సమ్మె, వరుస సెలవులతో డిసెంబర్ 21 నుంచి 26 వరకూ బ్యాంకులు మూత ; క్యాష్‌కు కటకట