేట్లో దీపాలు వదిలితే చాలా మంచిది మురారి వాళ్ళ భర్తలు సంతోషంగా ఉండాలని అలా చేస్తారు. కృష్ణవేణి కూడా తన భర్త సంతోషంగా ఉండాలని అలా చేస్తుంది అని భవాని అంటుంది. అంటే వేణి గారికి పెళ్లయిందా అని మురారి షాక్ అవుతాడు.

author avatar
bharani jella

Related posts

Sunflower 2: సన్ఫ్లవర్ 2 వెబ్ సిరీస్ లో తన పాత్రను వెల్లడించిన అదా శర్మ.. కామెంట్స్ వైరల్..!

Saranya Koduri

Pushpa 2: 30 నిమిషాల సీన్ కోసం 50 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్న దర్శకుడు సుకుమార్..?

sekhar

Gaami: విశ్వక్ సేన్ “గామి” ట్రైలర్ ఈవెంట్ లో ప్రభాస్..!!

sekhar

Naga Panchami February 29 2024 Episode 292: మోక్షా చావుకి ముహూర్తం పెట్టిన ఫణీంద్ర, మోక్షని చంపేస్తాడని భయపడుతున్న పంచమి..

siddhu

Kumkuma Puvvu February 29 2024 Episode 2117: యుగంధర్ వేసిన ప్లాను కు అంజలి బంటి దొరికిపోతారా లేదా.

siddhu

Nindu Noorella Saavasam February 29 2024 Episode 172:అంజలి నీ గదిలో బంధించిన ఖాళీ, సరస్వతిని చంపింది ఈ అంకులే అంటున్న అంజలి..

siddhu

Guppedantha Manasu February 29 2024 Episode 1012: వసుధారకు నిజం చెప్పినందుకు మను ని శైలేంద్ర ఏం చేయదలచుకున్నాడు.

siddhu

Mamagaru February 29 2024 Episode 148: ప్రెసిడెంట్ కి యావదాస్తిని రాసిచ్చిన చంగయ్య, గంగాధర్ ని వదిలిపెట్టను అంటున్న ప్రెసిడెంట్..

siddhu

Operation Valentine: “ఆపరేషన్ వాలెంటైన్” ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెప్పిన నాగబాబు..!!

sekhar

Prabhas: ఆ విషయంలో ప్రభాస్ నే ఢీ కొడుతున్న సాయి పల్లవి.. డార్లింగ్ పరువు మొత్తం పోయింది గా..!

Saranya Koduri

Kalki 2898 AD: చిక్కుల్లో పడ్డ కల్కి మూవీ.. టెన్షన్ లో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్..!

Saranya Koduri

Tantra trailer: దడ పుట్టిస్తున్న ” తంత్ర ” మూవీ ట్రైలర్… యూట్యూబ్లో టాప్ లో ట్రెండింగ్..!

Saranya Koduri

Premalu: ” ప్రేమలు ” మూవీ డిజిటల్ రైట్స్ భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసిన ప్రముఖ ఓటీటీ సమస్త..!

Saranya Koduri

Nithya Menon: ఆడదాని ఉసురుతో అడ్రస్ లేకుండా పోయిన తెలుగు డైరెక్టర్.. నిత్యామీనన్ శాపనార్ధాలు బానే పనిచేసాయిగా..!

Saranya Koduri

Malli Nindu Jabili February 29 2024 Episode 585: మల్లి కి గౌతమ్ కి సమాధి కడతా అంటున్న వసుంధర, కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న శరత్

siddhu