NewsOrbit
Entertainment News Telugu TV Serials సినిమా

Naga Panchami :  ప్రాణాపాయ స్థితిలో మోక్ష, మోక్షాన్ని బ్రతికించకపోతే కాలి బూడిదైపోతాను అంటున్న పంచమి..

Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights

Naga Panchami: పంచమి ఏడుస్తూ ఉండగా సుబ్బు వస్తాడు. సుబ్బు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్ పంచమి అని అడుగుతాడు. మోక్ష బాబు ప్రాణాలతో లేడు నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయాడు నేను బ్రతికుండ ఏం లాభం అని పంచమి బాధపడుతుంది. పంచమి మోక్ష చనిపోలేదు నువ్వు చనిపోతే మోక్ష ఒంటరివాడైపోతాడు పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాతే ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధపడు అని సుబ్బు అంటాడు. నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటికి గెంటేశారు సుబ్బు అని పంచమి అంటుంది.  నువ్వు మోక్ష వేరైనా ఆత్మ ఒకటే కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేయి పంచమి నీ ఆత్మతో చూడు మోక్ష ఆత్మ కనిపిస్తుంది అలా కనిపించలేదంటే మోక్ష ఆత్మ నిన్ను వదిలి పరమాత్మలో చేరిపోయినట్టే అని సుబ్బు అంటాడు.అధైర్య పడకు పంచమి ముందు ధ్యానంలో కూర్చో మనసుపెట్టి ఆత్మతో చూడు అని సుబ్బు వెళ్ళిపోతాడు. పంచమి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటుంది. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights
Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights

అంత అయిపోయింది అన్నయ్య పంచమి మోక్షని చంపేసింది అని మేఘన అంటుంది. ఏం జరిగింది కరాలి అని నంబూద్రి అంటాడు. మోక్ష పంచమిని వదులుకోలేక వాళ్ళిద్దరూ ఒక్కటే న0టున్నారు అన్నయ్య అందుకే మోక్ష ప్రాణాలకు కోల్పోయాడు పంచమి వదులుకోలేక ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడ్డాడు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న నాకు ఇది పెద్ద ఎదురు దెబ్బ తగిలింది అని మేఘన అంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు కరాలి అని నంబూద్రి అంటాడు. సరే అన్నయ్య అవసరమానిపిస్తే  పిలుస్తాను అని మేఘన అంటుంది. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights
Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights

డాక్టర్ గారు మోక్షనీ పరిశీలించి నడే పనిచేయడం లేదు ఊపిరి కూడా కొట్టుకోవడం లేదు చనిపోయాడో లేదో నిర్ధారించలేకపోతున్నాను అని అంటాడు. ఆ మాట విన్న వైదేహి గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తూ మోక్షలే అని లేపుతుంది. భగవంతుడు నా మనవడికి అప్పుడే నిండు నూరేళ్లు నిండిపోయాయి అని శబరి ఏడుస్తుంది.అమ్మ నువ్వైనా చెప్పమ్మా మోక్షం లేమ్మని అని రఘు అంటాడు. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights
Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights

పంచమి ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా మోక్ష ఆత్మ వస్తుంది. పంచమి ఆత్మ కూడా మోక్ష బాబు అని పిలుస్తుంది. నిన్ను వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను పంచమి నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతేనే అప్పుడు నా ప్రాణాలు పోతాయి పంచమి అప్పటి వరకు నా ప్రాణాలు పోవు అని అంటాడు. నాకు ప్రాణం పోసిన తీసిన నువ్వే చేయగలవు పంచమి అని మోక్ష మాయమైపోతాడు. సుబ్బు మోక్ష బాబు చనిపోలేదు బ్రతికే ఉన్నాడు అని చెబుతుంది పంచమి. పంచమి నువ్వే వెళ్లి మోక్షాన్ని బ్రతికించుకోవాలి అని సుబ్బు అంటాడు. నన్ను వాళ్ళు లోపలికి రాణిస్తారా అని పంచమి అంటుంది. పంచమి నువ్వు శివయ్య బిడ్డ శివయ్య నీ మెలో తాళి కట్టించాడు గట్టిగా నువ్వు శివయ్య అని ప్రార్థించి మీ ఊరికి తీసుకువెళ్లి శివయ్యకు పూజ చెయ్యి రేపు మహాశివరాత్రి విశ్వమంతా శివనామం మారుమోగుతూ ఉంటుంది వెంటనే బయలుదేరి పంచమి అక్కడే శివయ్య  మోక్ష బాబు ని కాపాడుతాడు అని సుబ్బు చెబుతాడు. పంచమి వెంటనే అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights
Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights

అందరూ మోక్ష మోక్ష అని ఏడుస్తూ ఉంటారు. అందరూ పంచమి తిడుతూ ఉంటారు. పంచమి పామని తెలిస్తే అందరూ కొట్టి చంపేస్తారు దాన్ని అలా చావు ఇవ్వకూడదు నేనే చంపాలి అని మేఘన అనుకుంటుంది. ఇంతలో పంచమి అక్కడికి వస్తుంది. మోక్ష బాబుకి ఏమీ కాలేదు అని అంటుంది పంచమి. తనని నేను బ్రతికించుకుంటాను అని పంచమి అంటుంది. నీకెంత ధైర్యం ఉంటే మళ్ళీ వస్తావు నువ్వు ఇక్కడే నా చేతిలో చావు అని వైదేహి పంచమి గొంతు పట్టి పిసుకుతుంది. పంచమి చేతులు వదిలించుకుంటుంది. అత్తయ్య మోక్ష బాబు నా భర్త నేను బతికించుకుంటాను నా మాట నమ్మండి మామయ్య మోక్ష బాబుకి ఏమైందో నాకు తెలుసు తిరిగి తనకు ప్రాణం వస్తుంది అని పంచమి అంటుంది. ఎలా మామూలు మనిషి అవుతాడో చెప్పమ్మా అని శబరి అంటుంది. నేను కోరుకుంటే తప్ప నా మాంగల్య భాగ్యాన్ని తుడిచేసే శక్తి ఎవరికీ లేదు అని పంచమి అంటుంది. ఈరోజు మహాశివరాత్రి మా ఊరికి తీసుకువెళ్లి శివయ్య ముందు పూజలు చేస్తే శివయ్య బ్రతికిస్తాడు అని పంచమి అంటుంది. మోక్షని ఇదే చంపేసింది పోలీసులకు ఫోన్ చేసి పట్టించాలి అని జ్వాల అంటుంది. పంచమి మీ దృష్టిలో సాధారణ కన్య కానీ నాకు ఒక దేవకన్యల కనిపించింది తను కచ్చితంగా మోక్షని బ్రతికిస్తుంది అని శబరి అంటుంది. అమ్మ నీకు ఏదో అయ్యింది అని రఘు అంటాడు. మోక్ష బ్రతికితే మనకు అంతకంటే ఇంకేం కావాలి రా అని శబరి అంటుంది. మోక్ష బాబు కి ఏమి కాదు తను బ్రతికకపోతే నేనే మీ కళ్ళ ముందు కాళీ మంటలు బూడిదై పోతాను దయచేసి నా మాట నమ్మండి అని పంచమి అంటుంది. రఘురామ్ పంచమి చెప్పినట్టు చేద్దాం మోక్ష ని గుడికి తీసుకువెళ్దాం రా ఒరేయ్ రఘురామ్ నీ తల్లిగా నేను చెప్తున్నాను రా పంచమి మాటల మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అని శబరి అంటుంది. వైదేహి అమ్మ చెప్పింది కరెక్టే మోక్షాన్ని తీసుకొని బయలుదేరుదాం అని రఘు అంటాడు. మోక్ష బ్రతికిన నాకు పనికిరాడు కానీ పంచమి ని ఏదో ఒకటి చేయాలి అని మేఘన అనుకుంటుంది. కట్ చేస్తే,

Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights
Naga Panchami Today Episode March 15 2024 Episode 305  highlights

కరాలి మహాకాళి కోసం తపస్సు చేస్తూ ఉంటుంది. ధ్యానం లో నుండి  నాగేశ్వరి కనిపెట్టి అక్కడ నుంచి మాయమైపోతుంది. మహాకాళి కరాలికి ప్రత్యక్షమవుతుంది..

Related posts

Karthika Deepam 2 May 29th 2024: శౌర్యని కలిసిన నరసింహ.. దీపకి వార్నింగ్..!

Saranya Koduri

NTR-Kalyan Ram: ఎన్టీఆర్ – క‌ళ్యాణ్ రామ్ కాంబినేష‌న్ లో మిస్ అయిన సూప‌ర్ హిట్ మూవీ ఏదో తెలుసా?

kavya N

Bigg Boss 8 Telugu: బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 8కి రంగం సిద్ధం.. ఈసారి కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ లో టాలీవుడ్ క్రేజీ హీరో!?

kavya N

Dhanush: 40 ఏళ్ల వ‌య‌సులో రెండో పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న ధ‌నుష్‌.. అమ్మాయి ఎవ‌రంటే..?

kavya N

Janhvi Kapoor: శిఖర్ పహారియాతో ప్రేమాయ‌ణం.. మ‌రో వారంలో పెళ్లి.. వైర‌ల్ గా మారిన జాన్వీ కామెంట్స్‌!

kavya N

Mokshagna Teja: మోక్షజ్ఞ ఫిల్మ్ ఎంట్రీపై బాల‌య్య క్రేజీ అప్డేట్‌.. ఫుల్ ఖుషీలో నంద‌మూరి ఫ్యాన్స్‌!!

kavya N

Varalaxmi Sarathkumar: ఫిక్సైన వ‌ర‌ల‌క్ష్మి శ‌ర‌త్ కుమార్ వెడ్డింగ్ డేట్.. ఇంత‌కీ పెళ్లి జ‌ర‌గ‌బోయేది ఎక్క‌డంటే..?

kavya N

Brahmamudi May 29 Episode 422: రుద్రాణి ఉచ్చులో చిక్కుకున్న అపర్ణ.. మాయతో రాజ్ పెళ్లికి కావ్య అంగీకరించనుందా?

bharani jella

Nuvvu Nenu Prema May 29 Episode 636: ఒకే ఆఫీసులో విక్కీ, పద్మావతి.. యశోదర్ మనసులో పద్మావతి.. సుగుణ సంతోషం.. విక్కీ కి ఫోన్ చేసిన అరవింద..

bharani jella

Krishna Mukunda Murari May 29 Episode 482:ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయిన ముకుంద.. దేవుడి ఆగ్రహానికి గురైన అత్తా కోడలు.. మురారి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ముకుంద..

bharani jella

Sarkar Promo: ఒక్కసారి నువ్వు అంటే బావ.. పిచ్చికుక్కలు కరిచినా నేను సావా.. సుధీర్ ఆకట్టుకునే డైలాగులతో సర్కార్ కొత్త ప్రోమో..!

Saranya Koduri

Web Series: బిల్ గేట్స్ కు ఎంతో ఇష్టమైన సిరీస్ ఇవే.. అందరూ చూడాలంటున్న ప్రపంచ కుబేరుడు..!

Saranya Koduri

Popular Pette Serial: రీ టెలికాస్ట్ అవుతున్న సీనియర్ నరేష్ – జంధ్యాల కాంబోలో వచ్చిన కామెడీ సీరియల్.. ఏ ప్లాట్ ఫారంలో అంటే..?

Saranya Koduri

36 Days Web Series: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న మరో మిస్టరీ క్రైమ్ సిరీస్.. గూస్బంస్ పుట్టిస్తున్న ట్రైలర్..!

Saranya Koduri

Aa Okkati Adakku OTT: ఈవారం ఓటీటీలో సందడి చేయనున్న అల్లరి నరేష్ కామెడీ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..?

Saranya Koduri