`తిప్ప‌రా మీసం` ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్ష‌న్‌

`తిప్ప‌రా మీసం` ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్ష‌న్‌