పెథాయ్ తుఫానుతో 9.37 లక్షల హెక్టార్లలో దెబ్బతిన్న పంటలు ; 20వ తేదీ లోపు నష్టపరిహారం ; సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష